แก้ปัญหาธรรมาภิบาล 4 มหา”ลัยคืบหน้า

“4 มหา’ลัย รายงานความคืบหน้า กกอ.เผย 2มี.ค.ได้อธิการบดีราชภัฏชัยภูมิ ส่วนราชภัฏสุรินทร์ ยกร่างข้อบังคับบริหารงานบุคคล ขณะที่มทร.ตะวันออก เสนอแผนพัฒนาบัณฑิต ส่วน มบ.อนุมัติบัณฑิตจบปี59”

ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมกกอ. เมื่อเร็วๆ นี้  ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ปัญหาธรรมาภิบาลสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีการใช้อำนาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557(ฉบับชั่วคราว) ออกคำสั่งที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 4 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)สุรินทร์ รายงานว่าขณะนี้กำลังยกร่างข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและพนักงานในมหาวิทยาลัยใหม่ทั้งหมด ซึ่งการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเป็นปัญหาใหญ่หากแก้ไขได้ก็จะสามารถเดินไปข้างหน้าได้

ดร.อรสา กล่าวต่อไปว่า ส่วนมรภ.ชัยภูมิ ได้มีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอชื่อมาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)เพื่อเสนอขอโปรดเกล้าฯ ส่วนการสรรหาอธิการบดี ขณะนี้มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการสรรหาจำนวน 15 คน ในวันที่ 26 ก.พ.นี้ จะให้ผู้เข้ารับการสรรหาได้แสดงวิสัยทัศน์ จากนั้นคณะกรรมการสรรหาฯจะพิจารณาและคัดเลือกให้เหลืออย่างน้อย 2 ชื่อ แต่ไม่เกิน 3 ชื่อ เพื่อจะได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้พิจารณาในวันที่  2 มี.ค.นี้  ขณะที่มหาวิทยาลัยบูรพา(มบ.)ได้รายงานว่าทางสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2559 จำนวน  1,891 คน

“ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ตะวันออกได้เสนอนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา โดยกำหนดว่านักศึกษาในทุกสาขาที่จะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจะต้องมีทักษะอย่างน้อย  2 ด้านคือด้านไอทีและด้านภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้การผลิตบัณฑิตในแต่ละวิทยาเขตจะเน้นในสิ่งที่ถนัดและสอดคล้องกับการทำงานในพื้นที่ โดยในภาคปฎิบัติมากขึ้น เช่น มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  จะเน้นผลิตบัณฑิตทางด้านการเกษตรสมัยใหม่ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ส่วนที่วิทยาเขตบางพระ จ.สมุทรปราการ จะเน้นผลิตบัณฑิตด้านปศุสัตว์ และวิศวกรรมศาสตร์ “ดร.อรสา กล่าว

 

ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*