ข่าวการศึกษา

ประกาศแล้ว! ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, และเฟซบุ๊กคุณณภัค ถิรกุลยศมาดี Q : ใครคือผู้ได้สิทธิ์ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้ฯ นี้? A : ผู้มีผลการเทียบโอนความรู้ฯ ทดสอบความรู้ฯ(ไม่มีแล้ว) อบรมความรู้ฯ(ไม่มีแล้ว) ที่มีผลมาตรฐานมาแล้วอย่างน้อย 1 มาตรฐานขึ้นไป Q : จะทำอย่างไรให้ได้สิทธิ์นี้บ้าง? A : ณ วันนี้เหลือเพียง ผู้ที่เมื่อวันที่ 4 ตุลา 56 มีสถานะเป็นนักศึกษา แล้วจบหลังวันที่ 4 ตุลา 56 มาจนถึงวันยื่นขอเทียบโอนความรู้ฯ ไม่เกิน 1 ปี เท่านั้น Q : อบรมนี้มีกี่มาตรฐาน? A : 9 มาตรฐาน (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 คือ 11 มาตรฐาน ซึ่งมีอยู่เฉพาะในหลักสูตรการเรียนการสอนเท่านั้น) Q : อบรมครบ ...

Read More »

สั่งวิเคราะห์โอเน็ต”ต้น-ปลายน้ำ”

9เม.ย.61-“หมอธี”มอบ สกศ. เจ้าภาพ วิเคราะห์การสอบโอเน็ตทั้งระบบ ตั้งแต่ปัญหาต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เหตุคะแนนสอบเฉลี่ยเด็กไม่ถึงครึ่งทุกปี แม้จะเปิดคลังข้อสอบให้ดู แต่ผลคะแนนยังไม่เกระเตื้อง ส่วน คกก.อิสระปฎิรูปการศึกษายังสงสัยการสอบโอเน็ตวัดเด็กได้จริงหรือไม่   นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ตามที่เมื่อเร็วๆ นี้ ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้เผยแพร่ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปรากฎว่าทุกวิชาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมานั้น ตนคิดว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นมาทุกปี ในเรื่องของผลคะแนนโอเน็ตของเด็กต่ำลงเกือบทุกวิชาไม่ว่าจะเป็นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ซึ่งเรื่องดังกล่าวคงต้องมาดูภาพรวมของคะแนนโอเน็ตทั้งประเทศว่า จังหวัดไหนในวิชาไหนมีคะแนนสูง หรือ จังหวัดไหนในวิชาใดมีคะแนนที่ต่ำ โดยการสอบโอเน็ตของเด็กก็มีคะแนนขึ้นลงทุกปีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ตนไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ ดังนั้น เร็วๆ นี้ จะมีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าว ซึ่งเบื้องต้นตนจะมอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นเจ้าภาพหลักในการวิเคราะห์การสอบโอเน็ตของประเทศไทยทั้งระบบ “การวิเคราะห์คะแนนโอเน็ตของเด็กไทยมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดย สทศ. ก็จะรายงานว่าคะแนนโอเน็ตของเด็กไทยไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่ก็ไม่เคยมานั่งวิเคราะห์จริงๆ ว่าสาเหตุที่คะแนนโอเน็ตเด็กตกคืออะไร หรือ เป็นเพราะความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ขณะเดียวกันที่ผ่านมาเราก็มีทั้งมาตรการเปิดข้อสอบโอเน็ตให้ดูกันแล้วแต่ครูและโรงเรียนได้นำไปเป็นแนวทางให้เด็กเรียนรู้เรื่องข้อสอบหรือไม่ และเมื่อผลคะแนนออกมาบอกว่าตกหมด แต่ก็ไม่เคยมีใครมารายงานข้อมูลมาที่ผมถึงสาเหตุจริงๆ ...

Read More »

ชงสภาวิชาชีพหาทางยุติปัญหา “ก้าวก่าย” “ธีระเกียรติ” แนะถกทุกฝ่ายตีความ

กอปศ.ชี้สมาพันธ์มีบทบาทสำคัญ จากกรณีที่สมาพันธ์สภาวิชาชีพ 11 แห่ง เสนอข้อห่วงใยต่อร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา และร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา โดยให้ทบทวนนิยามคำว่า “องค์กรวิชาชีพ” ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมถึงอำนาจหน้าที่องค์กรวิชาชีพตามที่กฎหมายขององค์กรวิชาชีพกำหนด อีกทั้งควรทบทวนการให้บริการทางวิชาชีพของสถาบันการศึกษา รวมถึง บทบาทสภาวิชาชีพต่อการจัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานั้น นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ทราบเรื่องทั้งหมดแล้ว ขณะนี้มีร่างกฎหมายของคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษากับร่างของคณะกรรมการอิสระเพื่อ การปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ซึ่งตนได้ส่งร่างกฎหมายทั้งหมดให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณารวมร่างแล้ว โดยไม่มีร่างฝ่ายใดเป็นร่างหลัก เพราะถือว่ามีศักดิ์ศรีเท่ากัน อย่างไรก็ตาม สมาพันธ์วิชาชีพควรเสนอข้อห่วงใยนี้ต่อนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี โดยตรง เพราะตนก็ต้องส่งต่อให้รองนายกฯอยู่ดี “ที่ผ่านมาเคยหารือร่วมกับสมาพันธ์วิชาชีพแล้วครั้งหนึ่ง โดยชี้แจงไปว่าเป็นข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญ ว่าไม่ให้สภาวิชาชีพเข้ามาก้าวก่าย ผมไม่สามารถบอกได้ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับกรณีนี้ ต้องขึ้นกับการตีความคำว่าก้าวก่าย โดยต้องให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สมาพันธ์สภาวิชาชีพ และกระทรวงอุดมศึกษา ที่จะตั้งขึ้นใหม่ มาร่วมตีความว่าตรงไหนเรียกว่าก้าวก่าย ก็ต้องไปแก้ปัญหากันตรงนั้น” นพ.ธีระเกียรติกล่าว ด้าน ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธาน กอปศ. ในฐานะคณะอนุกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .. กล่าวว่า บทบาทของสภาวิชาชีพ กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 อย่างชัดเจน เราจะขัดกับรัฐธรรมนูญหลักไม่ได้ แต่คณะอนุฯได้ยกร่าง ...

Read More »

สถานี ก.ค.ศ. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน ตามที่ ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความสนใจและสอบถามข้อมูลมายังสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวนมาก สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงขอนำประเด็นการได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นมาบอกกล่าว ให้ได้ทราบกัน ดังนี้ 1.คุณวุฒิที่ได้รับต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในระบบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 2.ต้องได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นไม่ก่อนวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.เป็นคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันกับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และหรือระดับปริญญาโทที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งหรือเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้นั้นได้ทำการสอนหรือเคยทำการสอนหรือเป็นคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการกำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. 4.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับอนุมัติหรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อหรือรายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการตามระเบียบของทางราชการทั้งนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยไม่สามารถลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการได้ แต่หากครูผู้ช่วยไปศึกษาต่อโดยไม่ใช้เวลาราชการต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรจึงจะสามารถยื่นแบบคำขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ที่ได้นำเสนอในคอลัมน์นี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th และหมายเลขโทรศัพท์ 02 280 3230 พินิจศักดิ์ ...

Read More »

“หมอธี”สั่งสกศ.เจาะลึก ผลคะแนนโอเน็ตเด็กไทยวูบ

รมว.ศึกษาธิการ มอบ สภาการศึกษา เป็นเจ้าภาพหลักเจาะลึกผลคะแนนโอเน็ตเด็กไทยตกต่ำ วิเคราะห์ให้ชัดว่าการสอบโอเน็ตสามารถวัดและประเมินผลความสามารถเด็กได้จริงหรือไม่ วันนี้ (9 เม.ย.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่งและร่วงทุกวิชาเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ว่า เรื่องนี้เป็นประเด็นมาทุกๆปีว่าผลคะแนนโอเน็ตของเด็กต่ำลงเกือบทุกวิชาไม่ว่าจะเป็นระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ซึ่งเรื่องดังกล่าวต้องมาดูภาพรวมคะแนนโอเน็ตทั้งประเทศว่าจังหวัดไหน ในวิชาไหนมีคะแนนสูง หรือ จังหวัดไหน ในวิชาใดมีคะแนนที่ต่ำ โดยการสอบโอเน็ตของเด็กก็มีคะแนนขึ้นๆลงทุกปีอยู่แล้ว ซึ่งตนไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ และเตรียมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนี้อยู่ โดยตนจะมอบให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นเจ้าภาพหลักในการวิเคราะห์การสอบโอเน็ตของประเทศไทยทั้งระบบ “คะแนนโอเน็ตของเด็กไทยมีการวิเคราะห์มาอย่างต่อเนื่อง โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) แต่เป็นเพียงบอกว่าคะแนนโอเน็ตของเด็กไทยไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่เคยวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่คะแนนโอเน็ตของเด็กตกคืออะไร หรือ เป็นเพราะความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ขณะเดียวกันที่ผ่านมาเราก็มีทั้งมาตรการเปิดข้อสอบโอเน็ตให้ดูกันแล้ว แต่ครูและโรงเรียนได้นำไปเป็นแนวทางให้เด็กเรียนรู้เรื่องข้อสอบหรือไม่ และเมื่อผลคะแนนออกมาบอกว่าตกหมด อีกทั้งการวัดและประเมินผลเด็กด้วยการใช้คะแนนโอเน็ตนั้นสามารถวัดได้จริงๆหรือไม่ และเราต้องการให้เด็กรู้อะไรจากการสอบโอเน็ต ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฎิรูปการศึกษา (กอปศ.) ก็มีความต้องการที่จะปรับใช้เครื่องมากการวัดและประเมินผลเด็กให้มาเป็นการวัดตามสมรรถนะการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนมากกว่า ดังนั้น ผมจึงต้องมอบให้ สกศ.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานวางแผนเรื่องการศึกษาของชาติเป็นเจ้าภาพวิเคราะห์เรื่องนี้ ตั้งแต่ปัญหาต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว   ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก เดลินิวส์      

Read More »

เลิกสอบวิชาการปฐมวัยไม่กระทบสพฐ

สพฐ.ไม่กระทบ ถ้ามีกฎหมายห้ามสอบวิชาการระดับปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดกว้างอยู่แล้ว จากกรณีที่คณะอนุกรรมการเด็กเล็ก ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา(กอปศ.) เสนอให้กำหนดไว้ในร่างพ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ…เรื่องการห้ามจัดสอบโดยเน้นสาระในระดับปฐมวัย ซึ่งรวมถึงการสอบคัดเลือก โดยให้มีการกำหนดบทลงโทษไว้ด้วยนั้น ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ไม่มีการสอบเข้าระดับอนุบาล และ ป.1 อยู่แล้ว ยกเว้นโปรแกรมพิเศษซึ่งเป็นการทดสอบสมรรถนะ ความพร้อมในการเรียน ส่วนการทดสอบนักเรียนก็เป็นเรื่องหลักวิชาการ ซึ่งจะมี 2 ส่วน คือ การประเมินระหว่างภาคโดยวิธีการหลากหลาย ทั้งการสัมภาษณ์ พูดคุย สังเกต ดูจากชิ้นงานหรือผลงาน เพื่อจะได้แก้ไขและพัฒนาเด็ก และอีกส่วนคือการสอบปลายภาคซึ่งเป็นการประเมินสรุปรวบยอดว่า เด็กเรียนแล้วได้อะไรไปบ้าง แต่หัวใจสำคัญอยู่ที่การประเมินระหว่างภาคมากกว่าการสอบปลายภาค เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับเรื่องไม่เน้นให้เด็กระดับ ป.1-ป.3 เรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ตอนนี้ต้องถามว่าหลายฝ่ายคิดตรงกันหรือยัง ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ และเสียงก็มีทั้งที่ไม่แน่ใจ แต่ก็เป็นที่รู้กันว่า เด็กระดับนี้จะเน้นเรื่องอ่านออกเขียนได้ การคิดคำนวณ และทักษะพื้นฐานการใช้ชีวิต เพื่อเป็นการปูพื้นในการเรียนระดับที่สูงขึ้น ซึ่งหลายส่วนก็ทำกันแล้ว และตอนนี้โรงเรียนก็สามารถทำได้เลย เพราะหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศให้ยืดหยุ่นได้ คือ โรงเรียนจะเพิ่มอะไรเป็นพิเศษ หรือ ลดอะไรก็ได้ ขึ้นกับว่าเด็กควรได้รับการเสริมหรือเพิ่มเติมอะไร เช่น เด็กบนพื้นที่สูง ...

Read More »

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (9 เมษายน พ.ศ. 2561)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.  เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ     ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 (จำนวน 6 ราย) (ว13) สายงานการสอน – สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ราย – สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 ราย คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบคัดค้าน คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบคัดค้านออนไลน์ ที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ.    

Read More »

กรมศิลป์ ตามรอยละครบุพเพสันนิวาส จัดท่องเที่ยวโบราณสถานในอยุธยา-ลพบุรี บ้านวิชาเยนทร์ คึกคักคนแห่ชมที่พักคอนสแตนติน ฟอลคอน หลังปรากฏในฉากละคร… เมื่อวันที่ 7 เม.ย. กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมโครงการวรรณคดีและประวัติศาสตร์สัญจร  ตามรอยต่อยอดละครบุพเพสันนิวาส โดยพาประชาชนเดินทางไปยังแหล่งโบราณสถานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับในละครบุพเพสันนิวาส  ในจ.พระนครศรีอยุธยา อาทิ พระราชวังโบราณ วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดไชยวัฒนาราม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และจ. ลพบุรี อาทิ พระนารายราชนิเวศน์ บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ หรือบ้านหลวงรับราชทูต นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ได้รับรายงานถึงนักท่องเที่ยวที่เช้าชมโบราณสถาน จ.พระนครศรีอยุธยา ยังคงหนาแน่น และสวมใส่ชุดไทยมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดยเฉพาะวัดไชยวัฒนาราม ช่วงหัวค่ำมีความคึกคักมาก เพราะอากาศไม่ร้อน โดยกรมศิลปากร จะเปิดให้เข้าชมจนถึงเวลา 22.00 น. จนถึงวันที่ 30 เม.ย. ขณะที่โบราณสถาน จ.ลพบุรี พบว่า ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น ในส่วนพระนารายณ์ราชนิเวศน์ และบ้านวิชาเยนทร์ สถานที่พำนักของเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ หรือคอนสแตนติน ฟอลคอน ซึ่งมีปรากฏอยู่ในฉากละครในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และในสัปดาห์หน้าจะมีฉากสำคัญของตัวละครฟอลคอน ยิ่งทำให้นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาเที่ยวชมมากขึ้นอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามขอชื่นชมผู้สร้างละครเรื่องนี้ ได้ศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้อย่างดี และมีการเติมสีสันความบันเทิงไปบ้าง ...

Read More »

ห่วง​ปัญหา​โรงเรียน​ไร้ ผอ.​ยืดเยื้อ

จาก​กรณี​ที่​ประชุม​คณะ​กรรมการ​ข้าราชการ​ครู​และ​บุคลากร​ทางการ​ศึกษา (ก.ค.​ศ.) จะ​พิจารณา​หลักเกณฑ์​การ​ย้าย​ผู้​บริหาร​สถาน​ศึกษา สังกัด​สำนักงาน​คณะ​กรรมการ​การ​ศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน (สพฐ.) ภายหลัง​ศาล​ปกครอง​อุบลราชธานี​มี​คำสั่ง​ทุเลา​การ​บังคับ​ใช้​หลักเกณฑ์​และ​วิธีการย้าย​ผู้​บริหารสถาน​ศึกษา ว 24/2560 นั้น เมื่อ​วัน​ที่ 6 เม.ย. นาย​สา​นิตย์ พล​ศรี นายก​สมาคม​ครู​ชนบท​จังหวัด​ชัยภูมิ กล่าว​ว่า ปัญหา​การ​แต่งตั้ง​โยกย้าย​ผู้​บริหาร​สถาน​ศึกษา​ยัง​คง​ค้าง​อยู่​ใน​การ​พิจารณา​ของ​ศาล ดังนั้น​หาก ก.ค.​ศ.​ยัง​จะ​ให้​เดิน​หน้า​เรื่อง​นี้​ต่อ เชื่อ​ว่า​จะ​เกิด​ปัญหา​ฟ้องร้อง​กัน​วุ่นวาย​ตาม​มา​อีก ซึ่ง​คน​ที่​จะ​เดือดร้อน​คือ​คณะ​กรรมการ​ศึกษาธิการ​จังหวัด (ก​ศจ.) ที่​อาจ​ถูก​ฟ้องร้อง​เรียก​ค่าเสียหาย “ทุก​วัน​นี้​มี​ปัญหา​โรงเรียน​ไร้​ผู้​บริหาร​เกือบ 4,000 แห่ง​ทั่ว​ประเทศแล้ว จาก​จำนวน​โรงเรียน สพฐ.​ทั้งสิ้น​กว่า 31,000 แห่ง และ​ปัญหา​โรงเรียนไม่มี​ผู้​บริหาร​จะ​ยิ่ง​บานปลาย​มาก​ยิ่ง​ขึ้น เพราะ​มี​การ​ลา​ออก​เพิ่มเติม​จาก​สาเหตุต่างๆ เช่น เจ็บป่วย ซึ่ง​ยัง​ไม่​นับ​รวม​ผู้​บริหาร​สถาน​ศึกษา​ที่​กำลัง​จะ​เกษียณอายุ​ราชการ​ใน​สิ้น​เดือน ก.ย.2561 นี้​อีก แน่นอน​ว่าการ​ที่​โรงเรียน​ไม่​มี​ผู้​บริหาร​ตัว​จริง​มา​ตัดสินใจ​ขับเคลื่อน​งาน​ต่างๆ ย่อม​ส่ง​ผล​กระทบ​กับ​โอกาส​การ​พัฒนา​โรงเรียน” นาย​สา​นิตย์กล่าว​และ​ว่า ทางออก​ของ​กระทรวง​ศึกษาธิการ (ศธ.) ใน​การ​แก้​ปัญหา​นี้ คือ​การ​ขอ​ประนีประนอม​กับ​คู่กรณี คือ​ผู้​ฟ้อง ขอ​ให้​ถอน​ฟ้อง แต่​ที่​ผ่าน​มา​ผู้​แทน ศธ.​ดำเนิน​การลักษณะ​คล้าย​ท้าทาย​จน​มี​การ​ฟ้องร้อง สร้าง​ปัญหา​บานปลาย​ตาม​มา และ​ยัง​ไป​ยื่น​อุทธรณ์​สู้​คดี​อีก ซึ่ง​ตน​เชื่อ​ว่า​ถ้า ศธ.​ไม่​ไป​ขอ​ประนีประนอม​กับ​คู่กรณี​ให้​ถอน​ฟ้อง ปัญหา​โรงเรียน​ไร้​ผู้​บริหาร​จะ​ยืดเยื้อ​และ​มี​จำนวน​เพิ่ม​ขึ้น​เรื่อยๆ.   ที่มา :  thairath  

Read More »

มก.​รับ​สมัคร​หลักสูตร​ศาสตร์​แห่ง​แผ่นดิน 5 ชุด​วิชา

ดร.​จงรัก วัชรินทร์​รัตน์ รักษาการ​แทน​อธิการบดี​มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผย​ว่า มก. เปิด “หลักสูตร ศาสตร์​แห่ง​แผ่นดิน​เพื่อ​การ​พัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่ง​เป็น​หลักสูตร​ใหม่​ใน​ปี 2561 เพื่อ​ตอบ​สนอง​การ​เรียน​ใน​ยุค​ประเทศไทย 4.0 และ​สร้าง​โอกาส​การ​เรียนรู้​ตลอด​ชีวิต​ให้​กับ​ทุก​คน เป็น​หลักสูตร​ทาง​ด้าน​วิชาชีพ​ที่​มี​การ​บูรณาการ​ข้าม​คณะ สาขา และ​ศาสตร์​ต่างๆ หรือ​เรียก​ว่า เป็น​หลักสูตร​บัณฑิต​สั่ง​ตัด (tailor made student) ซึ่ง​ผู้​เรียน​สามารถ​วางแผนการ​เรียน​ได้​ด้วย​ตน​เอง ตาม​ความชอบ​และ​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​จริง เน้น​เรียนรู้​นอก​ห้อง​เรียน ฝึก​ปฏิบัติ​จริง โดย​เปิด​สอน 5 ชุด​วิชา ดังนี้ ชุดวิชา การ​เพาะ​เลี้ยง​สัตว์​น้ำ​เศรษฐกิจ​และ​สัตว์​น้ำ​สวย​งาม, ชุด​วิชา การ​ผลิต​เนื้อ​โค​คุณภาพ​สูง, ชุด​วิชา ศาสตร์​การ​จัดการ​สิ่งแวดล้อม​เพื่อ​ความ​มั่นคง​และ​ยั่งยืน, ชุด​วิชา เทคโนโลยี​ผลิตภัณฑ์​ไม้​เพื่อ​ผู้​ประกอบ​การ​รุ่น​ใหม่ และ​ชุด​วิชา การ​พัฒนา​ชุมชน​เพื่อ​ความ​ยั่งยืน แต่ละ​ชุด​วิชา​เรียน 20 หน่วยกิต รับ​สมัคร​ชุด​วิชา​ละ 40 คน เปิด​รับ​บุคคล​ทั่วไป​ที่​จบ ป.ตรี​ทุก​สาขา หรือ​นิสิต มก.​ที่​จะ​จบ​ระดับ​ปริญญา ปีการศึกษา 2561 หรือผู้​มี​ประสบการณ์​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ชุด​วิชา เมื่อ​จบ​การ​ศึกษา​แต่ละ​ชุด​วิชา​แล้ว​จะ​ได้​รับ​ใบ​ประกาศนียบัตร และ​สะสม​หน่วยกิต​ของ​ชุด​วิชา เพื่อ​ต่อ​ยอด ป.​ตรี​ของ มก.​อีก​ไม่​น้อยกว่า 120 หน่วยกิต จะ​ได้​รับ​วุฒิ​การ​ศึกษาวิทยา​ศาสตร์บัณฑิต (ศาสตร์​แห่ง​แผ่นดิน​เพื่อ​การ​พัฒนา​ที่​ยั่งยืน) เปิด​รับ​สมัคร​ระบบ​ออนไลน์ วัน​ที่ ...

Read More »