Author Archives: thailandschool

5 เรื่องที่ควรรู้ เมื่อยากเป็นเด็กวิทย์ มธ.

หากพูดถึงการศึกษาต่อด้าน ‘วิทยาศาสตร์’ ในระดับอุดมศึกษา น้องๆ หลายคนอาจจะเบือนหน้าหนี เพราะมีภาพจำว่า จะต้องนั่งผสมสารเคมีหรือเรียนแต่ในห้องแล็บ แถมช่วงซัมเมอร์ก็เลือกฝึกงานได้แค่ในประเทศ และยังนึกภาพไม่ออกว่าจะประกอบอาชีพอะไรหลังเรียนจบ แต่ในวันนี้ ‘คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.’ เปิดทางให้น้องๆ ไปได้ไกลกว่านั้น กับการเน้นหนักในเรื่องการเรียนรู้แบบ Project based learning และการคิดแบบผู้ประกอบการ (SCI + BUSINESS) ที่ไม่ว่าจะเรียนจบในหลักสูตรหรือสาขาไหนก็มีงานรองรับแน่นอน กับ 5 ข้อสุดว้าว!! สำหรับคนที่อยากเป็นเด็กวิทย์ มธ. ต้องรู้ เรื่องที่ควรรู้ เมื่อยากเป็นเด็กวิทย์ มธ. เป็นวิทย์แบบ SCI+BUSINESS 1) เพราะคณะฯ มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้สามารถต่อยอดความรู้แบบวิทย์ๆ สู่นวัตกรรม งานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถต่อยอดได้เชิงพาณิชย์ จึงปรับโครงสร้างในทุกหลักสูตรไทย ด้วยการสอดแทรกรายวิชาด้านบริหารธุรกิจ จำนวน 3 หน่วยกิต เป็นรายวิชาบังคับพื้นฐานในชั้นปีที่ 1 เพื่อปรับพื้นฐานความคิดด้านธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเสริมการเรียนรู้ที่สมดุลระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเน้นใช้ Project based learning เป็นพื้นฐาน ซึ่งทั้งหมดนี้ ได้ขยายเป็นหลักสูตรอินเตอร์ อย่าง “หลักสูตรวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ” (iSC) ที่สามารถเรียนวิทย์ควบคู่กับการบริหารได้แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย นอกจากนี้ ...

Read More »

มหาวิทยาลัยเจียงซู ประเทศจีน มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2018

มหาวิทยาลัยเจียงซู (Jiangsu) มหาวิทยาลัยวิจัยระดับสูงที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน มอบทุนการศึกษา JSU Presidential ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ ประจำปีการศึกษา 2018 โดยมอบให้เฉพาะนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อสอนในมหาวิทยาลัยเจียงซู ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก ทุนการศึกษา (ทุนไม่ระบุจำนวน) ปริญญาเอก : ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนและที่พัก ปริญญาโท : 20,000 หยวนต่อค่าเล่าเรียนทุกปี (ประมาณ 99,500 บาท) ปริญญาตรี : 10,000 หยวนในค่าเล่าเรียนในปีแรก (ประมาณ 49,700 บาท) นักเรียนจากอเมริกาและยุโรป : 10,000 หยวนต่อปีสำหรับค่าเล่าเรียน (ประมาณ 49,700 บาท) ระดับการศึกษา/สาขาวิชา มีทุนการศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาต่อไปนี้ สาขาวิชาวรรณคดีและภาษาศาสตร์ (ภาษาจีน) วิทยาศาสตร์อาหารและวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล เคมีศาสตร์ วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (โควต้า 5 คน) วิศวกรรมเคมี (โควต้า 5 คน) เภสัชศาสตร์ (โควต้า 5 คน) คุณสมบัติผู้สมัคร นักเรียนต่างชาติสามารถยื่นขอทุนการศึกษาได้ ...

Read More »

5 สถาบันการศึกษาในเมืองไทย ที่มีค่าเทอมแพงที่สุด

หลังจากที่เราได้กล่าวผ่านจากวัยมัธยมปลายมาแล้วนั้น อีกขั้นที่เราต้องก้าวต่อไปก็คือ ‘ระดับอุดมศึกษา’ หรือการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั่นเอง ซึ่งเมื่อถึงตอนเข้ามหาวิทยาสิ่งที่เราจะไม่นึกถึงไม่ได้ก็คือ ‘ค่าเทอม’ ซึ่งในแต่ละคณะ/สาขาวิชาก็ย่อมมีค่าหน่วยกิตหรือค่าเทอมที่แตกต่างกันออกไปตามหลักสูตร และยังรวมถึงว่าในแต่มหาวิทยาลัยนั้นยังมีค่าเทอมที่ไม่เท่ากันถึงแม้จะมีคณะ/สาขาวิชาที่ใกล้เคียงกันก็ตาม ดังนั้นเราจึงได้รวบรวม 5 สถาบันการศึกษาในเมืองไทย ที่มีค่าเทอมแพงที่สุด มาฝากกันด้วยน้า จะมีที่ไหนบ้าง? ลองมาดูกันได้เลย เช็คเลย! สถาบันการศึกษาไทย ที่มีค่าเทอมแพงที่สุด อันดับที่ 5 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2502 โดยความร่วมมือจากกลุ่มประเทศสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีโต้ หรือ สปอ.) ในชื่อโรงเรียนวิศวกรรมสปอ. (SEATO Graduate School of Engineering) ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นสถาบันอิสระในชื่อปัจจุบันเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2510 เปิดสอนระดับอุดมศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) โดยเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย มีศูนย์กลางการบริหารงานตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีศูนย์การศึกษาในประเทศเวียดนามอีกด้วย โดยหลักสูตรที่แพงที่สุด ได้แก่ B.Eng., B.Sc. ค่าเทอม : 150,000 บาท/เทอม อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahodol ...

Read More »

รับตรง 61 พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ | รับสมัครถึงวันที่ 8 เม.ย. นี้

น้องๆ คนไหนอยากเป็นพยาบาลทหารอากาศ โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว โดยล่าสุด!! วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ได้ทำการเปิดรับสมัครนักเรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งน้องๆ สามารถทำการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2561 นี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เปิดแล้ว! รับตรง 61 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ จำนวนที่เปิดรับ รวม 56 คน ทุนกองทัพบก เพศหญิง 30 คน เพศชาย 6 คน ทุนส่วนตัว เพศหญิง 20 คน คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นสตรีโสดหรือชายโสด อายุระหว่าง 17-22 ปี (ผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2539-2544) มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด สำหรับผู้ที่มีปู่หรือย่าหรือตาหรือยายมิใช่สัญชาติไทย จะต้องนำสูติบัตรของบิดามารดา หรือหนังสือรับรองจากที่ว่าการเขต/อำเภอ ซึ่งรับรองว่าบิดา-มารดาของผู้สมัครเกิดในประเทศไทยจริงมาแสดงด้วย แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทย โดยกำเนิดอยู่แล้ว ...

Read More »

ทปอ. เผยเทรนด์คณะยอดฮิต ปี 61 อุตสาหกรรม ตามมาด้วย วิศวะ-ทันตะ-พยาบาล

เมื่อยุคสมัยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา นอกจากจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์แล้ว อีกหนึ่งเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันก็คือ การเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของเด็กๆ ยุคใหม่ ที่ได้มีการเปลี่ยนเทรนด์ไปเรื่อยๆ โดยในปี 2561 นี้ คณะที่มาแรงที่สุดคือ คณะทางด้านภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ตามมาด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ฯลฯ วิศวะโยธา สาขาวิชามาแรง ปี 61 โดยเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้เปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์เทรนด์การเลือกเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนในปีการศึกษา 2561 นั้น ผู้ปกครองยังคงมีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนของนักเรียนอนยู่ค่อนข้างมากเลยทีเดียว โดยที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังมีค่านิยมให้ลูกๆ เลือกเรียนในคณะ/สาขาวิชาที่มีงานทำแน่นอนและที่สำคัญต้องเป็นอาชีพที่มีรายได้ดีอีกด้วย   นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ดังนั้น สาขาทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ จึงได้รับความนิยมค่อนข้างมากเพราะมีเงินเดือนที่สูง ตามมาด้วยวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟ้า ในขณะเดียวกันสาขาวิชาที่มีความโดดเด่นขึ้นมาเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมาก็คือ สาขาวิศวกรรมโยธา เพราะในปัจจุบันประเทศไทยได้มีเมกะโปรเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างมาก ส่วนในสาขาทางด้านแพทยศาสตร์ ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง แต่ในปีนี้มีแนวโน้มที่เด็กๆ จะหันมาเรียนต่อทางด้านทันตแพทยศาสตร์กันมากขึ้น เพราะเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ คิดว่าอยู่ตัวเพราะเป็นสาขาวิชายอดนิยมที่มีผู้เลือกสมัครเข้าเรียนต่อมากอยู่แล้ว โดยได้คาดว่าในปีนี้ก็ยังคงได้รับความนิยมเช่นเดิม เพราะเรียนจบมาแล้วมีงานทำแน่นอน แถมยังมีรายได้ดีและค่อนข้างมั่นคงด้วย สำหรับคณะ/สาขาทางด้านสังคมที่เด็กๆ นิยทเรียนต่อกันนั้นก็คือ คณะนิติศาสตร์และนิเทศศาสตร์ ...

Read More »

10 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในทวีปเอเชีย ประจำปี 2018 จากการจัดอันดับ QS

ประกาศผลออกมาแล้ว สำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในทวีปเอเชีย ประจำปี 2018 จากการจัดอันดับของ QS หรือ Quacquarelli Symonds สถาบันการจัดอันดับที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ โดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในทวีปเอเชีย (QS Asia University 2018) 10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในทวีปเอเชีย ปี 2018 โดยได้ทำการพิจารณาจาก 10 ตัวชี้วัดจาดผลการปฏิบัติงาน เช่น จำนวนพนักงานที่เรียนจบในระดับปริญญาเอก และสัดส่วนของจำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น และนี่คือ 10 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในทวีปเอเชีย ประจำปี 2018 อันดับ 10 มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง (The Chinese University of Hong Kong : CUHK) ตั้งอยู่ที่เกาะฮ่องกง ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับคะแนนสูงสุดสำหรับสัดส่วนของนักศึกษาแลกเปลี่ยนและมีชื่อเสียงทางด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก มีการนำเสนอหลักสูตรที่มีความหลากหลาย โดยที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ อันดับ 9 มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Peking University) ตั้งอยู่ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1898 สำหรับมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีสถาปัตยกรรมจีนแบบดั้งเดิมที่ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยปักกิ่งได้ติดอยู่ในอันดับที่ 15 ...

Read More »

แนะนำสาขาน่าเรียน วิศวกรรมการบินและอวกาศ | เรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

วิศวกรรมการบินและอวกาศ (Aerospace Engineering) เป็นสาขาวิชาหนึ่งในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวิจัย, การพัฒนา, การสร้าง, การทดสอบ, วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของอากาศยานและอวกาศยาน โดยได้แบ่งออกเป็น 2 สาขาวิชาใหญ่ด้วยกัน คือ วิศวกรรมอากาศและอวกาศ, วิศวกรรมการบินและอวกาศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว สาขาน่าเรียน วิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยไหนเปิดสอน? เรียนเกี่ยวกับอะไร? จบแล้วทำงานอะไร? ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ไม่พลาดที่จะพาน้องๆ ทุกคนมาทำความรู้จักกับสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศกันให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังมีรายละเอียดของหลักสูตรมาบอกกันด้วย และเมื่อเรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง… ตามมาดูกันเลย  ใครที่เหมาะจะเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ สำหรับ คนที่เหมาะจะเรียนในสาขาวิชานี้ จะต้องมีความชอบทางด้านการบินและอวกาศ เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และชอบความท้าทาย ชอบค้นหาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ วิศวกรรมการบินและอวกาศ เรียนอะไรบ้าง? สำหรับ วิศวกรรมการบินและอวกาศ จะเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบ, การสร้าง, การซ่อมบำรุง และการบริการธุรกิจทางด้านการบิน โดยที่จะเป็นการเรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานของการออกแบบ การสร้างทางกายภาพของอากาศยาน, จรวด, ยานบิน และยานอวกาศ ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงลักษณะทางอากาศพลศาสตร์และพฤติกรรม, พื้นผิวการควบคุมการบิน, การยกตัว, การลากทางอากาศพลศาสตร์ และยังรวมถึงเรื่องอื่นๆ อีกด้วย แต่วิชาส่วนใหญ่ที่เราจะได้เรียนกันนั้นจะอยู่ในทฤษฎีฟิสิกส์ เช่น พลศาสตร์ หรือสมการของการเคลื่อนไหวสำหรับพลศาสตร์การบิน เป็นต้น ...

Read More »

ด่วนที่สุด ศธ04009/7128 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการครู กรณีพิเศษ

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/7128 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.2560 ไฟล์แนบ : ที่ ศธ 04009/7128 =ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์= แสดงเพิ่มเติม Source link

Read More »

ด่วนที่สุด คู่มือการดำเนินการคัดเลือก ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2/2560

ด่วนที่สุด (แจ้ง ศธจ.ทุกจังหวัด และ สศศ.) เรื่อง คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 โหลด : คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูที่มา : สพร. =ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์= แสดงเพิ่มเติม Source link

Read More »

รัฐบาลโรมาเนีย มอบทุนการศึกษาระดับป.ตรี-โท-เอก จำนวน 85 ทุน

รัฐบาลประเทศโรมาเนีย มอบทุน “Romanian Government Scholarships for Foreign Students in Romania, 2018-2019” แก่นักศึกษานอกสหภาพยุโรป จำนวน 85 ทุน ระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาที่กำหนด เพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ประเทศโรมาเนีย พร้อมเรียนภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทุนการศึกษา ประเทศโรมาเนีย ทุนการศึกษา ได้รับการยกเว้นค่าเรียนทั้งหมด มีที่พักในมหาวิทยาลัยให้ มีเงินเดือนให้เป็นสกุลเงินโรมาเนียน เทียบเท่าสกุลเงินยูโร ระดับปริญญาตรี เดือนละ 65 ยูโร (ประมาณ 2,500 บาท) ระดับปริญญาโท เดือนละ 75 ยูโร (ประมาณ 3,000 บาท) ระดับปริญญาเอก เดือนละ 85 ยูโร (ประมาณ 3,300 บาท) ทุนไม่ได้ครอบคลุมเรื่องอาหาร ค่าเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นนักศึกษาต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับส่วนที่นอกเหนือจากที่กำหนด สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร political and administrative sciences education sciences Romanian culture ...

Read More »