‘ร.ร.แก่นนคร’ปลื้มนำร่องสอนภาษาจีนแห่งแรกในภาคอีสาน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนพร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ภาษาจีนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องสอนภาษาจีน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และเป็นศูนย์ภาษาจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ศูนย์ภาษาจีนโรงเรียนแก่นนครฯ ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ตั้งแต่ระดับชุมชน จังหวัดและประเทศ การเรียนการสอนจะเริ่มตามความพร้อมของนักเรียน จากวิชาง่ายไปหายาก เช่น สุขศึกษา พละศึกษา ศิลปะ และขยายไปในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เชื่อว่าจะทำให้เด็กเกิดการซึมซับสามารถนำไปต่อยอดการเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างแน่นอน

นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครฯ กล่าวว่า โรงเรียนแก่นนครฯได้รับการคัดเลือก ให้เป็นโรงเรียนนำร่องเปิดหลักสูตรภาษาจีนในชั้นม.1 ซึ่งมีเพียง 5 โรงเรียน ใน 5 ภูมิภาคโดยโรงเรียนแก่นนครฯเปิดรับเพียง 1 ห้อง 40 คน ได้รับความร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนจากหลายหน่วยงาน เช่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) สถานบันขงจื้อ กงสุลใหญ่ ประเทศจีน ที่สนับสนุนการสร้างห้องปฏิบัติการภาษาที่มีความพร้อมและทันสมัยให้กับนักเรียน คาดว่าศธ. จะต่อยอดขยายห้องเรียนภาษาจีนไปทั่วประเทศ

 

ที่มา  matichon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax