ข่าวการศึกษา

‘มหิดล’ปรับหลักสูตรเน้นปฏิบัติจริง

นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เปิดเผยถึงแนวทางนโยบายการบริหารงาน มม. ว่าโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้จะต้องปรับตัวให้ทัน ขณะที่การผลิตบัณฑิตของ มม. จะต้องสร้างคนที่มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กร ทั้งทักษะการทำงานเป็นหมู่คณะ การต่อยอดความรู้ของตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต การสื่อสารกับผู้อื่นได้เข้าใจ และมีพื้นฐานความรู้ที่ลึกและกว้าง เพื่อให้ไทยเป็นประเทศผลิตนวัตกรรม เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง เพื่อลดการนำเข้า มม. ได้ปรับหลักสูตรที่มีอยู่ทั้งหมด ให้เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนเน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการของแต่ละสาขาวิชาชีพ โดยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนและภาคธุรกิจอย่างใกล้ชิด เช่น แพทย์ ทำงานในโรงพยาบาล วิศวกรทำงานในโรงงาน สาขาสังคมศาสตร์ก็ทำงานร่วมกับชุมชน ในลักษณะวิจัยชุมชน เป็นต้น ส่วนอาจารย์ผู้สอนก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอน เพราะเนื้อหาความรู้ที่มีอยู่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นักศึกษาสามารถค้นคว้าความรู้ได้เองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ แต่ที่อาจารย์มีอยู่และยังมีความจำเป็นคือ ทักษะและประสบการณ์ของอาจารย์ที่จะถ่ายทอดให้กับนักศึกษา ขณะเดียวกันอาจารย์ก็ต้องเรียนรู้พร้อมกับนักศึกษา เพราะโลกอนาคตต้องการทักษะใหม่ๆ ตลอดเวลา ส่วนอาจารย์ก็สามารถเข้าไปทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชน โดยสามารถคิดเป็นเวลาการทำงาน อีกทั้งผลงานวิจัยก็สามารถเสนอขอผลงานทางวิชาการได้ด้วย   ที่มา :  matichon  

Read More »

นายกฯติงปฏิรูปการศึกษาช้า

นายกฯติงปฏิรูปการศึกษาช้า บอร์ด กอปศ.เคาะ 2 ประเด็นใน ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ “หมอจรัส”เผยนายกฯให้คิดปฏิรูปการศึกษาเปลี่ยนอย่างไร จึงจะมีความหมายต่อประชาชนและนักเรียน ชี้ที่ทำอยู่ช้า วันนี้( 24 เม.ย.)ศ.นพ.จรัส  สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กอปศ. ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ โดยมองความจำเป็น 3 ประการ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน และ สถานการณ์ที่เป็นความต้องการของคนในอนาคต  ซึ่งมีประเด็นที่เห็นตรงกันแล้ว 2 เรื่องคือ การเกิดสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  และข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการให้การศึกษาแก่ผู้ที่มีการบกพร่องทางด้านร่างกาย สติปัญญา และผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ที่น่าจะได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มสมรรถนะของตนเอง ตลอดจนผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในลักษณะต่าง ๆ โดยวิธีการดูแลบุคคลเหล่านี้ คือ การเรียนร่วม อยู่ในระบบการศึกษาปกติที่ปรับให้รับคนเหล่านี้ได้ และการมีสถานศึกษาเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมในสถานศึกษาตามปกติได้ ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายว่า ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ น่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ “ ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ขณะนี้มีอยู่ 106 มาตรา แต่ระหว่างการพิจารณาอาจจะมีการปรับลดลงอีก พ.ร.บ.ฉบับนี้เป็นเหมือนกับธรรมนูญการศึกษา ที่ต้องมีกฎหมายลูก ซึ่งเริ่มมีออกมาแล้ว เช่น ร่างพ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  ร่าง ...

Read More »

อัพเดทล่าสุดครับ!!! โครงการพัฒนาครูครบวงจร วันนี้ (25 เม.ย. 2561) เปิดระบบ Booking ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป

อัพเดทล่าสุดครับ!!!โครงการพัฒนาครูครบวงจร วันนี้ (25 เม.ย. 2561) ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป ข้าราชการครูสามารถ Booking (แสดงความต้องการพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สนใจ) โดยเข้า Booking ผ่านคอมพิวเตอร์ที่ http://training.obec.go.th หรือ ผ่าน Application ในระบบ iOS และ Android ชื่อ Training Obec อ่านแนวทางการปฏิบัติงานได้ที่ http://hrd.obec.go.th/ หรือ https://www.facebook.com/teacherhrd/ อ่านคู่มือการใช้งานระบบ ได้ที่ http://training.obec.go.th ข้อมูลจาก :: OBECLINE 2018

Read More »

รัฐ-เอกชนร่วมถกปฏิรูปการศึกษา

รัฐ-เอกชนร่วมถกปฏิรูปการศึกษา ‘หมอธี-ศุภชัย’ ถกประชุมหัวหน้าโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมร่วมขยายประชารัฐเฟส 2 ปี 61 เพิ่มอีก 1,246 โรง วันนี้ (24 เม.ย.) ที่ศูนย์ปฎิบัติงาน connext ed ได้มีการประชุมหัวหน้าคณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน (E5) โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ หัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชน กล่าวว่า จากความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของการยกระดับการศึกษาของโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) และโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ที่เกิดขึ้น นำโดยรัฐบาลภายใต้แกนนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน (ภาครัฐ-ประชาสังคม-เอกชน) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต มั่นคง มั่งคั่ง  และยั่งยืน จุดประกายสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย ผ่านการสนับสนุน โรงเรียนประชารัฐในระยะที่ 1 จำนวน 3,351 โรงเรียน ใน 77 จังหวัด จาก 225 เขตพื้นที่การศึกษา ครอบคลุมนักเรียนจำนวน 749,349 คน และในวันนี้ทุกภาคส่วนได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมพัฒนา การศึกษา ...

Read More »

อีก7เดือนตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา

อีก7เดือนตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ทุกฝ่ายเห็นชอบไม่เพิ่มงบฯ-ถ่ายโอนบุคลากรสกอ.ขึ้นบ้านใหม่ วันที่ 23 เม.ย.2561 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบโครงสร้างระบบราชการ ศธ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา โดยที่ผ่านมา ตนได้ส่งร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม, ร่างพ.ร.บ.บริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา และ ร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา ไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาแล้ว แต่ทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่งเรื่องกลับมาให้ ศธ. ขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย อาทิ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ของ ศธ., สำนักงาน ก.พ.ร., สำนักงบประมาณ, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา โดยมีหลักการว่าการตั้งกระทรวงใหม่ จะไม่มีการเพิ่มงบฯ ไม่เพิ่มบุคลากร ขณะเดียวกันยังพิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้าง ศธ. เพราะการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา จะมีผลให้ ศธ.เล็กลง ดังนั้น จึงต้องมีมาตราที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้าง ศธ. ที่ต้องตัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ออกไปจาก ศธ. ภารกิจใดของ สกอ.ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ.และบรรจุไว้ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ...

Read More »

สพฐ.เปิดค่ายติวเข้มเด็กแข่งคณิต-วิทย์นานาชาติ

สพฐ.เปิดค่ายติวเข้มเด็กแข่งคณิต-วิทย์นานาชาติ สพฐ.เปิดค่ายติวเข้มเด็กแข่งคณิต-วิทย์นานาชาติ ปี 2561 น.ส.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) กล่าวในการเปิดการอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ที่ จ.นครนายก ว่า การจัดค่ายอบรมเข้มทางวิชาการดังกล่าว เป็นกิจกรรมส่งเสริมความสามารถนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านทักษะทางสังคมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมถึงเพิ่มความมั่นใจในการเรียนรู้และการแก้ปัญหาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่การแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 “นักเรียนที่เข้าค่ายอบรมทางวิชาการในครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการสอบแข่งขันตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล ของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่มีนักเรียนสมัครสอบกว่า 163,000 คน ซึ่งผ่านการคัดเลือกรอบแรก กว่า 25,000 คน จนมาถึงระดับประเทศที่ได้มีโอกาสมาเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ จำนวน 404 คน โดยเป็นคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 137 คน คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 127 คน วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 140 คน นอกจากนี้ยังมีนักเรียนจากเวทีแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2560 ที่มีสิทธิ์เข้าค่ายครั้งนี้อีก 37 คน โดยเด็กทุกคนที่เข้าค่ายอบรมเข้มจะได้ร่วมการคัดเลือกรอบสุดท้ายเพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนไทย เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติประจำปี 2561 ในเวทีต่าง ...

Read More »

“หมอธี”ย้ำผลคะแนนสอบโอเน็ต ผู้บริหารต้องรับผิดชอบร่วมกันเชื่อนำไปสู่ปฏิรูปการศึกษา

“หมอธี”ย้ำผลคะแนนสอบโอเน็ต ผู้บริหารต้องรับผิดชอบร่วมกันเชื่อนำไปสู่ปฏิรูปการศึกษา “หมอธี” ยกผลสอบโอเน็ต เป็นประเด็นที่ผู้บริหารทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบ  เชื่อการสอบโอเน็ตจะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาในอนาคต ด้าน “เลขาฯ กอศ.” ปลื้ม ผลคะแนนวีเน็ตของ ปวช. เพิ่ม กว่า 3% นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ประชุมได้หารือถึงผลการวิเคราะห์คะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ที่จัดสอบในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  ของปีการศึกษา 2560  โดยสภาการศึกษา (สกศ.) และ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ร่วมกันวิเคราะห์ และพบว่า ปัญหาใหญ่ที่คะแนนโอเน็ตต่ำมาจากกลุ่มโรงเรียนด้อยโอกาส แต่ก็พบโรงเรียนด้อยโอกาสบางแห่งจัดการศึกษาได้ดีเช่นกัน ดังนั้นเพราะการสอบโอเน็ตจะนำไปสู่การปฎิรูปการศึกษา  ศธ. จึงได้ยกให้ประเด็นนี้เป็นเรื่องหลักสำคัญที่ผู้บริหารทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบ เพราะเท่ากับว่าเรายังมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอยู่และการสอบโอเน็ตจะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาในอนาคต ด้านนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) กล่าวว่า ในส่วนของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือ วีเน็ต ปีการศึกษา 2560 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ...

Read More »

ไม่รับรองหลักสูตรครู2มหา’ลัย/บอร์ดคุรุสภาตรวจพบรับนศ.เกินแผนขออนุมัติ

ไม่รับรองหลักสูตรครู2มหา”ลัย/บอร์ดคุรุสภาตรวจพบรับนศ.เกินแผนขออนุมัติ บอร์ดคุรุสภา ไม่รับรองหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ของ 2 มหา’ลัย นอร์ทเชียงใหม่และม. เวสเทิร์น เหตุ รับนศ.เกินแผน  และรับนศ. กลางปี ไม่เหมาะสม  เตรียม พัฒนาระบบบริการ อิเลคทรอนิกส์ให้ผู้ 3 ช่องทาง เชื่อ ลดปริมาณงานเอกสารและเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการมากขึ้น เริ่มพ.ค.นี้ นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคุรุสภา (เลขาฯ คุรุสภา) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (รมว.ศธ.) เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติไม่รับรองหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ของสถาบันการผลิต 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   เนื่องจากมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง รับนักศึกษาเกินแผนการรับนักศึกษา อีกทั้งยังเปิดเรียนในภาคการศึกษาที่ ...

Read More »

เคาะเฟสแรก 40 โรงเรียนให้เอกชนบริหาร

คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมฯ สรุปชื่อ 40 สถานศึกษาเข้าโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ให้เอกชนบริหารโรงเรียนรัฐ เฟสแรก เริ่มปีการศึกษา 2561 วันนี้ (24 เม.ย.) ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการการประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบพลับบลิค สกูล (Public School) หรือ โรงเรียนร่วมพัฒนา เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อโรงเรียนที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ จากเดิมที่คาดว่าจะมีโรงเรียนเข้าร่วม 77 แห่งทั่วประเทศ แต่เมื่อพิจารณาคุณสมบัติ พบว่า มีโรงเรียนที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการในเฟสแรก ปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 แห่ง เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 37 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 2 แห่ง และโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย 1 แห่ง ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจ ทั้งนี้ เฟสแรกนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ หากทำสำเร็จก็จะเป็นจุดที่นำไปขยายยังโรงเรียนอื่นๆ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมได้หารือการจัดทำแนวปฏิบัติ รวมถึงข้อตกลงของโรงเรียนกับภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมจัดการศึกษาตามโครงการฯ โดยแนวปฏิบัติในภาพรวมที่จะต้องทำเหมือนกันทุกแห่งเบื้องต้น คือ ภาคเอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาโรงเรียน ซึ่งหลักสูตร 70 ...

Read More »

ผู้บริหารต้องร่วมรับผิดชอบคะแนนโอเน็ตต่ำ บ่งบอกถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ผู้บริหารต้องรับผิดชอบคะแนนโอเน็ตต่ำ อาชีวะวิเคราะห์จุดอ่อนวีเน็ตรายวิทยาลัย ปลุก นศ.เห็นความสำคัญ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุม กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้หารือผลวิเคราะห์คะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ที่จัดสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2560 เพราะการสอบโอเน็ตจะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาในอนาคต โดยสภาการศึกษา (สกศ.) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ร่วมกันวิเคราะห์ พบว่าปัญหาใหญ่ที่คะแนนโอเน็ตต่ำมาจากกลุ่มโรงเรียนด้อยโอกาส แต่ก็พบโรงเรียนด้อยโอกาสบางแห่งจัดการศึกษาได้ดีเช่นกัน ประเด็นนี้จึงเป็นเรื่องหลักสำคัญที่ผู้บริหาร ศธ.ทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบ เท่ากับว่าเรายังมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอยู่ ด้าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (วีเน็ต) ปี 60 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผู้เข้าสอบ 133,243 คน และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 120,817 คน พบว่าคะแนนวีเน็ต ปวช.อยู่ที่ 41.60 เพิ่มขึ้นจากปี 59 อยู่ที่ร้อยละ 3.67 มีนักศึกษาทำคะแนนเฉลี่ยดีเยี่ยม 254 ...

Read More »