ร.ร.หนองหินฯเปิดบ้านแนะแนวเด็ก

นายอนุชา ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า โรงเรียนได้จัดกิจกรรมOPEN HOUSE N.W.K. ปีการศึกษา 2560 การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และม.4 และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงาน เป็นกลุ่มและฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การให้บริการ และโรงเรียนในสหวิทยาเขตวังภูผา สพม.19 เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน ทั้งนี้นอกเหนือจากการให้ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยังให้นักเรียนได้ทดลองทำและฝึกปฏิบัติเองด้วย เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ให้ฝึกเขียนภาษาจีน กลุ่มสระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่จัดการแข่งขันตระกร้อและฟุตซอล ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ เป็นต้น

 

ที่มา :  matichon

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*