ข่าวการศึกษา

ม.ร.-มธบ. เข้าพบสกอ.แจงปรับหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน

“สกอ.เรียก 2 มหา’ลัยหลักสูตรไม่ได้มาตรฐานชี้แจง พบว่า ม.รามคำแหงกำลังจะปิดอีก 2 หลักสูตร เหลือ 15 หลักสูตรเปิดสอน พร้อมดูแลนศ.คงค้างรายบุคคล ขณะที่มธบ.เหลือ 4 หลักสูตรเปิดสอน เล็งเรียกมหาวิทยาลัยที่เหลือเข้าพบก่อนสรุปกกอ.” ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า สกอ.ได้เชิญตัวแทนจาก 2 มหาวิทยาลัย คือมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ม.ร.) และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต(มธบ.)ซึ่งเป็น 2 มหาวิทยาลัย จาก 40 มหาวิทยาลัย ที่เปิดสอน จำนวน 9,099 หลักสูตร แต่มี 182 หลักสูตร ที่สกอ.ได้เปิดเผยข้อมูลว่าไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)ติดต่อกัน 2 ปี(ปีการศึกษา2558 และ 2559) ให้มารายงานความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงหลักสูตร  ซึ่งม.ร.ได้ชี้แจงว่าจากหลักสูตรที่ไม่ผ่านการรับรอง 40 หลักสูตร นั้นขณะนี้ทางมหาวิทย่าลัยได้ดำเนินการปิดหลักสูตรการเรียนการสอนไปแล้ว 23 หลักสูตร และกำลังจะเสนอปิดอีก 2 หลักสูตร ซึ่งสกอ.ขอให้มหาวิทยาลัยดูแลนักศึกษาเป็นรายบุคคลในหลักสูตรที่ปิดไปแล้วและกำลังจะปิดหลักสูตร ซึ่งมีประมาณ 100 กว่าคนเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จได้ไม่เกินปีการศึกษา 2561 ขณะนี้ม.ร.ยังมีหลักสูตรที่ยังเปิดการเรียนการสอนอยู่ 15 หลักสูตร ซึ่งปัญหาที่พบคือเรื่องของคุณวุฒิของอาจารย์ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่สกอ.กำหนด  แต่ทางมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่  คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ดร.สุภัทร กล่าวต่อไปว่า ส่วนของมธบ. ...

Read More »

ชมพระธรรมทูตไทยเป็นเครื่องหมายแห่งความสุข

“พระพรหมสิทธิ แนะพระธรรมทูตไทยต้องรู้ภาษาถิ่น หนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนากว้างขวางยิ่งขึ้น ขณะที่ผู้ว่าการเมืองวาร์บวร์ก ชมพระธรรมทูตไทยเป็นเหมือนเครื่องหมายแห่งความสุข ” พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กล่าวว่า จากการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ เป็นประธานงานประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ที่วัดพุทธาราม เมืองวาล์วแวกซ์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้เน้นย้ำถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ มาจากรากฐาน ทั้งวิสัยทัศน์ การบริหารงานในนโยบายบูรพาจารย์ คือสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศฯ สืบทอดมาถึงยุคปัจจุบัน ทั้งยังรวมถึงคุณภาพและศักยภาพของพระธรรมทูตในพื้นที่ประเทศนั้นๆ ต้องปรับตัวทั้งสิ่งแวดล้อม ศึกษากฎหมายและที่สำคัญคือภาษาประจำถิ่น ซึ่งที่วัดพุทธาราม มีพระธรรมทูตที่มีความสามารถหลายรูป เช่น พระครูสุตพุทธิรัตน์ (สำรอง รตฺนญาโณ) ได้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่เนเธอร์แลนด์ เป็นเวลากว่า 13 ปีแล้ว ทั้งยังได้สอบภาษาในระดับผ่านเกณฑ์ที่ทางเนเธอร์แลนด์กำหนด สามารถมีสิทธิ ในกฎหมาย เพื่อดูแลวัดและชาวพุทธศาสนิกชน สามารถที่จะสนองนโยบาย เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างกว้างขวางขึ้นไป พระพรหมสิทธิ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังได้ไปตรวจเยี่ยมและให้นโยบายการบริหารงานเผยแผ่แก่พระธรรมทูต ที่วัดพุทธาราม เมืองวาร์บวร์ก ประเทศเยอรมนี โดยได้มีโอกาสหารือกับ นายMichael Stickeln ผู้ว่าการเมืองวาร์บวร์ก และทางผู้ว่าการเมืองวาร์บวร์กพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งชื่นชมถึงพระธรรมทูตที่มาเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในเมืองนี้ประชาชนต่างเลื่อมใส ...

Read More »

นักวิจัยไทยเจ๋งผลิตยาสมุนไพรแก้อักเสบช่องคลอดสำเร็จคว้ารางวัลนานาชาติ

“นักวิจัยมทร.ธัญบุรี เจ๋งคว้าเหรียญทองผลงานหลอดตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร 3 สายพันธุ์ครั้งแรกของโลก พร้อมรับรางวัลพิเศษจากรัสเซียและเกาหลีจากการผลิตยาแก้อักเสบช่องคลอดจากข่า-กระเทียม สำเร็จ” รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ มทร.ธัญบุรี ได้ส่งคณะอาจารย์ซึ่งเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมวิชาการในงาน Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF 2017) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีนักวิจัยจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เข้าร่วมประชุม และส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมแสดง ซึ่งผลปรากฏว่าผลงานผลิตภัณฑ์สุขอนามัยสตรีจากสารสกัดสมุนไพรไทย (Feminine hygiene products from Thai medicinal herb extracts) ประกอบด้วย เม็ดสอดช่องคลอดจากสารสกัดสมุนไพรไทย โลชั่นทำความสะอาด และ ทิชชูเปียก ของ ภญ.เอมอร ชัยประทีป อาจารย์วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี ได้รับรางวัล Gold Prize และรางวัลพิเศษ Diploma จาก National University of Science and Technology ...

Read More »

ไฟเขียวแผนศึกษาคนพิการชูพอเพียง

ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาพิเศษ จัดทำข้อเสนอชงบอร์ดอิสระฯ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ที่กำหนดวิสัยทัศน์ว่าคนพิการต้องเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยวิถีพอเพียง มี 8 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1.ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2.ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษทุกระดับ ทุกระบบ 3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับการจัดการศึกษาระบบดิจิทัล 4.ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 5.เร่งผลิต พัฒนา และจัดระบบบริหารงานบุคคล 6.พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 7.พัฒนาระบบงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และ 8.พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ซึ่งที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตขอให้กลับไปจัดทำแผนปฏิบัติให้สอดรับด้วย เลขาธิการ สกศ. กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้ หารือการจัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การศึกษาคนพิการ การศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส และเห็นว่าควรมีการนิยามให้ชัดเจน และมีข้อเสนอให้ใช้คำว่าการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นพิเศษ โดยได้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาสำหรับผู้มีความจำเป็นพิเศษขึ้นมีตนเป็นประธาน เพื่อพิจารณาและจัดทำข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาคนพิการ และการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ที่ครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต ทั้งในเรื่องของการทำงาน บุคลากร และงบประมาณ ที่บูรณาการทุกหน่วยงานทุกสังกัด รวมถึงนำเสนอโครงสร้างในการบริหารจัดการว่าควรจะมีหน่วยงานขึ้นมาใหม่หรือไม่ จะทำหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติ สนับสนุน หรือควบคุมกำกับ และควรสังกัดหน่วยงานใดหรือเป็นหน่วยงานอิสระ ...

Read More »

อุดมฯ-หอการค้าไทยผุด 4 มาตรการพัฒนาบัณฑิต

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ทปอ.พร้อมด้วย ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ. มรภ.), รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ในฐานะที่ปรึกษานายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมหารือกับนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อหาแนวทางพัฒนาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาไทยทั่วประเทศ โดยได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันคือ 1.จะขยายความร่วมมือในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในองค์กรธุรกิจเครือข่ายสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยระหว่างเรียน 2.สนับสนุนให้ทุนนักศึกษาและลงทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัยทุกแห่ง โดยเอกชนผู้สนับสนุนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามกฎหมาย 3. การมีส่วนร่วมของเอกชนในการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยตามยุทธศาสตร์ชาติ 4.การเปิดโอกาสให้บัณฑิตทุกคนได้มีโอกาสสมัครงานโดยเท่าเทียมกัน เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษามีความโดดเด่นและคุณภาพมาตรฐานเฉพาะด้านที่แตกต่างกัน.   ที่มา :  thairath  

Read More »

มรภ.สงขลารับสมัครนศ. ถึง18พ.ค.นี้

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา เตรียมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษากลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 โดยในส่วนของ มรภ.สงขลา มีคณะและโปรแกรมวิชาที่เปิดรับ อาทิ คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ การพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม ภูมิสารสนเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เปิดจำหน่ายเอกสารแนะนำการสมัครตั้งแต่บัดนี้-18 พ.ค. และเปิดให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและตรวจสอบหลักฐาน ระหว่างวันที่ 15-18 พ.ค. นอกจากนั้นยังรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทพอร์ทฟอลิโอ (Portfolio) รอบ 2 ในคณะต่างๆ สนใจสามารถสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ของ http://www.skru.ac.th หรือ http://regis.skru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้-22 ก.พ. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ งานรับเข้านักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา โทร. 088-398-9991   ที่มา :  matichon  

Read More »

วธ.เร่งปรับปรุงกฎหมาย 4 ฉบับ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้ประชุมการวิเคราะห์และปรับปรุงทบทวนการพัฒนากฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยมีผู้บริหารและฝ่ายกฎหมายของวธ. เข้าร่วม โดยที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการจัดทำร่างพ.ร.บ. 4 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่างพ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ(ฉบับที่..) พ.ศ. …ปรับปรุงเพื่อรองรับพันธะกรณีระหว่างประเทศที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปกป้อง คุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม อาทิ อนุสัญญาว่าด้วยวิธีห้ามและป้องกันการนำเข้าส่งออกและโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ค.ศ. 1970 2.ร่างพ.ร.บ.หอสมุดแห่งชาติ พ.ศ. …ผลักดันหอสมุดแห่งชาติเป็นองค์กรหลักระดับชาติทำหน้าที่เป็นแหล่งจัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อรักษามรดกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชาติ 3.ร่างพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์(ฉบับที่..) พ.ศ. …แก้ไขและเพิ่มเติม อาทิ กำหนดให้มีกองทุนส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในสป.วธ.เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการถ่ายทำภาพยนตร์ เพื่อส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์และส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทยและ 4.ร่างพ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ(ฉบับที่..) พ.ศ. …แก้ไขเพื่อปรับปรุงระบบและกลไกการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมให้เป็นองค์กรเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากสวธ. ทำหน้าที่อนุรักษ์ ฟื้นฟู วิจัย พัฒนาและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นายวีระ กล่าวอีกว่า ในส่วนร่างพ.ร.บ.โบราณสถานฯ และร่างพ.ร.บ.หอสมุดแห่งชาติฯ ขณะนี้ศก.ได้จัดทำเนื้อหาร่างพ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับรวมถึงจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ โดยได้นำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงร่างพ.ร.บ. รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบและตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับอื่นๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ศก.จะเสนอร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับต่อวธ.เพื่อนำเสนอรัฐบาลภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้   ที่มา :  matichon    

Read More »

ร.ร.หนองหินฯเปิดบ้านแนะแนวเด็ก

นายอนุชา ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า โรงเรียนได้จัดกิจกรรมOPEN HOUSE N.W.K. ปีการศึกษา 2560 การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และม.4 และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงาน เป็นกลุ่มและฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การให้บริการ และโรงเรียนในสหวิทยาเขตวังภูผา สพม.19 เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน ทั้งนี้นอกเหนือจากการให้ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยังให้นักเรียนได้ทดลองทำและฝึกปฏิบัติเองด้วย เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ให้ฝึกเขียนภาษาจีน กลุ่มสระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่จัดการแข่งขันตระกร้อและฟุตซอล ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ เป็นต้น   ที่มา :  matichon    

Read More »

มม.เจ้าภาพแข่งขันโอลิมปิกวิชาการครั้งที่ 12

นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล(มม.) พร้อมด้วยนาย พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และผู้กี่ยวข้องแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 (12th International Earth Science Olympiad : IESO 2018) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 8 – 17 สิงหาคม 2561 โดยนายพินิติ กล่าวว่า การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ เกิดจากกลุ่มนักวิชาการที่มีความคิดและเชื่อว่าในทุกประเทศมีเยาวชนที่มีอัจฉริยะทางปัญญาอยู่เป็นจำนวนมาก และเป็นทรัพยากรบุคคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศและของโลกร่วมกัน หากจัดให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีโอกาสมาพบกันและแข่งขันในด้านวิชาการจะเป็นการพัฒนาความสามารถพิเศษทางปัญญาของเยาวชนให้มีความสามารถยิ่งๆ ขึ้น ส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศในระยะยาว ​นพ.บรรจง กล่าวว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาธรณีวิทยาและวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ซึ่งมีความสำคัญต่อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์บนโลก นับเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญ เฉกเช่นเดียวกับธรณีวิทยาที่มีความสัมพันธ์กัน โลกและอวกาศ หรือธรณีวิทยากับดาราศาสตร์ การที่ประเทศไทยได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้นให้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศและสาขาที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสูงขึ้นและมีความทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ส่งผลให้ในอนาคตประเทศไทยจะได้มีนักธรณีวิทยานักวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ความสามารถในการศึกษา การวิจัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโลกเพิ่มมากขึ้น   ที่มา : matichon  

Read More »

ศมส.ชูวิจัยกรุงธนบุรีต้นแบบข้อมูลพัฒนาบ้านเมือง

“‘พีรพน’ ชูวิจัยกรุงธนบุรี ต้นแบบฐานข้อมูลมานุษยวิทยาใช้ศึกษาพัฒนาบ้านเมืองในอนาคต ยกจุดเด่นความหลากหลายทางวัฒนธรรม 10 ชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี พร้อมเผยข้อมูลพบระบบคมนาคมส่งผลให้ชุมชนเปลี่ยนแปลง ” วันนี้(16 ก.พ.)นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)  กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ช่วงเวลาระหว่างเดือนธันวาคม ปี2560 – เดือนธันวาคม ปี2561 เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองในโอกาสครบ 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี ซึ่งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้สถาปนาขึ้นเมื่อ ปี2310 นั้น ศมส.ได้รับมอบหมายจากวธ.ให้ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของคนกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ธนบุรี ซึ่งจากการศึกษาตั้งแต่เดือนธันวาคม2560 มีความคืบหน้าค่อนข้างมาก พบว่า พื้นที่ธนบุรี มีกลุ่มคนมากกว่า 10ชาติพันธุ์ อาทิ ชุมชนชาวคริสต์ ชุมชนชาวมุสลิม ชุมชนชาวพุทธ  ที่มีความแตกต่างวัฒนธรรมแต่อยู่รวมกันได้ด้วยความสามัคคี  ขณะเดียวกันศมส.ได้จัดทำเส้นทางการเคลื่อนย้ายของกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามายังกรุงธนบุรี หรือแมพปิ้ง(mapping)ชาติพันธุ์ เพื่อศึกษาสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของกรุงธนบุรี เช่น การขุดคลองเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าจนถึงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเส้นทางสัญจรทางเรือในอดีต ส่งผลให้คลองขุดดังกล่าวกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบัน การสร้างสถานีรถไฟบางกอกน้อยส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายผู้คนจากภาคใต้มาตั้งถิ่นฐาน รวมถึงการตัดถนนในย่านฝั่งธนส่งผลให้ชุมชนที่หันหน้าเข้าหาแม่น้ำ ลำคลอง เปลี่ยนเป็นมาตั้งชุมชนริมถนน  เป็นต้น นายพีรพน กล่าวต่อไปว่า ในปีงบประมาณ 2561  ศมส. ดำเนินการศึกษาวิจัยกรุงธนบุรีอย่างต่อเนื่อง  โดยร่วมมือกับนักวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ ศึกษาในมิติทางมานุษยวิทยา รวมทั้งสร้างเครือข่ายและพื้นที่ทางวิชาการให้นักวิชาการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ และศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรี  โดยงานวิจัยกรุงธนบุรี มีแผนแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม2561 จากนั้นจะนำผลการศึกษาวิจัยมานำเสนอในการประชุมวิชาการในการฉลอง 250 ปีกรุงธนบุรี ที่สำคัญศมส.คาดหวัง จะให้ข้อมูลวิจัยดังกล่าว เป็นฐานต่อยอดการพัฒนาเมืองย่านฝั่งธน ทั้งด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเนื่องจากพื้นที่ฝั่งธนมีวัดวาอารามสำคัญเป็นจำนวนมาก  รวมถึงเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาเมืองไม่ให้กระทบวิถีชีวิตของผู้คนที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเอาไว้ให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นความสำคัญของกรุงธนบรี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่กู้บ้านเมืองจนร่มเย็นเป็นสุขถึงทุกวันนี้ “นอกจากงานศึกษาวิจัยกรุงธนบุรีแล้ว ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2561 ศมส.ยังได้จัดเสวนาเรื่อง ธนบุรีในวัฏจักรการเปลี่ยนแปลง: ...

Read More »