Author Archives: admin

TCAS/รับตรง61 โควตาเรียนดี คณะศิลปศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ TCAS โควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 3 ธันวาคม 2560 – 21 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 4) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น (หน้า 2) คุณสมบัติ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียน ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด (หน้า 3) จำนวนที่รับ รวม 40 คน (หน้า 2) กระบวนการคัดเลือก สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ (หน้า 5) (ค่าเทอม หน้า 6) วิธีสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (หน้า 4) enttrong.com

Read More »

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่พัสดุ

รายล่ะเอียดเพิ่มเติม The post ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่พัสดุ appeared first on ข่าวการศึกษา ครูทูเดย์. kru2day.com

Read More »

TCAS/รับตรง61 คณะวิศวกรรมศาสตร์-นานาชาติ พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร รอบที่ 1 28 พฤศจิกายน 2560 – 18 มกราคม 2561 (TCAS รอบ 1/2) รอบที่ 2 22 มกราคม – 15 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 2) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์-นานาชาติ วิศวกรรมเคมี-นานาชาติ วิศวกรรมโยธา-นานาชาติ วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์-นานาชาติ วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ-นานาชาติ (หน้า 2) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ Grade 12 หรือเทียบเท่า มีผลการสอบตามเกณฑ์ อย่างน้อย 1 อย่าง ต่อไปนี้ SAT ...

Read More »

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี #ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

#ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(ครู) สาขาวิชาคอมพิวเ […] The post วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี #ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ appeared first on ข่าวการศึกษา ครูทูเดย์. kru2day.com

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตาเรียนดี วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ลาดกระบัง 2561 (รอบ 2)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง TCAS โควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) กําหนดการรับสมัคร 3 ธันวาคม 2560 – 16 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 3) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง (หน้า 2) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 (หน้า 2) จำนวนที่รับ 30 คน (หน้า 3) กระบวนการคัดเลือก ยื่นผลการเรียน สอบสัมภาษณ์ (หน้า 4) (ค่าเทอม หน้า 5) วิธีสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (หน้า 4) enttrong.com

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตาความร่วมมืือ MOU คณะการบริหารและจัดการ ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะการบริหารและจัดการ TCAS โควตาความร่วมมืือ MOU ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 7 ธันวาคม 2560 – 2 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 3) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะการบริหารและจัดการ (หน้า 2) คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถาบันการศึกษาที่มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันฯ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 (หน้า 2) (รายชื่อสถาบัน หน้า 6) จำนวนที่รับ 20 คน (หน้า 2) กระบวนการคัดเลือก ยื่นผลการเรียน ยื่นผลงาน สอบสัมภาษณ์ (หน้า 4) (ค่าเทอม หน้า 5) วิธีสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (หน้า ...

Read More »

โรงเรียนศรีประจันต์”เมธีประมุข” รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนศรีประจันต์”เมธีประมุข” รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2560 สนใจสอบถาม 081-7636113 087-9289506 เราชอบที่จะฟังมุมมองของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ kru2day.com

Read More »

TCAS/รับตรง61 โควตา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร TCAS ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 กําหนดการรับสมัคร 7 ธันวาคม 2560 – 6 มีนาคม 2561 (TCAS รอบ 2) (หน้า 4) ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก) สาขาที่เปิดรับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนยีการอาหาร เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร (หน้า 2) คุณสมบัติ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลการเรียนกลุ่มคณิต วิทย์ อังกฤษ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 2.50 มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละประเภทโควตาที่กำหนด (หน้า 2, 3) จำนวนที่รับ รวม 45 คน (หน้า 2) กระบวนการคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ (หน้า 5) (ค่าเทอม ...

Read More »

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ           ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามประกาศรับสมัครงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัครงาน วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถตามประกาศรับสมัครงานวิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัครงาน– ทักษะตามประกาศรับสมัครงานวิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัครงาน – สมรรถนะตามประกาศรับสมัครงานวิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัครงาน เกณฑ์การประเมิน : ตามประกาศรับสมัครงาน เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. ...

Read More »