ข่าวสอบบรรจุ

(งานรัฐวิสาหกิจ)อ.ส.ค.รับสมัครสอบเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี สมัครทางออนไลน์ บัดนี้-30เม.ย.61

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน 1. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางด้านสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ หรือการโฆษณา 2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 4 (จป.วิชาชีพ) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สมัครทางเว็บไซต์ : https://dpo.thaijobjob.com วันที่เปิดรับสมัคร : เปิดรับสมัครวันที่ 2 เมษายน 2561 – 30 เมษายน 2561 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช. 9เม.ย.-1พ.ค.61

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานธุรการ (สาขาสนามชัยเขต) ระหว่างวันที่ 9 เม.ย.- 1 พ.ค. 61 ณ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดฉะเชิงเทรา เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามเพิ่มเติม 038-817817 ต่อ 63   ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.24เม.ย.-2พ.ค.61

กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช. ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาพณิชยการ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารอำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภายในวันที่ 24 เม.ย.-2 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 038 531 387 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

กรมโยธาธิการฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวท./ปวส.23-27เม.ย.61

กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา วิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ภายในวันที่  23-27 เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4377 7837 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

(สมัครออนไลน์)กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี23เม.ย.-4พ.ค.61

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาบัญชีบัณฑิต หรือปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 2. นักวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. นักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://diw.thaijobjob.com ภายในวันที่ 23 เม.ย.-4 พ.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

ทีโอทีเชียงราย รับสมัครงานวุฒิ ปวส.บัดนี้-20เม.ย.61

บริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน  โดยส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างนิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านพาณิชย์ บริการลูกค้า จำนวน  1 อัตรา  และช่วยปฏิบัติงานด้านช่าง จำนวน 1 อัตรา  ดังนี้ 1. งานพาณิชย์ บริการลูกค้า จำนวนอัตราที่รับสมัคร ประจำศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาเวียงป่าเป้า จำนวน  1  อัตรา 2. ช่วยปฏิบัติงานด้านช่าง จำนวนอัตราที่รับสมัคร ประจำศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาเชียงของ จำนวน  1  อัตรา 3. รายละเอียดการรับสมัคร 3.1 วันรับสมัครตั้งแต่วันที่  4- 20  เมษายน  2561   เวลา 08.00-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ 3.2 สถานที่สอบสัมภาษณ์    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย 3.3 วันสอบสัมภาษณ์           วันจันทร์  ที่  23  เมษายน  2561  เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป 3.4 วันประกาศผลสอบ         วันอังคาร ...

Read More »

มทบ.19 รับสมัครทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือน(ชาย-หญิง)สอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.บัดนี้-19เม.ย.61

มณฑลทหารบกที่ 19 รับสมัครทหารกองหนุน-บุคคลพลเรือน(ชาย/หญิง) เข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2561 ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช. สาขาการเงิน-การบัญชี (ต้องมีการศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ตามระเบียนแสดงผลการเรียน) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 ค่ายสุรสิงหนาท อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภายในวันที่ 2-19 เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 037-231002 ต่อ 60806 (ฝ่ายกำลังพล) ในวันและเวลาราชการ ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-18เม.ย.61

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT), วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานพัสดุ กองบริหารการบินเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 4-18 เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

(สมัครออนไลน์)สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร-นายทหารประทวน-พนักงานราชการ9เม.ย.-9พ.ค.61

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 67 อัตรา ***รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ โปรดเลื่อนไปล่างสุดเพื่อทำการดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม 100 หน้า ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนายทหารสัญญาบัตร 1. ปริญญาตรีขึ้นไปทางรัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, การจัดการ, การบริหารงานบุคคล 1 อัตรา (บรรจุกรุงเทพ) 2. ปริญญาตรีขึ้นไปทางนิติศาสตร์ 1 อัตรา (บรรจุกรุงเทพ) 3. ปริญญาตรีขึ้นไปวิศวกรรมปิโตรเลียม,วิศวกรรมทรัพยากรธรณีและปิโตรเลียม 1อัตรา (บรรจุเชียงใหม่) เฉพาะเพศชาย 4. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล 1 อัตรา  (บรรจุลพบุรี) เฉพาะเพศชาย 5. ปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์),เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  1 อัตรา  (บรรจุนนทบุรี) 6. ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาทางบัญชีหรือทางการเงิน 1 อัตรา (บรรจุกรุงเทพ) 7. ปริญญาตรีทุกสาขา 1 อัตรา (บรรจุกรุงเทพ) 8. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาไฟฟ้า, สาขาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)  1 อัตรา  ...

Read More »

(สมัครออนไลน์)สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี23-30เม.ย.61

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเศรษฐกร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://job.oae.go.th ภายในวันที่ 23-30 เม.ย.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »