เร่งผุดเกณฑ์สรรหาเลขาธิการคุรุสภา

ตั้ง 2 กรรมการกลั่นกรองเน้นโปร่งใส เฟ้นบุคคลเป็นที่ยอมรับของครู

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภามีมติให้ใช้คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 17/2560 เรื่องการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภาตัวจริง โดยคำสั่งดังกล่าวระบุไว้ว่าหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาจะเป็นไปตามเงื่อนไข ที่ รมว.ศึกษาธิการกำหนด ซึ่งหลักเกณฑ์การสรรหาตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภารูปแบบใหม่จะเป็นระบบสากล และเปิดกว้าง ไม่มีการล็อกสเปก ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเงื่อนไขตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานอ้างอิงที่จะรับรองตัวเองเคยทำงานกับหน่วยงานนี้มาก่อน อีกทั้งจะมีคณะกรรมการกลั่นกรอง 2 ชุด แต่ละชุดไม่เกิน 10 คน ชุดแรกทำหน้าที่คัดเลือก ดูประวัติ ดูผลงาน และให้คะแนนผู้สมัคร ส่วนคณะกรรมการกลั่นกรองชุดที่สองทำหน้าที่สอบสัมภาษณ์ แต่องค์ประกอบคณะกรรมการฯชุดที่สองตนจะคัดเลือกเอง และไม่ใช่ระดับ 11 ของ ศธ.แต่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่ยอมรับของวงการครู การสรรหาเลขาธิการคุรุสภาครั้งนี้จะมีลำดับขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาจะประกาศได้ในวันที่ 21 มี.ค. และคาดว่าจะได้เลขาธิการคุรุสภาตัวจริงภายในเดือน พ.ค.นี้

“หลังจากคณะกรรมการกลั่นกรองชุดที่หนึ่ง กลั่นกรองและส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวน 10 คน ให้คณะกรรมการกลั่นกรองชุดที่สอง คณะกรรมการฯก็จะคัดเลือกจนเหลือผู้สมัคร 2 คน เรียงลำดับพร้อมเหตุผลว่าแต่ละคนมีความเหมาะสมอย่างไร ก่อนเสนอให้คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาต่อไป ยืนยันว่าการสรรหาทุกขั้นตอนต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้” รมว.ศธ. กล่าวและว่า ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภาต้องเป็นบุคคลที่จะมาทำหน้าที่เพื่อครู เพราะงานคุรุสภาเป็นงานเกี่ยวกับครู และจะต้องเป็นบุคคลที่คนวงการศึกษายอมรับ ส่วนตำแหน่งเลขาธิการ สกสค.และ ผอ.องค์การค้าฯนั้น สองหน่วยงานนี้ยังมีภาระงานที่ค้างคาและยังแก้ปัญหาไม่เสร็จสิ้น จึงขอให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.แก้ไขเรื่องต่างๆให้คลี่คลายก่อนและค่อยดำเนินการภายหลัง นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติแก้ไขระเบียบคณะกรรมการคุรุสภาว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนา พ.ศ.2560 โดยปรับสัดส่วนองค์ประกอบคณะกรรมการฯจากเดิมมี 17 คน ให้เหลือ 11 คน เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน.

 

ที่มา :  thairath

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*