ข่าวสอบบรรจุ

(สมัครออนไลน์)กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.โท 28มี.ค.-11เม.ย.61

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 1. นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางกีฏวิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา 2. นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ 2 อัตรา ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางโรคพืช หรือทางโรคพืชวิทยา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://doa.thaijobjob.com ภายในวันที่ 28 มี.ค.-11 เม.ย.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

(63อัตรา สมัครออนไลน์)กรมป่าไม้ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี26มี.ค.-2เม.ย.61

กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ปฏิบัติงาน กทม., ลำปาง, แพร่ ได้รับวุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ปฏิบัติงาน นครราชสีมา ได้รับวุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ 3. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท ปฏิบัติงาน กทม. ได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 4. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 6 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงาน ลำปาง, ตาก, สระบุรี, นครราชสีมา, สุราษฎร์ธานี ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางอิเล็กทรอนิกส์ 5. ช่างเครื่องยนต์ ...

Read More »

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 26-30มี.ค.61

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้ 1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 2. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 3. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ค่าตอบแทน : เดือนละ 18,000 บาท ไม่ต้องผ่านการสอบ ก.พ. วุฒิ ป.ตรี อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี การรับสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 มีนาคม 2561 ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ในวันและเวลาราชการ โทร 02-950-3071 ต่อ 107 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://203.157.109.15/nont/file_upload/subforms/2018_a46842c07e2f9e4137a31b1e38145c2/ประกาศจังหวัดนนทบุรี.รับสมัครพรก.4อัตรา._201803151103.pdf   ที่มา : thaijobsgov

Read More »

(225อัตรา)สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ต่ำกว่า ป.ตรี/ป.ตรีขึ้นไป 23มี.ค.-5เม.ย.61

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2561 1. นายแพทย์ปฏิบัติการ 38 อัตรา 2. ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  1 อัตรา 3. เภสัชกรปฏิบัติการ 2 อัตรา 4. นักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ 4 อัตรา 5. นักเวชนิทัศน์ปฏิบัติการ 4 อัตรา 6. แพทย์แผนจีนปฏิบัติการ 4 อัตรา 7. นักเทคโนโลยหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ 3 อัตรา 8. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ 2 อัตรา 9. นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 2 อัตรา 10. นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ 2 อัตรา 11. นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา 12. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 12 อัตรา 13. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ 5 อัตรา 14. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ...

Read More »

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.26มี.ค.-3เม.ย.61

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างไม้ 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : เพศชาย ได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ภายในวันที่ 26 มี.ค.-3 เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

(สมัครทางอีเมล์)กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครงานวุฒิ ป.โท บัดนี้-22มี.ค.61

กรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.) เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 ตำแหน่ง) ประจำ กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ เงินเดือน 20,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.โท ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สนใจงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-22 มี.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร     ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

สภากาชาดไทย รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6 21มี.ค.-4เม.ย.61

สำนักงานบริหารบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ นักการภารโรง งานธุรการและบัญชีพัสดุ ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือเรียนวิชาทหารรักษาดินแดนปี 3 สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้พอสมควร สุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่เคยต้องโทษคดีอาญา นักการภารโรง ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพศชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง 30-40 ปี ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือเรียนวิชาทหารรักษาดินแดนปี 3 สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และไม่เคยต้องโทษคดีอาญา พนักงานขับรถ สถานีกาชาดที่ 11 (วิเศษนิยม) ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพศชาย ...

Read More »

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 21-27มี.ค.61

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) 1 อัตรา เงินเดืน 18,000 บาท ได้รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่มีความสอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่มีความสอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องงานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ภายในวันที่ 21-27 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read More »

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5 รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 20-26มี.ค.61

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้ว ทางด้านบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ที่สัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ และรู้จักระเบียบพัสดุเป็นอย่างดี 2. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารบุคคล) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วทุกสาขาวิชา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ภายในวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 999 หมู่ 6 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ภายในวันที่ 20-26 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

(สมัครออนไลน์)กรมป่าไม้ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี 22มี.ค.-17เม.ย.61

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 16 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ (1) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป (2) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com ภายในวันที่ 22 มี.ค.-17 เม.ย.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »