ข่าวสอบบรรจุ

(สมัครทางไปรษณีย์)ม.เทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน21,800 บัดนี้-4พ.ค.61

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ช่วยสอนและวิจัย 1 อัตรา เงินเดือน 21,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : – อายุไม่เกิน 35 ปี – ป.ตรี ทางด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ – สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา โดยไม่ติดภาระเรื่องการศึกษา หรือภาระใดๆ เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ บัดนี้-4 พ.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

(สมัครทางไปรษณีย์)ม.เทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน21,800 บัดนี้-4พ.ค.61

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ช่วยสอนและวิจัย 1 อัตรา เงินเดือน 21,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : – อายุไม่เกิน 35 ปี – ป.ตรี ทางด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ – สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา โดยไม่ติดภาระเรื่องการศึกษา หรือภาระใดๆ เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ บัดนี้-4 พ.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์วุฒิ ป.โท/ป.เอก 23เม.ย.-23พ.ค.61

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดประจำสาขาบริหารการปฏิบัติการ 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จ ป.โท หรือ ป.เอก ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารปฏิบัติการ (Operation Management) และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด เปิดรับสมัคร 23 เม.ย.-23 พ.ค.61 ณ สำนักงานเลขานุการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์หรือศูนย์รังสิต ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2613-2253 (ท่าพระจันทร์) 0-2696-5737 (ศูนย์รังสิต) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-7พ.ค.61

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครนิติกร (จ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 12,000 บาท วุฒิ จบปริญญาตรี นิติศาสตร์ สนใจติดต่อ สำนักกฎหมาย ชั้น 12 กรมทรัพย์สินทางปัญญา คุณมนพัชร โทร 02-547-4674 (ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 7 พ.ค. 2561) เอกสารประกอบ 1 ชุด – สำเนาปริญญาบัตร – สำเนา transcript – สำเนาทะเบียนบ้าน – สำเนาบัตรประชาชน – รูปถ่าย 1.5×2 นิ้ว   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

สำนักงานจังหวัดนครนายก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 24-30เม.ย.61

สำนักงานจังหวัดนครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ 2. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ หรือนิติศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดนครนายก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครนายก อ.เมือง จ.นครนายก ภายในวันที่ 24-30 เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

(งานรัฐวิสาหกิจ)สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-18เม.ย.61

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) รับสมัครบุคคลภายนอกสอบเป็นลูกจ้างทั่วไป 2 อัตรา และลูกจ้างเฉพาะกิจ 1 อัตรา ลูกจ้างทั่วไป อัตราที่ 1 : วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์, ชีวเคมี และเคมี หากมีประสบการณ์ทำหน้าที่วิจัยฤทธิ์ทางชีวภาพด้วยปฏิกิริยาเคมีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ อัตราที่ 2 : วุฒิ ป.ตรี สาขาเคมี, วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ลูกจ้างเฉพาะกิจ วุฒิ ป.ตรี สาขาศิลปศาสตร์, อักษรศาสตร์, สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป, หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานสารบรรณ หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี ...

Read More »

(สมัครออนไลน์)ธอส.รับสมัครสอบเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป 15อัตรา บัดนี้-17เม.ย.61

ธอส.รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานในฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ ฝ่ายการบัญชี  ศูนย์ป้องกันการทุจริต คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ  หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี ตำแหน่งว่างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. พนักงานประเมินหลักทรัพย์อาวุโส(เกรด 6-7) ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ จำนวน 11 อัตรา (1) คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (2) อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) (3) เป็นผู้ประเมินหลักชั้นสามัญขึ้นไป (โดย ณ วันที่สมัครบัตรผู้ประเมินหลัก ยังไม่หมดอายุ) (4) สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (5) มีประสบการณ์ด้านการประเมินราคาหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 2. นักบัญชี/นักบัญชีอาวุโส(เกรด 5-8) ส่วนพัฒนาระบบบัญชีและกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายการบัญชี จำนวน 1 อัตรา (1) คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ...

Read More »

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ป.ตรี 19-27เม.ย.61

กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักวิชาการประมง 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมได้ในเอกสารประกาศ) 2. เจ้าหน้าที่ประมง 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท วุฒิ ปวช. ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาประมงทะเล ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภายในวันที่ 19-27 เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 056 274 501 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

(สมัครออนไลน์)กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก20-30เม.ย.61

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาเอก) 4 ตำแหน่ง เงินเดือน 21,000-23,100 บาท ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2. เภสัชกรปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,510-20,370 บาท ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม 3. เภสัชกรปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,800-17,380 บาท (หลักสูตร5ปี) , 17,500-19,250 บาท (หลักสูตร 6 ปี) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม 4. นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000-16,500 บาท ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.dmsc.moph.go.th ภายในวันที่ 20-30 เม.ย.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-25เม.ย.61

ฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อและเรียกปฏิบัติงานเมื่อมีอัตราว่าง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา อายุไม่เกิน 35 ปี มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจรณาเป็นพิเศษ มีทักษะการพิมพ์สัมผัส ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : ส่วนพัฒนา CAT Contact Center ฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการอาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 144 ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี 299 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-1047084,02-1047086 บัดนี้-25เม.ย.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov

Read More »