ข่าวการศึกษา

‘อนุบาลกระบี่’ เลือกตั้งประธานน.ร. เรียนรู้วิถีประชาธิปไตย

‘อนุบาลกระบี่’ เลือกตั้งประธานน.ร. เรียนรู้วิถีประชาธิปไตย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ทุกระดับชั้นเข้าร่วมการใช้สิทธิในการเลือกตั้งประธานนักเรียนของโรงเรียนเพื่อปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้รู้บทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย และให้มีสภานักเรียนดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน โดยผู้สมัครประธานนักเรียนเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 คน ประกอบด้วย เบอร์ 1 ด.ญ.ปณาลี ชิตาพงศ์ เบอร์ 2 ด.ญ.ณัชชา ชุมจันทร์ เบอร์ 3 ด.ญ.ณัชชานันท์ แก้วทอง เบอร์ 4 ด.ญ.กนกวรรณ ดำคล้ำ และเบอร์ 5 ด.ญ.จิรัชญา ฉากจินดา มีจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนน 1,317 คน ผู้มาเลือกตั้ง จำนวน 1,273 คน คิดเป็นร้อยละ 96.66 บัตรดี จำนวน 1,221 ใบ บัตรเสีย จำนวน 52 ใบ ผลการเลือกตั้ง ด.ญ.จิรัชญา ฉากจินดา เบอร์ 5 ชนะการเลือกตั้งด้วยผลคะแนน 326 คะแนน ...

Read More »

ปลื้มร.ร.วัดนากระรอก คะแนนกิจกรรมสภานักเรียนพุ่ง

น.ส.อรอนงค์ อุทารเวสารัช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า ในการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “สภานักเรียน” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ผลปรากฎว่า การแข่งขันระดับประถมศึกษา ป.1 – ป.6 เหรียญทองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร สพป. นครสวรรค์ เขต 1 ได้ 89.92 คะแนน เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 ได้ 88.36 คะแนน เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 ได้ 85.26 คะแนน ระดับมัธยมศึกษา ...

Read More »

องค์การค้าฯปรับปรุงตำราใหม่ ทันใช้เปิดเทอม

องค์การค้าของ สกสค. จับมือ สสวท. ปรับปรุงหลักสูตรหนังสือเรียนใหม่ ทั่วถึงทั่วไทย ทันใช้เปิดเทอม ปีการศึกษษ 2561 เนื้อหาสาระอ่านเข้าใจง่าย พิมพ์ 4 สีสวยงาม            นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. ร่วมมือกับ ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แถลงข่าวเรื่อง “หนังสือเรียนวิทย์ คณิต สสวท. ฉบับปรับปรุงใหม่ ทั่วถึงทั่วไทย ทันใช้เปิดเทอม” วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ นายพินิจศักดิ์ กล่าวว่า เป็นความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานที่ได้ดำเนินการร่วมกันมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา จัดทำตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง พัฒนาและจัดทำต้นฉบับหนังสือและสื่อต่างๆ           ...

Read More »

มีลูกเฮ!! เบิกค่าคลอดได้1.3 หมื่น

“นพ.สุรเดช”สนองนโยบาย“บิ๊กตู่”มีลูกเพื่อชาติ เตรียมเพิ่มเงินค่าคลอดลูกเป็น 13,000 บาท เงินสงเคราะห์บุตรจาก 400 บาทเป็น 600 บาท หวังจูงใจเพิ่มประชากรวัยทำงาน 13 ก.พ.2561 – นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 ส่งผลต่ออัตราส่วน ของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลปัจจุบันจึงได้ให้ความสำคัญกับนโยบายสนับสนุนประชากรของประเทศ ให้มีบุตรเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มอัตราการเกิดของประชากรที่กำลังลดลงรวมถึงสร้างกำลังแรงงานในอนาคต สำนักงานประกันสังคม ได้มีติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อาทิ จำนวนผู้ประกันตนหรือสถานประกอบการที่ลดลง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของกองทุนประกันสังคม เป็นต้น นพ.สุรเดช กล่าวต่อว่า เมื่อเป็นเช่นนี้สำนักงานประกันสังคม จึงได้ดำเนินการวางนโยบายพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐ และของกระทรวงแรงงานโดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญในการดูแลทุกข์สุขของผู้ประกันตน สอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาสวัสดิการ และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน สร้างหลักประกันทางสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียม และสามารถคุ้มครองแรงงานได้อย่างทั่วถึง เลขาธิการ สปส. กล่าวอีกว่า  โดยการพัฒนาด้านสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร โดยได้มีการปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมให้มีสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมสำหรับ ลูกจ้าง ผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้ เพิ่ม สิทธิกรณีคลอดบุตร จาก เดิม ผู้ประกันตนหญิง มีสิทธิได้รับไม่เกิน 2 ...

Read More »

7,000 อัตรา รับนร.-นศ.ทำงานปิดเทอม

“บิ๊กอู๋”ชู โครงการ”ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” หางานให้นักเรียน นักศึกษาทำ รับปิดเทอมกว่า 7,000 อัตรา จาก 400 สถานประกอบการ เริ่มทำงาน 9 มี.ค. นี้ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการประชุมหารือร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียนเมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมของทุกปีจ ะอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียน นักศึกษา ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นผลดีต่อเด็กครอบครัวและสังคมนั้น กระทรวงแรงงานได้จัดโครงการ“ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน”ขึ้น มีเป้าหมายจัดหางานให้เด็กนักเรียน นักศึกษาทำในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน 20,000 คน ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 4ภูมิภาค เช่น ปทุมธานี นนทบุรี เชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค์ ชลบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานจริง ฝึกความอดทน ปลูกฝังความรับผิดชอบและสร้างวินัยในตนเอง ทั้งยังสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย นอกจากนี้ยังมีรายได้ระหว่างเรียนจากการประกอบอาชีพที่เหมาะสม เป็นการเพิ่มรายได้ให้ตนเอง ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองรวมทั้งได้เห็นคุณค่าของเงิน อันจะเป็นแนวทางในการเรียนรู้โลกแห่งอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการหางานทำเมื่อจบการศึกษาต่อไป โดยจะเป็นการทำงานในรูปแบบ“ประชารัฐ”บูรณาการร่วมกันระหว่างภาคเอกชน กระทรวงแรงงานและสถานศึกษา ...

Read More »

สกอ.เรียกชี้แจงปมหลักสูตร

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวภายหลังการประชุมหารือเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 และ 2559 ว่า ตนเชิญ ม.รามคำแหง และ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) มารายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ซึ่ง ม.รามคำแหง ได้ชี้แจงว่าจากจำนวนหลักสูตรที่ไม่ผ่านการรับรอง 40 หลักสูตร ขณะนี้ได้ปิดหลักสูตรแล้ว 23 หลักสูตร งดรับนักศึกษา 2 หลักสูตร เหลือหลักสูตรที่เปิดสอน 15 หลักสูตร ในจำนวนนี้มี 8 หลักสูตรซึ่งมีปัญหาคุณวุฒิของอาจารย์ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด ซึ่งกำลังแก้ไขอยู่ ส่วน มธบ.มีหลักสูตรที่ไม่ผ่านการรับรอง 16 หลักสูตร ปิดหลักสูตรแล้ว 11 หลักสูตร งดรับนักศึกษา 1 หลักสูตร เหลือหลักสูตรที่เปิดสอนเพียง 4 หลักสูตร หลังจากนี้ สกอ.จะเชิญมหาวิทยาลัยที่เหลือมาชี้แจงก่อนที่จะสรุปเสนอ กกอ.เดือน มี.ค.นี้.   ที่มา :  thairath  

Read More »

สะพัดอีกรอบ’หมอธี’ลาออก!! ‘หมออุดม’ ปัดไม่จริง

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีกระแสข่าวอีกครั้งว่านพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศธ.จะลาออกภายหลังให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบีบีซีไทยกรณีวิพากษ์ประเด็นนาฬิกาหรูของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทำนองว่าถ้าตัวเองถูกเปิดโปงตั้งแต่เรือนแรก ก็ออกไปแล้วนั้นว่า ตนไม่รู้เรื่องนพ.ธีระเกียรติ ยื่นหนังสือลาออก และไม่คิดว่านพ.ธีระเกียรติ จะลาออก เพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะลาออก เพราะปัญหาทุกอย่างก็คลี่คลายหมดแล้ว ทุกอย่างจบไปแล้ว ซึ่งล่าสุดตนได้คุยกับนพ.ธีระเกียรติ ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดี นพ.ธีระเกียรติเองก็ยิ้มแย้ม ไม่ได้มีความกังวลใดๆ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อย่างไรก็ตาม นพ.ธีระเกียรติ มีกำหนดการจะต้องเดินทางไปประเทศเยอรมันกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์และเดินทางกลับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ แต่ล่าสุด นพ.ธีระเกียรติ ได้ยกเลิกกำหนดการดังกล่าวแล้ว   ที่มา :  matichon  

Read More »

น.ร.ชุมชนบ้านศาลาด่าน คว้า 2 รางวัลชนะเลิศแข่งกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นายศุภโชค แซ่ตั๋น ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เปิดเผยว่า นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ได้รางวัลชนะเลิศถึง 2 รางวัล ในการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย นักเรียนชั้น ม.1-3 ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ ได้แก่ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ และการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3 นายศุภโชคกล่าวอีกว่า ในปีนี้โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านได้เป็นตัวแทนภาคใต้ เข้าแข่งขันระดับชาติ 2 รายการ และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ทั้ง 2 รายการ ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี และภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่แม้ว่าโรงเรียนจะอยู่ในพื้นที่เกาะที่ห่างไกล แต่นักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ จนประสบความสำเร็จคว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้สำเร็จ   ที่มา :  matichon  

Read More »

มรภ.สงขลาซิว 5 รางวัล ‘ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม’

ข่าวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) แจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาหลักสูตรการออกแบบ โปรแกรมวิชาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา เข้าร่วมประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรม จ.สงขลา เพื่อส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ วิถีชีวิต เนื้อหาภูมิหลังทางวัฒนธรรมของ จ.สงขลา ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยเปิดรับผลงานจากนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ผลปรากฏว่านักศึกษาหลักสูตรการออกแบบ มรภ.สงขลา ภายใต้การดูแลและให้คำแนะนำปรึกษาของ ดร.พีรพงษ์ พันธะศรี และ อ.อมรรัตน์ บุญสว่าง อาจารย์หลักสูตรออกแบบ สามารถคว้ามาได้ถึง 5 รางวัล ตั้งแต่ชนะเลิศจนถึงชมเชย โดยรางวัลชนะเลิศตกเป็นของ นายปิยะราช ทองขวิด จากผลงานชุดโต๊ะอาหารสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยว ซึ่งมีเเรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมเเละวิถีชีวิตย่านเมืองเก่าสงขลา รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า นักศึกษาหลักสูตรการออกแบบ มรภ.สงขลา นายอิทธิพัทธ์ สุวรรณรัตน์ ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานที่ชื่อ ริมเล ออกแบบเครื่องแต่งกายภายใต้แนวคิดวิถีประมง ได้เเรงบันดาลใจจากเเสงอาทิตย์ยามตกสะท้อนผิวน้ำริมทะเลสาบเเละวิถีชีวิตชาวประมงสงขลา นายเปี่ยมศักดิ์ กิ้มเส้ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงานกล่องเก็บกุญเเจกรงนก โดยมีเเรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมการเเข่งขันนกกรงหัวจุกใน อ.จะนะ จ.สงขลา และรางวัลชมเชยอีก 2 ...

Read More »

มรส.ชู ‘มหา’ลัยโปร่งใส สนองนโยบายรัฐบาล’

ผศ.สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันที่ 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครู เป็นสถาบันราชภัฏและต่อมาเลื่อนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ มรส.ในฐานะคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน จึงได้จัดการประกาศเจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ ในการดำเนินงานของมรส. ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ จะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมมาภิบาลและพร้อมที่จะมุ่งมั่นในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมต่อหน่วยงาน ต่อสาธารณชน พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาดโดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ “1.มรส.จะดำเนินงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 2.ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด 3. สร้างค่านิยมและปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่บุคลากรและนักศึกษาให้ตระหนักถึงผลร้ายและความเสียหายจากภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น 4. คณะผู้บริหารจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส” ผศ.สมทรง กล่าว   ที่มา :  matichon  

Read More »