ข่าวสอบบรรจุ

มทร.พระนคร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี23เม.ย.-11พ.ค.61

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,0000 บาท ปริญญาตรี ทุกสาขา 2. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,0000 บาท ปริญญาตรี ทุกสาขา 3. ช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 13,8000 บาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านเครื่องกล ทางด้านไฟฟ้า ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ทางด้านก่อสร้าง ทางด้านเทคนิคอุตสาหกรรม ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 23 เม.ย.-11 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.18-26เม.ย.61

ศูนย์รักษาความปลอดภัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,430(ม.6) -11,280บาท(ปวช.) (ไม่รวมค่าครองชีพ) หรือ 13,800 บาท(ปวส.) 1. เพศชาย/หญิง มีอายุ 18  ปีขึ้นไป 2. สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองกำลังพล กองบัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย เลขที่ 17 รามอินทรา 2/1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18-26 เมษายน 2561 ในเวลาราชการ โทร.0-2551-0317 หรือ 0-2551-1500 ต่อ 2108 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครงานวุฒิ ปวส.23เม.ย.-1พ.ค.61

กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งทางบกจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเงิน ขอและะยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งทางบกจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 297 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ภายในวันที่ 23 เม.ย.-1 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2591 4079 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

ศธ 04009/ว 1394 ขออความอนุเคราะห์ สนง.ศธจ. จัดทำข้อมูลการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 1394 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 เอกสารแนบ1. หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 1394 ลงวันที่ 13 มีนาคม 25612. แบบรายงานข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกฯ =ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์= แสดงเพิ่มเติม Source link

Read More »

ด่วนที่สุด สพฐ.ให้ สพท. ดำเนินการจัดทำข้อมูลตำแหน่งว่าง เสนอ ศธจ. เพื่อเปิดสอบครูผู้ช่วย 2561

หน้าแรก/ข่าวการศึกษา/ด่วนที่สุด สพฐ.ให้ สพท. ดำเนินการจัดทำข้อมูลตำแหน่งว่าง เสนอ ศธจ. เพื่อเปิดสอบครูผู้ช่วย 2561 ข่าวการศึกษาข่าวสอบบรรจุ คงเป็นข่าวที่ดีสำหรับผู้ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อจะเตรียมเพราะว่าหลังจากข่าวว่าได้เปลี่ยนนโยบายจากเดิมจะสอบสิงหาคม เปลี่ยนมาเป็นในช่วงมีนา เมษานี้ ตอนนี้ก็ได้มีหนังสือสั่งการจาก สพฐ. ให้ สำนักงานเขตพื้นที่ ได้ดำเนินการสำรวจ หรือจัดทำตำแหน่งว่าง และกลุ่มวิชาที่ประสงค์จะเปิดสอบ เสนอต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อพิจารณาดำเนินการ ตามหนังสือนี้ หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1551 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 เรื่อง สำรวจความประสงค์การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 และข้อมูลตำแหน่งว่าง กลุ่มวิชาฯ หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1552 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอให้ สพท. จััดทำข้อมูลตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน =ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์= แสดงเพิ่มเติม ...

Read More »

ด่วนที่สุด สพฐ. สรรหาครูช่วยปฏิบัติหน้าที่สอน รร.วังไกลกังวล 15 อัตรา

สพฐ. สรรหาครูช่วยปฏิบัติหน้าที่สอน รร.วังไกลกังวล 22 อัตรา ด่วนที่สุด ที ศธ 04009/ว1682 เรื่อง การสรรหาข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถเพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้าที่่สอนที่โรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สพฐ. ได้มีหนังสือแจ้ง เขตพื้นที่ ให้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบ หากใครสนใจที่จะไปช่วยปฏิบัติการสอนที่ โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ุ โดยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สามารถส่งเอกสารให้ สพฐ. พิจารณาภายในวันที่ 23 เมษายน 2561 โดย มีรายละเอียดดังนี้ เอกสารแนบ 1. ว 1682   =ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์= แสดงเพิ่มเติม Source link

Read More »

สพฐ. จัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

ที่ ศธ 04009/ว 1683 เรื่องการจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนสังกัด สพฐ. พนักงานราชการตําแหน่งครูผู้สอน   964  อัตรา ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตําแหน่งครูรายเดือนฯ ครูขั้นวิกฤตทดแทนครูสาขาขาดแคลน  54 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตําแหน่งครูรายเดือนฯ ครูขั้นวิกฤต  430 อัตรา       =ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์= แสดงเพิ่มเติม Source link

Read More »