Author Archives: thaischool

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-16มี.ค.61

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา 2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันที่สมัคร (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 – ใบ สด.8) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 08.30-16.30 น. หรือสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/index.php หรือส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครทาง E-mail Address : [email protected] หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (สมัครงาน) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 ...

Read More »

มทร.ธัญบุรี รับนศ.ใหม่ เกือบ 3 พันคน

มทร.ธัญบุรี รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2661 “วุฒิม.6” ผ่านระบบ TCAS รอบ 2 “วุฒิ ปวช.และ ปวส.” ผ่านระบบสอบตรง รับจำนวนเกือบ 3 พันคน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 วุฒิ ม.6 ในระบบ TCAS รอบ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2561 จำนวน 1357 คน ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.tcas.rmutt.ac.th และวุฒิ ปวช.และ ปวส. ในระบบสอบตรง ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 1574 คนผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.info.rmutt.ac.th/2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2549-3613-15   ที่มา :  komchadluek  

Read More »

กสร. ติวเข้ม“นิติกร”ฟ้องคดีแทนลูกจ้าง

กสร.อบรมความรู้หลักสูตรการว่าความในศาลแรงงาน ปั้นนิติกรเป็นทนายความฟ้องคดี-แก้ต่างคดีแรงงานให้ลูกจ้าง ตั้งเป้าเพิ่มประสิทธภาพเรียกร้องสิทธิให้ลูกจ้าง 20 ก.พ.2561 นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร.มีกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบหลายฉบับ โดยเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ 6 ฉบับ รวมทั้งกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก ทั้งนี้ การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย นิติกรในฐานะผู้ปฏิบัติงานหลักด้านกฎหมาย ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผล และก่อประโยชน์สูงสุดแก่นายจ้าง ลูกจ้าง “ซึ่งหน้าที่สำคัญประการหนึ่งคือ การเป็นทนายความฟ้องคดี หรือ แก้ต่างคดีให้แก่ลูกจ้าง หรือทายาทโดยชอบธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตาย ตามมาตรา 8 แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 หรือการดำเนินคดีแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านหรือทายาทในการฟ้องเรียกทรัพย์สินหรือค่าเสียหาย”อธิบดี กสร.กล่าว นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า กสร. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ในเรื่อง การจัดทำความฟ้อง คำให้การ คำร้องต่าง ๆ การเตรียมการรวบรวมพยานหลักฐาน ขั้นตอนวิธีพิจารณาคดีของศาลแรงงาน และการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลแรงงาน จึงได้จัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมาย หลักสูตรการว่าความในศาลแรงงานให้แก่นิติกรผู้ปฏิบัติงาน “โดยมีหัวข้อหลัก ๆ อาทิ เรื่องการเตรียมคดี การดำเนินคดีแบบกลุ่ม การอุทธรณ์และฎีกา การรับฟังพยานหลักฐานของศาล เทคนิคการซักถามพยาน มารยาทการว่าความ เป็นต้น และยังมุ่งเน้นการฝึกเชิงปฏิบัติ ...

Read More »

นักวิจัยไทย คว้าเหรียญทองระดับโลก

” นักวิจัย มทร.ธัญบุรี ” คว้าเหรียญทองระดับโลก จากการคิดค้น”หลอดทดสอบแบคทีเรีย”ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารเพียง1-2 วันรู้ผลถึง 3 สายพันธุ์ใช้สะดวก ประหยัด เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง เมื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา สาขาวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดค้นหลอดพร้อมใช้งานสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติโพลิเมอเรส สำหรับตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร 3 สายพันธุ์ คือ Salmonellaspp,Bacillus cereusและ Staphylococcus aureusเพื่อช่วยลดเวลาในการตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร และอำนวยความสะดวกในการขนส่งสารละลายสำหรับตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่ผลิตอาหารจำนวนมากและต้องการตรวจสอบคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตขึ้นในจำนวนมากและให้ผลที่รวดเร็ว ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลเหรียญทองในงาน INOVA-BUDI UZOR 2017 42nd International Invention Show ณ เมืองโอซีเยก ประเทศโครเอเชีย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา เปิดเผย “คมชัดลึกออนไลน์”ว่า ในการตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์แบบดั้งเดิมนั้นใช้เวลาในการตรวจประมาณ 5 – 7 วัน ใช้สารเคมี และแรงงานมาก ซึ่งไม่เหมาะสำหรับการตรวจตัวอย่างอาหารจำนวนมากในระดับอุตสาหกรรม ในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาวิธีตรวจจุลินทรีย์โดยใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติพอลิเมอเรส มาใช้ในการตรวจสอบแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในอาหาร โดยประสิทธิภาพวิธีนี้ดีกว่าวิธีดั้งเดิม คือ สามารถทราบผลการตรวจที่รวดเร็วในเวลา 1 – 2 วัน ...

Read More »

อนุมัติ 3.2 พันล้านให้ วท.กระตุ้นเศรษฐกิจ

ปั้นนักรบเศรษฐกิจ-ยกระดับสมุนไพรกับโอทอป ดัน 1 ตำบล 1 นวัตกรรม ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 20 ก.พ. อนุมัติโครงการ Big Rock หรือโครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ตามที่ วท.เสนอ จำนวน 3,292 ล้านบาท โดยมีโครงการต่างๆ อาทิ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 จำนวนกว่า 112 ล้านบาท เพื่อขยายฐานกำลังคนนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสนับสนุนการจัดหลักสูตรและจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และขยายฐานการศึกษาโดยเฉพาะภูมิภาค โครงการพัฒนา Tech-based สตาร์ตอัพด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและเครือข่าย จำนวนกว่า 174 ล้านบาท เพื่อสร้างนักรบใหม่ทางเศรษฐกิจ โครงการโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร สำหรับการให้บริการเอกชนในการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านอาหารและเครื่องดื่ม การแปรรูปและการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง จำนวนกว่า 169 ล้านบาททั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ปลัด วท. รมว.วท.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กว่า 1,815 ล้านบาท ประกอบด้วย ...

Read More »

หนุนต่อยอดนวัตกรรมสังคม

นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวในงานมหกรรมเยาวชนกับนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation and Youth Expo) เพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางสังคม เพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะโดยการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดว่า ต้องชื่นชมสภาเด็กและเยาวชน 12 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ ยโสธร ศรีสะเกษ ระยอง ราชบุรี สมุทรสาคร กระบี่ ยะลา ปทุมธานีและกำแพงเพชร ที่ค้นพบนวัตกรรมทางสังคมทั้งหมด 20 นวัตกรรม เป็นต้นแบบในการจัดการปัญหาในพื้นที่ เป็นนวัตกรรมทางสังคมซึ่งมีความยากมากกว่านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ และอยากให้เกิดการต่อยอดขยายผล รวมทั้งคิดค้นนวัตกรรมทางสังคมให้มากขึ้น เพื่อร่วมกันทำให้สังคมมีความยั่งยืนน่าอยู่ต่อไป เพราะขณะนี้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทุกระดับ ทั้งระดับตำบล เทศบาล อำเภอ กทม. จังหวัดและประเทศไทย จำนวน 8,780 แห่ง มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และ สังคม ดังนั้น เด็กและเยาวชน จำนวน 160,000 คน จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมาก.   ที่มา :  ...

Read More »

สพฐ.ยืดหยุ่น รับเด็กม.3ขึ้นม.4ขยายห้อง-เพิ่มเด็กได้

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) วาระพิเศษ ว่า ที่ประชุมได้หารือ การแก้ไขปัญหาการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2561 ที่กำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้อง โดยก่อนประถมศึกษา 30 คนต่อห้อง ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 40 คนต่อห้อง ทำให้ผู้ปกครองกังวลว่าจะกระทบต่อการเลื่อนชั้นโรงเรียนเดิมของเด็ก โดยเฉพาะอนุบาล 3 ขึ้นป.1 และม.3 ขึ้นม.4 ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหา ที่ประชุมจึงมีมติว่า ในปีการศึกษา 2561 การรับนักเรียนชั้นม.1 ให้ยึดตามหลักเกณฑ์ 40 คนต่อห้อง ส่วนช่วงรอยต่อนักเรียนชั้นม.3 ขึ้นม.4 ในโรงเรียนเดิมซึ่งมีปัญหานักเรียนจะถูกคัดออกจำนวนมากก็เปิดโอกาสให้โรงเรียนที่มีเหตุผลและความจำเป็นไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายได้ ทำแผนเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขอขยายห้องเรียน หรือเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแต่ละสถานศึกษา จากนั้นให้ไปขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัดอยู่ นายบุญรักษ์ กล่าวต่อว่า การยืดหยุ่นดังกล่าวให้รวมไปถึงโรงเรียนทั่วไปด้วย ไม่เฉพาะโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง เนื่องจากหากเด็กล้นจากโรงเรียนแข่งขันสูงจำเป็นต้องไปอยู่โรงเรียนใกล้เคียง ซึ่งถ้าเด็กไปเป็นจำนวนมากอาจจะเกินห้องละ 40 คน ก็จะปฏิบัติตามระเบียบไม่ได้อีก เพราะฉะนั้น จึงให้ปรับแผนรองรับไว้ก่อน อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมกพฐ.ได้ย้ำว่าการรับนักเรียนต้องคำนึงถึงพื้นที่ใช้สอยในห้องเรียนด้วย ดังนั้นเมื่อขยายแล้วต้องไม่เกิน 50 คน ...

Read More »

คณะทำงานสพฐ. เสนอเพิ่ม 18 สพม.-ลดสพป.

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงความคืบหน้า กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ตั้งคณะทำงานศึกษา เรื่องแยกเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มีอยู่42เขตพื้นที่ฯว่า ตนได้หารือกับนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการศธ.ได้ให้นโยบายว่า ให้สพฐ.พิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่ได้กำหนดว่า จะต้องเพิ่มสพม.อีกกี่เขต เมื่อพิจารณาได้แล้วให้เสนอสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) พิจารณา เมื่อสกศ.มีข้อเสนอแนะอย่างไร ให้เสนอความเห็นมายังรัฐมนตรีว่าการศธ. อีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ในส่วนของสพฐ. ได้มอบหมายให้นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการกพฐ. เป็นประธานคณะทำงานศึกษาการแยกสพม.ซึ่งจากการศึกษาเบื้องต้น คณะทำงานฯเสนอว่า เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพควรจะเพิ่มสพม.ประมาณ 18 เขต แต่ยังไม่ถือเป็นข้อสรุป เพราะสพฐ. ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นผ่านทางออนไลน์ ไปยังสพม. 42 เขต โดยจะต้องนำความคิดเห็นทั้ง 2 ส่วนมาประกอบกัน และจะเชิญผู้แทน สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู ทั้งในพื้นที่ ที่เป็นที่ตั้งของสพม.และไม่เป็นที่ตั้งของสพม. ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลโดยตรงมาสอบถามว่ามีความเห็นอย่างไร เลขาธิการกพฐ. กล่าวต่อว่า การเพิ่มสพม. มีหลักการว่า จะต้องไม่เพิ่มคน ไม่เพิ่มงบประมาณ แต่ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งภายในเพื่อให้สามารถทำงานได้ และจะมีการกำหนดขนาดของเขตให้เหมาะสมกับภารกิจ โดยอาจจะแบ่งเป็นขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ตามความเหมาะสม และความจำเป็นจึงต้องรับฟังความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องก่อน ส่วนที่คณะทำงานเสนอเบื้องต้นว่า ...

Read More »

พระเทพประสิทธิมนต์ สร้างศูนย์ผู้สูงอายุให้กทม.

“สมเด็จพระวันรัต ประธานวางศิลาฤกษ์สร้างศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ ด้านพระเทพประสิทธิมนต์ หวังสร้างให้กทม.ใช้ประโยชน์ดูแลสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ พร้อทเชิญชวนร่วมสมทุนสร้างตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” มีพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ บริเวณถนนเลียบคลองปทุม แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ โดยมีสมเด็จพระวันรัต(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์   ทั้งนี้นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผอ.สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ศูนย์แพทย์ศาสตร์ฯ ดังกล่าว มีพระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหาวีโร) หรือหลวงพ่อเณร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะกทม. เป็นประธานในการดำเนินการจัดสร้าง โดยจะสร้างเป็นอาคาร 3 ชั้น บนพื้นที่ 5 ไร่ ซึ่งได้รับบริจาคมาจากน.ส.พะเยาว์ จิตกระโชติ โดยตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพระเทพประสิทธิมนต์ ได้ให้การอนุเคราะห์ต่อสำนักการแพทย์เป็นอย่างมาก ตั้งแต่การสร้างรพ.ราชพิพัฒน์ ที่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 เม.ย.2542, รพ.84พรรษา มหาราช คลองสามวา ซึ่งเปิดบริการเมื่อวันที่ 25 ก.ย.2560 และเมื่อปี 2557 สร้างศูนย์ส่งเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาแบบครบวงจร โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯเปิดศูนย์ส่งเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาแบบครบวงจร วันที่11 พ.ค.นี้ ด้านพระเทพประสิทธิมนต์ กล่าวว่า เมื่อดำเนินการสร้างศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ เสร็จแล้วจะมอบให้สำนักการแพทย์ เปิดให้บริการประชาชน เพื่อประโยชน์ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง สำหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพสร้างศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ บริจาคได้ที่วัดศรีสุดาราม หรือโอนเงินเข้าบัญชีธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 084-229834-8 ชื่อบัญชี วัดศรีสุดาราม วรวิหาร(สร้างศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ) สอบถามโทร.0-2433-5919, 09-0678-6500, 08-1833-3353 และ08-6342-6169 ที่มา :  dailynews ...

Read More »

ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา

“รมว.ศึกษาธิการ เผย ครม.เห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อบดความเหลื่อมล้ำ รัฐบาลประเดิมเงินทุนให้ 1,000 ล้านบาท สำนักงบฯดับฝันไม่ให้ใช้เงิน 5%จากงบประมาณทางการศึกษา ชี้ ศธ.ต้องจัดเป็นแผนดำเนินการ ซึ่งจะเป็นหลักการของการใช้งบประมาณที่ถูกต้อง” นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมรณะรัฐมนตรี (ครม.)  ที่ประชุมได้เห็นชอบกล่าวว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ร่างพ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  เพื่อบดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งรัฐบาลจะประเดิมเงินทุนให้แก่กองทุนนี้จำนวน 1,000 ล้านบาท พร้อมกับได้รับมอบหมายให้ตนในฐานะ รมว.ศึกษาธิการ ไปแถลงเรื่องดังกล่าวในวันที่ 23 ก.พ.นี้ ทมี่รัฐสภาโดยสิ่งที่สำคัญคือ ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวจะเสร็จทันตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กำหนดแน่นอน ส่วนการใช้เงิน 5% ของงบการศึกษาทั้งหมดมาใช้ในกองทุนนี้นั้น  สำนักงบประมาณได้ติงกลับมาว่าไม่สามารถใช้ระบบกันเงินร้อยละ 5 ของงบฯ การศึกษาทั้งหมดได้ โดยให้เหตุผลว่าไม่ใช่วิธีการทางงบประมาณ ซึ่งวิธีทางงบประมาณ คือจะต้องมีการทำแผนการดำเนินงานในแต่ละปีมาเพื่อเสนอของบฯ กับครม.   ที่มา :  dailynews  

Read More »