งานราชการ

ศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ปวส./ป.ตรี บัดนี้-28มี.ค.,12เม.ย.61

ศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน/นายช่างชลประทาน 1 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี/ปวส.) คนงาน 2 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิ) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายในวันที่ 26 มี.ค.-12 เม.ย.61 (สำหรับตำแหน่งวิศวกรชลประทาน/นายช่างชลประทาน) และ บัดนี้-28 มี.ค.61 (คนงาน) ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5338 9228 ต่อ 107   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ วุฒิ ป.โท บัดนี้-20เม.ย.61

มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.โท สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และ/หรือ สารสนเทศศาสตร์, สารนิเทศศาสตร์ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการฝึกวิชาทหารแล้ว ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ชั้น 3 อาคาร 1 บริการวิทยาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หรือหน่วยประสานงานวิทยาเขตศรีราชา อาคาร 50 ปี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ บัดนี้-20 เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08-3986-2032 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

(สมัครทางอีเมล์)สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) รับสมัครผู้จัดการส่วนจัดซื้อและพัสดุ คุณสมบัติเฉพาะ ปริญญาตรี สาขาบริการธุรกิจ  วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ด้านจัดซื้อและพัสดุภาครัฐ หรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 7ปี ​ผู้ที่สนใจสมารถส่ง resume มาได้ที่ e-mail:[email protected] สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.  0 2612 6000 ต่อ 2206 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-27เม.ย.61

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (งานการเงิน) วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน/บัญชี มีประสบการณ์ในการทำงานการเงินอย่างน้อย 3-5 ปี 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (งานการประชุมและอำนวยการ) วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการทำงานการเงินอย่างน้อย 3-5 ปี ในงานการประชุม งานอำนวยการ เปิดรับสมัครบัดนี้-27 เม.ย.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-27เม.ย.61

  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (งานการเงิน) วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน/บัญชี มีประสบการณ์ในการทำงานการเงินอย่างน้อย 3-5 ปี 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (งานการประชุมและอำนวยการ) วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการทำงานการเงินอย่างน้อย 3-5 ปี ในงานการประชุม งานอำนวยการ เปิดรับสมัครบัดนี้-27 เม.ย.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 2-9เม.ย.61

  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 1. นายสัตวแพทย์ 4 อัตรา เงินเดือน 23,430 บาท บรรจุ/สถานที่รับสมัคร ระยอง ชุมพร ภูเก็ต สงขลา ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท บรรจุ/สถานที่รับสมัคร กรุงเทพ ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือนิติศาสตร์ 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท บรรจุ/สถานที่รับสมัคร กรุงเทพ ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4. ผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท บรรจุ/สถานที่รับสมัคร ภูเก็ต ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการทั่วไป (มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี) 5. เจ้าพนักงานประมง 5 ...

Read More »

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รับสมัครงานวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 บัดนี้-30เม.ย.61

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,340 บาท ตำแหน่งเลขที่ S4170048 จำนวน 1 อัตรา เพื่อสังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ (ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา) วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 หากมีประสบการณ์การทำงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป ชั้น ๒ อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้จาก www.human.cmu.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๙๔-๓๒๑๐, ๐-๕๓๙๔-๓๒๒๗ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

(สมัครออนไลน์)คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครช่าง วุฒิ ปวช./ปวส.บัดนี้-26เม.ย.61

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. ช่างไฟฟ้า 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท 1) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า 2) เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย 3) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร 4) หากมีหนังสือรับรองของความรู้ความสามารถสาขาไฟฟ้า ภายในอาคาร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 จะพิจารณาเป็นพิเศษ (โปรดแนบfileหนังสือรับรอง) 5) ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 6) เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี 2. ช่างเทคนิค 1 อัตรา (งานซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่) เงินเดือน 11,500 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ...

Read More »

กรมโยธาธิการฯรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 2-11เม.ย.61

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่ง : พนักงานวิศวกรโยธา อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 2. ตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 3. ตำแหน่ง : พนักงานภูมิสถาปนิก อัตราเงินเดือน : 18,000-18,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ...

Read More »

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-5เม.ย.61

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรี ด้านวิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, นิติศาสตร์, ศิลปศาสตร์, เกษตรศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ และเดินทางไปราชการต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้งคราว ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ชั้น 4 อาคาร วช.4 โทร. 0 2561 2445 ต่อ 519, 517, 518, 515 บัดนี้-5 เม.ย.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »