แนะกำหนดบัณฑิตสายวิทย์-สายสังคมให้ชัด

“อธิการบดี มทร.ธัญบุรี แนะรัฐกำหนดสัดส่วนผลิตบัณฑิตสายวิทย์-สายสังคมให้ชัดเจน และมีความสมดุลย์ ย้ำผลิตสายวิทย์ 100 % ไม่ได้ เพราะคนขาดคุณธรรม -ไม่เข้าใจสังคม”

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการให้สถาบันการอุดมศึกษา หันมาผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ และพร้อมจะสนับสนุนด้านงบประมาณ ว่า การผลิตบัณฑิตของประเทศนั้นจำเป็นจะต้องผลิตบัณฑิตทั้งสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสายสังคม ซึ่งเข้าใจว่านายกฯต้องการให้กลุ่มมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อยอดการจัดการเรียนการสอนกับสายอาชีวศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพให้กับภาคอุตสาหกรรม และตรงกับเมกะโปรเจคของรัฐ เช่น สาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบราง สาขาอากาศยาน หุ่นยนต์อุตสาหกรรม สมาร์ทฟาร์ม เป็นต้น

รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวต่อไปว่า ส่วนการผลิตกำลังคนในสายสังคมนั้น เท่าที่ทราบรัฐบาลก็ยังคงให้งบประมาณ เพราะระบบการศึกษาของประเทศจะมุ่งไปทางใดทางหนึ่งทางเดียวเลยไม่ได้ จะไม่เกิดการสมดุลทางด้านการศึกษาและสังคม แต่ควรมีการกำหนดสัดส่วนการผลิตที่ชัดเจน เช่น กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 60% กลุ่มสังคม 30% และกลุ่มศิลปวัฒนธรรม 10% เพื่อทำให้เกิดการสมดุล การพัฒนาประเทศไปทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100% คงไม่ได้ เพราะคนจะขาดคุณธรรม ขาดความเป็นสังคม ขาดอาชีพ ไม่เข้าใจชุมชนท้องถิ่น เพราะการที่เทคโนโลยีดีแต่สภาพสังคมย่ำแย่ ประเทศนั้นก็จะไม่สามารถก้าวหน้าได้ ซึ่งหลายประเทศมีการกำหนดสัดส่วนการผลิตกำลังคนในสายการเรียนที่ชัดเจนในส่วนของประเทศไทยก็ควรมีการกำหนดเช่นกัน.

 

ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax