40อัตรา!!กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท21ก.พ.-14มี.ค.61

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงินและการธนาคาร และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

4. นักออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

5. นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาทางคอมพิวเตอร์และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.ระดับปริญญาโท

6. นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 11 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ ทางการตลาด ทางการบัญชี ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

7. วิศวกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

8.  วิศวกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา side effects of clomid, purchase lioresal.
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.ระดับปริญญาโท

9.  นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

10. นิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dip.thaijobjob.com ภายในวันที่ 21 ก.พ.-14 มี.ค.61

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ที่มา :  thaijobsgov

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax