งานราชการ

(สมัครออนไลน์)คณะทันตแทพยศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิ ปวส.บัดนี้-7มี.ค.61

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร ๑. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, การบัญชี, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด และการจัดการธุรกิจ ๒. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ๓. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความขยันและอดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลาและมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๗๘๕ บาท สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ – การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม) – รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (๑๐,๐๐๐ บาท) – ตรวจสุขภาพประจำปี กรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment เท่านั้นตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

(สมัครออนไลน์)คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 19ก.พ.-15มี.ค.61

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย  (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) สายสนับสนุนวิชาการ  จำนวน 10 อัตรา ตำแหน่งดังนี้ นักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี    จำนวน 4 อัตรา นักวิชาการพัสดุ วุฒิปริญญาตรี    จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี    จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี    จำนวน 2 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาโท    จำนวน 1 อัตรา นักประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาโท    จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสมัครที่เว็บไซต์ http://app.bus.tu.ac.th/project07/Jobtbs.aspx เข้าเว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th >> เกี่ยวกับเรา >> Job Opportunities >> เข้าสู่ระบบการสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-612-2253    ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.tbs.tu.ac.th คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ...

Read More »

สสจ.นนทบุรี รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-2มี.ค.61

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการเอดส์และ PCM 1 อัตรา เงินเดือน 16,868 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ (Microsoft Office, Internet) และมีความรู้เรื่องเอดส์และประสบการณ์การดำเนินงานด้านเอดส์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อาคาร 3 ชั้น 3 ภายในวันที่ 12 ก.พ.-2 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2590 3071 ต่อ 107 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมััครงานไม่จำกัดวุฒิ/ป.ตรี 12ก.พ.-5มี.ค.61

ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำเเหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานจ้าง รอบปีงบประมาณ 2561 – 2563 เพื่อปฎิบัติตามภารกิจเเละอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนนทบุรี พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000-15,800 บาท – มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ – มีคุณวุฒิปริญญาตรีในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติด ต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 2. ผู้ช่วยครู (ภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000-15,800 บาท -มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ -มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 3. ผู้ช่วยครู (คณิตศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000-15,800 บาท -มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ -มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 4. ผู้ช่วยครู ...

Read More »

กสทช.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป 12ก.พ.-12เม.ย.61

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับต้น (ระดับ ก๓) และพนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ระดับ ก๒) ปฏิบัติงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัคร 12 ก.พ.-12 เม.ย.61 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครงาน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช.26ก.พ.-7มี.ค.61

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1. พนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. ประเภทวิชาพณิชยการ (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 2. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 26 ก.พ.-7 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2534 2570 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ รับสมัครจนท.ผู้ช่วยดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลไทย เงินเดือน7,200หยวน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท+มีความรู้ภาษาจีน บัดนี้-28ก.พ.61

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ รับสมัครจนท.ผู้ช่วยดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลไทย เงินเดือน 7,200 หยวน เป็นคนไทย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี จบการศึกษา ป.ตรี และ/หรือ ป.โทจากสถาบันการศึกษาในประเทศจีน (ไม่รวมการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 1 ปี) มีความรู้ภาษาจีนและไทยเป็นอย่างดี สามารถแปลเอกสารและเป็นล่ามไทย-จีนได้ ในงานที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถภาษาจีน HSK ระดับ 6 ขึ้นไป มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีวุฒิภาวะ สามารถจัดการงานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันและจัดลำดับความสำคัญของงานได้ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้ในสำนักงาน รวมทั้งสามารถพิมพ์โปรแกรมภาษาไทยและภาษาจีนได้ หากสามารถใช้โปรแกรมโฟโต้ช็อปหรืออื่นๆ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครทางอีเมล์/ไปรษณีย์ บัดนี้-28 ก.พ.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (86-21) 52609899 ต่อ 814, 819 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

40อัตรา!!กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท21ก.พ.-14มี.ค.61

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา – ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา – ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา – ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงินและการธนาคาร และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 4. นักออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา – ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 5. นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ ...

Read More »

(สมัครทางอีเมล์ได้)กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-15ก.พ.61

กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารเว็บไซต์และสื่อแนวใหม่ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ สัญชาติไทย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงการใช้โปรแกรม ขั้นพื้นฐานต่าง ๆ (หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรมด้านสื่อ multimedia เช่น photoshop, illustrator, premiere pro หรือมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล มีมนุษยสัมพันธ์มีทักษะในการติดต่อประสานงานและการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีความรู้และความเข้าใจสื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างดีและสามารถนำมาปรับใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อัตราค่าจ้าง : คุณวุฒิ ป.ตรี 15,000 บาท, คุณวุฒิ ป.โท 17,500 บาท ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mfa.go.th หัวข้อ “ประกาศกระทรวง” และขอให้ส่งใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกนกพรรณ ลิ้มเจริญ หมายเลข โทรศัพท์๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ...

Read More »

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก 13-21ก.พ.61

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 13-21 ก.พ.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »