ทุนปริญญาเอก

ทุนเรียนต่อ ป.ตรี-โท-เอก ม.หยวนจื้อ ประเทศไต้หวัน (รอบเข้าเรียนกันยายน 2018)

มหาวิทยาลัยหยวนจื้อ (Yuan Ze university) เป็นมหาวิทลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงและได้รับรางวัล “มหาวิทยาลัยคุณภาพ” จากรัฐบาลไต้หวัน อีกทั้งยังถูกจัดเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีแผนการเรียนการสอนชั้นเลิศอีกด้วย และในทุกๆ ปี ทางสถาบันได้มีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติได้เข้ามาเรียน ซึ่งทุนนี้มีชื่อว่า “ทุนหยวนจื้อ”  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1. ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 100% 2. ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 50% (จ่ายค่าเทอมเพิ่มประมาณปีละ 60,000 บาท) 3. ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 100% และค่าครองชีพรายเดือน เอกสารที่ใช้ในการสมัคร – สำเนาปริญญาบัตร  (เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) – สำเนาทรานสคริปต์ (เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) – Letters of Recommendation จำนวน 2 ฉบับ – Resume – Statement of Purpose – รูปถ่ายขนาด passport (ถ่ายภายใน 6 เดือน/ พื้นหลังสีขาว) – ใบแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง (TOEFL/ TOEIC/ ...

Read More »

ทุน JUST เรียนต่อ ป.ตรี โท เอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ ม.เจียงซู

มหาวิทยาลัยเจียงซูตั้งอยู่ในเมืองเจิ้นเจียง มณฑลเจียงซู เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์และเทคโนโลยี เรียกได้ว่าเป็นอันดับท็อปของจีนเลยนะ ซึ่งทุนที่ทางมหาวิทยาลัยมอบให้ในครั้งนี้แม้จะไม่ใช่ทุนเต็มจำนวนแต่ก็ถือเป็นมูลค่าที่น่าใจนะคะ โดยเฉพาะทุนสำหรับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ให้มาแบบจัดเต็มพอสมควรค่ะ ผู้สมัครทุนสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าเรียนในโปรแกรมที่สอนเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งทุกคณะและทุกหลักสูตรจะสอนโดยใช้ภาษาจีนเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว แต่จะมีบางคณะที่เปิดภาคภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งภาคภาษาอังกฤษที่เปิดรับเด็กทุน JUST มีดังนี้ค่ะ Programs School Specialty Duration Degree Bachelor School of Computer Science and Technology Computer Science and Technology 4 Years School of Electronic Information Electrical Engineering and Automation School of Energy and Power Engineering Energy and Power Engineering Marine Engineering School of Civil Engineering Civil Engineering School of Mechanical ...

Read More »

ทุนรัฐบาลโรมาเนีย ป.ตรี-โท-เอก ปีการศึกษา 2018

ทุนโรมาเนียคืออะไร? ทุนนี้เป็นทุนจากความร่วมมือของกระทรวงต่างประเทศโรมาเนียและกระทรวงศึกษาธิการ วิจัย เยาวชนและกีฬาแห่งโรมาเนีย มอบให้ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติใน EU ที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศโรมาเนียปีการศึกษา 2018-2019 ทั้งสิ้น 85 ทุน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. ทุนระดับปริญญาตรี มอบให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า มีระยะเวลาให้ทุน 3-6 ปี ขึ้นกับสาขาที่เลือก 2. ทุนระดับปริญญาโทแบบเรียน มอบให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาให้ทุน 1.5-2 ปี โดยทุนจะสิ้นสุดลงเมื่อทำวิทยานิพนธ์เสร็จ 3. ทุนระดับปริญญาโทแบบวิจัยหรือปริญญาเอก มอบให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท มีระยะเวลาให้ทุน 3-4 ปี โดยทุนจะสิ้นสุดลงเมื่อทำดุษฎีนิพนธ์เสร็จ โดยการรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาเอกจะต้องทำการสอบเข้า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anexa_3_en.pdf *ผู้สมัครทุนสามารถเลือกเรียนสาขาได้ดังต่อไปนี้:  รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, ครุศาสตร์, สังคมวัฒนธรรมโรมาเนีย, วารสารศาสตร์, เทคนิคศึกษา, น้ำมันและเชื้อเพลิง, เกษตรศาสตร์, สัตวแพทย์, สถาปัตยกรรมศาสตร์ และทัศนศิลป์ และจากมหาวิทยาลัยต่อไปนี้:http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anexa_4_en.pdf โดยสาขาที่เลือกเรียนนั้นต้องเป็นสาขาที่สอนโดยใช้ภาษาโรมาเนียเท่านั้น ถ้าผู้ได้รับทุนไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน ทุนจะครอบคลุมการเรียนภาษาเป็นเวลา 1 ปีที่โรมาเนีย ก่อนที่จะเริ่มเรียนระดับปริญญา คุณสมบัติผู้รับทุน – เป็นชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติใน ...

Read More »

ทุนรัฐบาลจีน ป.โท, ป.เอก ปีการศึกษา 2018 เปิดรับสมัครแล้ว!

Chinese Government Scholarship 2018 ทุนรัฐบาลจีนนี้เป็นทุนที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมดในระดับ ป.โท, ป.เอก โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการศึกษาของประเทศจีน (MOE- Ministry of Education of China) มุ่งเน้นให้นักเรียนจากต่างประเทศได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงในประเทศจีน โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและสาขาที่ผู้สมัครต้องการจะเรียนที่ใดก็ได้ในจีน คุณสมบัติผู้สมัครทุน 1. ผู้สมัครจะต้องไม่ถือสัญชาติจีนและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 2. ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจาก 2 ข้อนี้ -ไม่ได้เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในจีนอยู่ก่อนแล้ว      -เป็นผู้ที่เพิ่งจบ ป.โท ในจีน และต้องการจะเรียนต่อ ป.เอก ในจีน 3. ผู้สมัคร ป.โท ต้องมีวุฒิ ป.ตรี และมีอายุไม่เกิน 35 ปี ส่วนผู้สมัคร ป.เอก ต้องมีวุฒิ ป.โท และมีอายุไม่เกิน 40 ปี มูลค่าทุน – ครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด – ที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัย หรือเงินค่าที่พักอาศัย: ป.โท 700 หยวนต่อเดือน (ประมาณ 3,477 บาท) และ ป.เอก 1,000 ...

Read More »