แคมป์เว็บมาสเตอร์ ช่วยคนรุ่นใหม่…เจาะลึกโลกดิจิทัล

Young Webmaster Camp (YWC) ค่ายการเรียนรู้เจาะลึกวิชาชีพเว็บมาสเตอร์และวงการดิจิทัล ที่ดำเนินมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ได้มีส่วนร่วมติดอาวุธองค์ความรู้สร้างเยาวชนไปแล้วกว่า 1,000 คน

ปีนี้ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ร่วมกับสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Digital Innovation ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่โลกอนาคต”

นายวโรรส โรจนะ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย กล่าวว่า ปัจจุบันดิจิทัล เข้ามามีส่วนช่วยแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนมีส่วนสร้างความเติบโตให้กับประเทศ แต่ดิจิทัลก็ยังคงมีข้อบกพร่องหรือปัญหาให้ต้องปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ และกลุ่มคนที่มองเห็นปัญหาในเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือ“กลุ่มคนรุ่นใหม่” ที่นอกจากจะมองเห็นปัญหาแล้วยังสามารถบอกได้ว่ามีอะไรที่สามารถพัฒนาได้

“ธีม Digital Innovation จะเป็นการกระตุ้นให้น้องๆ ได้คิดว่า การที่คุณเป็นผู้ใช้ดิจิทัลจะสามารถนำความเชี่ยวชาญเหล่านั้นไปปรับใช้กับสาขาวิชาต่างๆ ได้อย่างไร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงาน ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่โลกอนาคต” นายวโรรสอธิบาย

ปีนี้มีนิสิตนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 1,000 คน โดยคัดเลือกให้เหลือเพียง 80 คน มาร่วมระดมสมองคิดค้นพัฒนาต่อยอดงานด้านดิจิทัลในอนาคต พร้อมเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 สาขาวิชาได้แก่ 1.Web Content เรียนรู้วิธีการดึงดูดคนให้เข้าเว็บไซต์ด้วยวิธีการนำเสนอข้อมูลผ่านวิธีที่น่าสนใจ 2.Web Design เรียนรู้การนำจินตนาการ ผสานความคิดสร้างสรรค์ สร้างเว็บไซต์ให้มีความโดดเด่นน่าสนใจ 3.Web Marketing เรียนรู้การกำหนดทิศทางการตลาดออนไลน์ที่สำคัญของเว็บไซต์ด้วยช่องทางและมุมมองใหม่ๆ 4.Web Programming เรียนรู้การสร้างกลไกการทำงานและผลักดันเว็บไซต์ให้เกิดขึ้นได้จริงด้วยสุดยอดทักษะด้านโปรแกรม

นอกจากเยาวชนจะได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญแล้ว สิ่งสำคัญที่ได้เห็นทุกปีคือการที่เยาวชนมีโอกาสได้ฝึกการทำงานและใช้ชีวิตร่วมกัน แลกเปลี่ยนปัญหาที่พบเจอ ก่อนจะเกิดเป็นเว็บไซต์จริงๆ ขึ้นมา

ด้าน นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า ดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตตลอดจนการดำเนินธุรกิจมากขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนคนรุ่นใหม่อย่างมีคุณภาพ ให้พร้อมก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ซีพี ออลล์ เล็งเห็นความสำคัญด้านการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชน จึงได้สนับสนุนโครงการ Young Webmaster Camp ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งในแต่ละปีทางซีพี ออลล์จะมีรางวัลพิเศษมอบให้กับผลงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม สามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงใช้ได้จริง หากน้องๆ กลุ่มไหนมีผลงานที่น่าสนใจ ก็จะมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการผลิตชิ้นงานที่ดีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต

น้องหมิว-นางสาวธนียา ตันติสาธิต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในผู้เข้าอบรมในสาขา Web Marketing กล่าวว่า ได้ยินชื่อของ YWC มานาน และคิดว่าถ้ามีโอกาสก็จะเข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อเสริมความรู้ในด้านที่ตัวเองสนใจและได้เรียนรู้เพิ่มเติมในสาขาอื่นๆ อีกด้วย

 

ที่มา :  matichon

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*