ทุนปริญญาตรี

ม.เคนต์ แจกทุนเรียน ป.ตรี สาขาภูมิศาสตร์มนุษย์ (Human Geography)

มูลค่าของทุน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงิน 2,000 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 88,000 บาท) และอาจจะได้รับทุนต่อเนื่องไปจนถึง 3 ปี หากมีผลการเรียนที่ดีและสามารถรักษามาตรฐานการเรียนไว้ได้ โดยจะแบ่งจ่ายออกเป็น 3 งวดในแต่ละปีการศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัครทุน   มีผลการเรียนยอดเยี่ยม   มีศักยภาพและความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้ไปแก้ไขปัญหาที่โลกของเราเผชิญอยู่   สามารถเข้าเรียนแบบเต็มเวลาในสาขาภูมิศาตร์มนุษย์ หรือ Human Geography ซึ่งจะเริ่มเรียนในเดือนกันยายน ปี 2019   ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนที่สาขาภูมิศาสตร์มนุษย์ มหาวิทยาลัยเคนต์ก่อน จึงจะสามารถสมัครทุนได้ ดูรายละเอียดการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยเคนต์คลิกที่นี่   ได้คะแนนสอบ IELTS ขั้นต่ำ 5.5 คะแนน วิธีการสมัครทุน เป็นการสมัครออนไลน์เท่านั้น โดยต้องเข้าไปล็อกอินและกรอกข้อมูลทั้งหมดที่ https://evision.kent.ac.uk/urd/sits.urd/run/siw_lgn  จากนั้นคลิกที่ My Scholarships and Bursaries และเลือกทุนที่เราจะสมัคร ทำตามขั้นตอนที่กำหนด พร้อมกับอัพโหลดบทความความยาวไม่เกิน 500 คำ ในหัวข้อ “นักภูมิศาสตร์มนุษย์สามารถสร้างความแตกต่างให้กับโลกนี้ได้อย่างไร”  (How can Human Geographers make a difference to ...

Read More »

ทุน AAU เรียนต่อ ป.ตรี ที่วังเก่าในปราก

ทุนนี้เป็นทุนของทางมหาวิทยาลัยที่แจกเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว โดยปีนี้มีให้ทั้งหมด 5 ทุนสำหรับน้องๆ ที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดีเยี่ยม และมีแผนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ (กันยายน 2018) มูลค่าของทุน    ส่วนลดค่าเทอม 50% ในการเข้าเรียนในปีแรก หลังจากนั้นจะพิจารณาจาก GPA หลังจากจบปีแรก เพื่อตัดสินใจว่าจะมอบทุนต่อให้หรือไม่ ซึ่งหากมีผลการเรียนดีก็จะได้รับทุนต่อ โดยมูลค่าของทุนมีตั้งแต่ 10% ไปจนถึง 100% ค่ะ คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี Business Administration: General Emphasis Business Administration: Marketing and Communications Emphasis Business Administration: Strategic Marketing Analysis and Planning Emphasis Humanities, Society and Culture International Relations Jewish Studies: History and Culture Journalism and Communications Politics and Society Visual ...

Read More »

ทุนป.ตรีอังกฤษ “Think Big Undergraduate Scholarships” มหาวิทยาลัยบริสตอล

มูลค่าของทุนที่จะได้รับ คิดเป็น 25 เปอร์เซนต์ ไปจนถึง 100 เปอร์เซนต์ของค่าเล่าเรียนทั้งหมด แล้วแต่การพิจารณาของคณะกรรมการค่ะ ซึ่งทุนที่จะให้นี้ จะครอบคลุมแค่ค่าเล่าเรียนเท่านั้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายรายเดือน หรือค่าเครื่องบิน คุณสมบัติของผู้สมัครทุน – นักเรียนจากชาติใดก็ได้ ที่ต้องการเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยบริสตอล ไม่จำกัดอายุ     – สามารถเรียนแบบเต็มเวลาได้ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2018 เป็นต้นไป     – ต้องมี UCAS ID ก่อน จึงจะสมัครทุนนี้ได้ ถ้าไม่มีถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ การสมัครทุน – สามารถใช้ทุนนี้กับการเรียนคณะอะไรก็ได้ในมหาวิทยาลัยบริสตอล ยกเว้น คณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์ และ คณะสัตวแพทยศาสตร์    – ต้องสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยบริสตอลให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสมัครทุนได้ ต่อให้ยังไม่ได้รับการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัย ก็สามารถสมัครทุนไว้ได้เลยจ้า    – กรอกแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วนสมบูรน์  (Undergraduate international scholarship application form (Office document, 55kB) แล้วส่งมาที่ international-partnerships@bristol.ac.uk. สามารถกรอกได้ทั้งแบบออนไลน์ หรือจะปรินท์ออกมาแล้วเขียนมือ ก่อนจะสแกนส่งกลับไปที่อีเมลที่ให้ไว้ก็ได้เหมือนกันค่ะ ปิดรับสมัคร จะปิดรับสมัครทุนรอบแรก วันศุกร์ที่ ...

Read More »

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รุ่น 58 (พ.ศ. 2562 – 2563)

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ หรือที่รู้จักในนาม “เอเอฟเอส ประเทศไทย” ได้ดำเนินการร่วมกับเอเอฟเอสโลกและประเทศสมาชิกจำนวนกว่า 50 ประเทศ จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจอันดี และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติและเป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วนบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน จนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆด้านได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้เยาวชนที่เป็นคนดี มีคุณสมบัติ และความสามารถ เหมาะสมตามเกณฑ์ และมาตรฐานของเอเอฟเอสจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปศึกษาและพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา โดยโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ. 2562 – 2563) นี้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ครับ ทุนการศึกษาแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้  1. ประเภททุนทั่วไป       คือ ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการจากมูลนิธิ ร่วมกับการสมทบทุนบางส่วนจากผู้ปกครองของนักเรียนเอง 2. ประเภททุนของหน่วยงานเอกชน (Corporate Scholarship Program) หรือ CSP       คือ ทุนสนับสนุนการศึกษา จากบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของโครงการ และยินดีสนับสนุนให้เยาวชนที่เป็นบุตร หรือธิดาของพนักงานได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ ตามคุณสมบัติที่เจ้าของทุนระบุ ...

Read More »

University of Melbourne แจกทุน ป.ตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ทุนนี้เป็นทุนที่แจกเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วค่ะ โดยการคัดเลือกเด็กที่ได้รับทุนรอบเดือนเมษายนและพฤษภาคม จะเป็นการคัดเลือกเพื่อให้ทันเข้าเรียนใน Semester 2 ส่วนการคัดเลือกรอบเดือนพฤศจิกายน ธันวาคมและมกราคม จะเป็นการคัดเลือกเพื่อให้ทันเข้าเรียนใน Semester 1 หรือ 2 ค่ะ ดังนั้น น้องๆ ต้องคอยเข้าไปอัพเดทความเคลื่อนไหวที่เว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยนะคะ เพราะจะมีเปิดรับสมัครอยู่เรื่อยๆ ใครที่พลาดรอบนี้ ก็เตรียมความพร้อมไว้ในครั้งถัดไปได้ค่ะ จำนวนของทุน แจกมากถึง 50 ทุนต่อปีสำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในคณะใดก็ได้ของ University of Melbourne ค่ะ มูลค่าของทุน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการค่ะ แบบที่ 1 คือส่วนลดจากค่าเทอม 10,000 ดอลลาร์ โดยทางมหาวิทยาลัยจะจ่ายให้ในปีแรกของการเข้าศึกษาเท่านั้น แบบที่ 2 ส่วนลด 50% ของค่าเทอม มอบให้ตลอดจนจบการศึกษา แบบที่ 3 เรียนฟรีไม่ต้องเสียค่าเทอมไปจนจบการศึกษา คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและดีกรีที่จะได้รับ Bachelor of Agriculture Bachelor of Arts Bachelor of Arts Extended Bachelor of Biomedicine ...

Read More »

ทุนเรียนต่อ ป.ตรี-โท-เอก ม.หยวนจื้อ ประเทศไต้หวัน (รอบเข้าเรียนกันยายน 2018)

มหาวิทยาลัยหยวนจื้อ (Yuan Ze university) เป็นมหาวิทลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงและได้รับรางวัล “มหาวิทยาลัยคุณภาพ” จากรัฐบาลไต้หวัน อีกทั้งยังถูกจัดเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีแผนการเรียนการสอนชั้นเลิศอีกด้วย และในทุกๆ ปี ทางสถาบันได้มีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติได้เข้ามาเรียน ซึ่งทุนนี้มีชื่อว่า “ทุนหยวนจื้อ”  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1. ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 100% 2. ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 50% (จ่ายค่าเทอมเพิ่มประมาณปีละ 60,000 บาท) 3. ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 100% และค่าครองชีพรายเดือน เอกสารที่ใช้ในการสมัคร – สำเนาปริญญาบัตร  (เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) – สำเนาทรานสคริปต์ (เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) – Letters of Recommendation จำนวน 2 ฉบับ – Resume – Statement of Purpose – รูปถ่ายขนาด passport (ถ่ายภายใน 6 เดือน/ พื้นหลังสีขาว) – ใบแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง (TOEFL/ TOEIC/ ...

Read More »

ทุน JUST เรียนต่อ ป.ตรี โท เอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ ม.เจียงซู

มหาวิทยาลัยเจียงซูตั้งอยู่ในเมืองเจิ้นเจียง มณฑลเจียงซู เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์และเทคโนโลยี เรียกได้ว่าเป็นอันดับท็อปของจีนเลยนะ ซึ่งทุนที่ทางมหาวิทยาลัยมอบให้ในครั้งนี้แม้จะไม่ใช่ทุนเต็มจำนวนแต่ก็ถือเป็นมูลค่าที่น่าใจนะคะ โดยเฉพาะทุนสำหรับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ให้มาแบบจัดเต็มพอสมควรค่ะ ผู้สมัครทุนสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าเรียนในโปรแกรมที่สอนเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งทุกคณะและทุกหลักสูตรจะสอนโดยใช้ภาษาจีนเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว แต่จะมีบางคณะที่เปิดภาคภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งภาคภาษาอังกฤษที่เปิดรับเด็กทุน JUST มีดังนี้ค่ะ Programs School Specialty Duration Degree Bachelor School of Computer Science and Technology Computer Science and Technology 4 Years School of Electronic Information Electrical Engineering and Automation School of Energy and Power Engineering Energy and Power Engineering Marine Engineering School of Civil Engineering Civil Engineering School of Mechanical ...

Read More »

ทุนเรียนต่อ ป.ตรี-โท-เอก ม.หยวนจื้อ ประเทศไต้หวัน (รอบเข้าเรียนกันยายน 2018)

มหาวิทยาลัยหยวนจื้อ (Yuan Ze university) เป็นมหาวิทลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงและได้รับรางวัล “มหาวิทยาลัยคุณภาพ” จากรัฐบาลไต้หวัน อีกทั้งยังถูกจัดเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีแผนการเรียนการสอนชั้นเลิศอีกด้วย และในทุกๆ ปี ทางสถาบันได้มีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติได้เข้ามาเรียน ซึ่งทุนนี้มีชื่อว่า “ทุนหยวนจื้อ”  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1. ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 100% 2. ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 50% (จ่ายค่าเทอมเพิ่มประมาณปีละ 60,000 บาท) 3. ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 100% และค่าครองชีพรายเดือน เอกสารที่ใช้ในการสมัคร – สำเนาปริญญาบัตร  (เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) – สำเนาทรานสคริปต์ (เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) – Letters of Recommendation จำนวน 2 ฉบับ – Resume – Statement of Purpose – รูปถ่ายขนาด passport (ถ่ายภายใน 6 เดือน/ พื้นหลังสีขาว) – ใบแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง (TOEFL/ TOEIC/ ...

Read More »

ทุน EGPP เรียนต่อ ม.สตรีอีฮวา ประเทศเกาหลีใต้ (รอบเข้าเรียนกันยายน 2018)

มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา (Ewha Womans University) มหาวิทยาลัยหญิงล้วนที่เก่าแก่ที่สุดของเกาหลีและของโลก ยินดีมอบทุนการศึกษา EGPP (Ewha Global Partnership Program) แก่นักศึกษาหญิงที่ต้องการเข้าศึกษาในเทอมฤดูใบไม้ร่วง 2018 ในระดับปริญญาตรี โท และเอก มูลค่าของทุนที่จะได้รับ – ค่าเรียนเต็มจำนวนจนจบการศึกษา – ค่าหอพัก – ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ – ค่าใช้จ่ายรายเดือน คณะที่เปิดรับ – College of Liberal Arts – College of Social Sciences – College of Natural Sciences – ELTEC College of Engineering – College of Music – College of Art & Design – College of Business Administration ...

Read More »

มาส่งผลงานชิงทุนเรียนออกแบบฟรีที่ Istituto Europeo di Design ประเทศอิตาลี!

รายละเอียดของทุน ทุนนี้มีชื่อว่า CREACTÍVATE SCHOLARSHIPS FOR UNIVERSITY COURSES ประจำปี 2018/2019 จุดเด่นของการให้ทุนก็คือ ผู้สมัครจะต้องส่งผลงานของตัวเองเข้าร่วมแข่งขันกับผู้สมัครจากทั่วโลก ภายใต้หัวข้อ “LET’S DESIGN THE FUTURE” หรือ มาร่วมออกแบบอนาคตกัน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สถาบัน IED ต้องการ จะได้รับทุนเต็มจำนวนค่ะ เงื่อนไขของผลงานที่จะส่งเข้าประกวด – ไฟล์ PDF ไซส์ A4 จัดหน้ากระดาษเป็นแนวนอน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า ขนาดสูงสุดไม่เกิน 6 MB – ไฟล์ดังกล่าวต้องมีข้อมูลของผู้สมัคร เช่น ข้อมูลส่วนตัว การศึกษา ผลงานที่เคยทำ – จดหมายแสดงความประสงค์ว่าทำไมถึงอยากเรียนที่นี่ ความยาวไม่เกิน 250 คำ – อธิบายคอนเซปต์ของผลงานที่ส่งเข้าประกวดความยาวไม่เกิน 250 คำ – รายละเอียดของผลงานอาจจะเป็นตัวอักษร ภาพสเกตช์ ภาพถ่าย หรือแนบลิงก์วิดีโอมาก็ได้เช่นกันค่ะ รายชื่อของคอร์สที่เข้าร่วมโครงการมอบทุน     ปริญญาตรีด้านการออกแบบ (หลักสูตร 4 ...

Read More »