“บัณฑิตพันธุ์ใหม่”

“บัณฑิตพันธุ์ใหม่’ เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เริ่มปีการศึกษา 2561 คนอุดมศึกษาคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไร”

เริ่มกันที่ ไอรดา สุขเอียด “ไอร์” นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)นครศรีธรรมราช บอกว่า ความรู้ไม่ได้เรียนรู้กันแค่ในห้องเรียน และการศึกษาก็ไม่มีที่สิ้นสุด การที่รัฐส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่โดยเปิดโอกาสให้คนที่ทำงานแล้วสามารถเข้ามาหาความรู้และเพิ่มทักษะในอาชีพมากขึ้น รวมทั้งยังเปิดให้นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่เกือบปีสุดท้ายได้ฝึกทักษะขั้นสูงมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะจะเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้น  ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้บัณฑิตที่จบออกมาตอบโจทย์ตลาดแรงงานและประเทศได้  ที่สำคัญช่วยบัณฑิตตกงานน้อยลงด้วย

“ ป๊อบ”ปริชญ์ นาควงษ์  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา บอกว่า เห็นด้วยกับการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยเฉพาะการเพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาที่เรียนอยู่แล้ว ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่มีความหลากหลายทางด้านเทคนิค ได้ประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการเปิดให้ทุกมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพเข้าร่วมก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้คนที่มีงานทำแล้วมาเข้าร่วมในโครงการนี้ เพราะอาจจะเป็นการเสียโอกาสในการประกอบอาชีพได้

clomid side effects, generic lioresal.

“ไอซ์” อาร์ทิศา รอดแล้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) บอกว่า ที่พีไอเอ็มจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการคือนักศึกษาจะเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วย ทำให้ก่อนจบการศึกษานักศึกษาจะได้ประสบการณ์ในการทำงานโดยตรงจากผู้ประกอบการ  ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการ เพราะจะได้คนเข้าไปทำงานได้ทันที  โดยไม่ต้องเสียเวลามาอบรมให้อีก ซึ่งก็ตรงกับโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และตอบรับไทยแลนด์4.0 ส่วนไอซ์ขณะนี้ทางบริษัทที่ไอซ์ไปฝึกงานช่วงระหว่างเรียนก็ติดต่อมาแล้วว่าจบเมื่อไหร่ก็ให้เข้าไปทำงานได้ทันที

 

ที่มา :  dailynews

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*