งานราชการ

(สมัครออนไลน์)สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร-นายทหารประทวน-พนักงานราชการ9เม.ย.-9พ.ค.61

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 67 อัตรา ***รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ โปรดเลื่อนไปล่างสุดเพื่อทำการดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม 100 หน้า ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนายทหารสัญญาบัตร 1. ปริญญาตรีขึ้นไปทางรัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, การจัดการ, การบริหารงานบุคคล 1 อัตรา (บรรจุกรุงเทพ) 2. ปริญญาตรีขึ้นไปทางนิติศาสตร์ 1 อัตรา (บรรจุกรุงเทพ) 3. ปริญญาตรีขึ้นไปวิศวกรรมปิโตรเลียม,วิศวกรรมทรัพยากรธรณีและปิโตรเลียม 1อัตรา (บรรจุเชียงใหม่) เฉพาะเพศชาย 4. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล 1 อัตรา  (บรรจุลพบุรี) เฉพาะเพศชาย 5. ปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์),เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  1 อัตรา  (บรรจุนนทบุรี) 6. ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาทางบัญชีหรือทางการเงิน 1 อัตรา (บรรจุกรุงเทพ) 7. ปริญญาตรีทุกสาขา 1 อัตรา (บรรจุกรุงเทพ) 8. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาไฟฟ้า, สาขาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)  1 อัตรา  ...

Read More »

(สมัครออนไลน์)สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี23-30เม.ย.61

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเศรษฐกร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://job.oae.go.th ภายในวันที่ 23-30 เม.ย.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

รพ.หัวหิน รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส.9-18เม.ย.61

โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 โรงพยาบาลหัวหิน ภายในวันที่ 9-18 เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3252 3000 ต่อ 8921, 8913 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง กรมบัญชีกลาง รับสมัครงานวุฒิ ปวส.ไม่ต้องผ่านภาค ก 9เม.ย.-9พ.ค.61

กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง กรมบัญชีกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท คุณสมบัติเฉพาะ ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง อาคาร 3 ชั้น 5 กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 9 เม.ย.-9 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

(สมัครออนไลน์)กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี20เม.ย.-17พ.ค.61

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 5 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ผู้สมัครสอบต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่าน  ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dbd.thaijobjob.com ภายในวันที่ 20 เม.ย.-17 พ.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

มรภ.เลย รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 17-24เม.ย.61

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยภายในวันที่ 17-24 เม.ย.61 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 042-835224-8 ต่อ 41115 หรือ 42111 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov    

Read More »

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครพนักงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-4พ.ค.61

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานของสถาบัน วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา เปิดรับสมัครบัดนี้-4 พ.ค.61 ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

(สมัครทางอีเมล์ได้)สำนักงานสหกรณ์กรมป่าไม้ รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,036-25,000 บาท บัดนี้-15พ.ค.61

สำนักงานสหกรณ์กรมป่าไม้ รับสมัครเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,036-25,000 บาท (ขึ้นกับประสบการณ์) เปิดรับสมัครบัดนี้-15พ.ค.61   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 9-30เม.ย.61

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทั่วไป 8 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.ตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน กกพ. อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 9-30 เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

กองวิเทศสัมพันธ์ ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-20เม.ย.61

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดงานความร่วมมือระหว่างประเทศ นักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา นักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา ค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท สมัครได้ด้วยตนเองที่งานธุรการกองวิเทศสัมพันธ์ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตั้งแต่บัดนี้ 20 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 9.00 ถึง 12.00 น. และ 13.00 ถึง 16.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 942 8172 ประกาศ รายชื่อผู้มีสืทธิเข้าสอบ และ วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 24 เมษายน 2561 ทางเว็บไซต์ http://iad.intaff.ku.ac.th คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »