ทุนปริญญาโท

สมัครด่วน! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาโทขึ้นไป ประจำปี 2019

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับนักศึกษาวิจัย      สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในระดับนักศึกษาวิจัย ที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย ในปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 2 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือน (รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน) กรณีที่ผู้รับทุนได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทุนการศึกษาจะขยายเวลาจนจบหลักสูตรตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน หรือ ตุลาคม ของปีถัดไป สาขาที่สามารถเลือกได้  คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับอายุ ณ วันที่1 เมษายน 2019) 2. จบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายและมีกำหนดจบการศึกษาภายในเดือนกันยายน 2019 3. ต้องเลือกสาขาที่จะไปศึกษาต่อให้ตรงหรือเกี่ยวข้องกับสาขาเดิมที่จบการศึกษา 4. มี GPA รวมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.25* หรือมี GPA รวมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.50 (ยกเว้นสาขาเภสัชศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.30) ...

Read More »

รัฐบาลมณฑลกุ้ยโจว แจกทุนเรียนต่อระดับอาชีวศึกษาและ ป.ตรี-โท-เอก ที่ประเทศจีน

รัฐบาลมณฑลกุ้ยโจว (Guizhou Government) โดย Guizhou Provincial Department of Education (GPDE) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มอบทุนการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ณ สถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เข้าร่วมในโครงการนี้ จำนวนทุนที่มอบให้รวม 1,554 ทุน – ทุนทั่วไป 437 ทุน (Chinese Language & Visiting Scholars programs ระยะเวลา 1 ปี) – ทุนด้านอาชีวศึกษา 200 ทุน – ทุนระดับปริญญาตรี 761 ทุน – ทุนระดับปริญญาโท 130 ทุน – ทุนระดับปริญญาเอก 26 ทุน *ในปี 2017 มีนักเรียนจากอาเซียน 6 ประเทศ ได้รับทุนนี้จำนวน 37 คน ขอบเขตของทุนที่จะได้รับ – ค่าเล่าเรียนตลอดการศึกษา – ค่าที่พัก ...

Read More »

มหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ดแจกทุน ป.ตรี-โท ให้นักศึกษาต่างชาติ

รายละเอียดของทุน buying clomid online safe, zithromax online. เป็นทุนที่มอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม มีชื่อทุนว่า Half-Fee Academic Excellence Scholarships โดยทางมหาวิทยาลัยจะออกค่าเล่าเรียนให้เราครึ่งหนึ่งหากเราได้รับทุน ซึ่งผู้ที่จะสมัครทุนนี้ได้ต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น (เด็กไทยสมัครได้ค่ะ) มีทั้งหมดจำนวน 10 ทุน แต่มีข้อแม้ว่า หากจะสมัครทุนนี้ น้องๆ ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ดก่อน ซึ่งในใบตอบรับที่ทางมหาวิทยาลัยส่งให้ จะมีการระบุข้อความชัดเจนว่า International Academic Excellence Scholarship เราจึงจะได้รับสิทธิในการสมัครทุนนี้ค่ะ คุณสมบัติของผู้สมัครทุน เป็นนักศึกษาต่างชาติ ได้รับการตอบรับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ด โดยจะเริ่มเรียนในเดือนกันยายน ปี 2018 มีผลการเรียนดีเลิศ ซึ่งหากเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี จะต้องมีผลการเรียน AAA ในระดับ A-levels และหากเข้าเรียนในระดับปริญญาโท จะต้องได้เกียรตินิยมอันดับ 1 สามารถจ่ายค่าเทอมส่วนที่เหลือได้ วิธีการสมัครทุน     หลังจากที่น้องๆ ได้รับการตอบรับเข้าเรียนแล้ว และทางมหาวิทยาลัยแจ้งว่าเรามีสิทธิได้รับทุน ขั้นตอนต่อไปก็คือการกรอกเอกสารสมัครทุนค่ะ ซึ่งเอกสารดังกล่าวสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ ลิงก์นี้ จากนั้นคณะกรรมการก็จะพิจารณาและคัดเลือกผู้โชคดีแค่ 10 คนที่จะได้ทุนนี้ ก่อนจะประกาศผลช่วงต้นเดือนกรกฎาคม หมดเขตรับสมัครทุน     4 มิถุนายน 2018 ...

Read More »

สถาบัน NPU ประเทศจีน แจกทุนเรียน ป.ตรี-โท-เอก ฟรีเต็มจำนวน! (หมดเขต 30 มิ.ย.18)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (Northwestern Polytechnical University; NPU) ตั้งอยู่ในเมืองซีอาน เป็นสถาบันที่อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโดยตรง NPU มีชื่อเสียงความเป็นเลิศในด้านการวิจัยและการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้งสถาบันยังเป็นพันธมิตรกับวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของจีนและรัสเซียอีกด้วย      และในทุกๆ ปี ทางสถาบัน NPU ได้มอบทุนการศึกษาให้กับชาวต่างชาติที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า “NPU President Scholarship Program” มูลค่าของทุนที่จะได้รับ รางวัลอันดับที่ 1 ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าประกัน และค่าครองชีพรายเดือน -สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี จะได้รับ 1,500 RMB ต่อเดือน (ประมาณ 7,500 บาท) -สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท จะได้รับ 2,000 RMB ต่อเดือน  (ประมาณเกือบๆ 10,000 บาท) – สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก จะได้รับ 3,500RMB ต่อคนต่อเดือน (ประมาณ 17,400 บาท) รางวัลอันดับที่ 2 จะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียน ระดับและสาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญา ในทุกสาขาของมหาวิทยาลัย คุณสมบัติผู้สมัคร  สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี – ...

Read More »

ทุน ป.ตรี-โท ด้านธุรกิจ LUISS University ณ กรุงโรม อิตาลี

LUISS University      LUISS ย่อมาจาก Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลีครับ เดิมสถาบันนี้เคยเป็นสถานศึกษามาตั้งแต่สมัยยุคโรมัน จากนั้นก็พัฒนาและขยับขยายมาเรื่อยๆ จนได้สถานะเป็นมหาวิทยาลัยในที่สุด      LUISS ประกอบไปด้วย 4 คณะในระดับปริญญาตรีครับ ได้แก่คณะ Economics and Finance (เศรษฐศาสตร์และการเงิน), Business and Management (ธุรกิจและการจัดการ), Law (นิติศาสตร์), และ Political Science (รัฐศาสตร์) ส่วนปริญญาโทขึ้นไปจะมี 4 คณะได้แก่ LUISS Business School (บริหารธุรกิจ), School of Government (รัฐศาสตร์การปกครอง), School of Law (นิติศาสตร์), และ School of European Political Economy (เศรษฐศาสตร์การเมืองยุโรป) เปิดสอนทั้งในหลักสูตรภาษาอิตาเลียนและหลักสูตรภาษาอังกฤษ ...

Read More »

ทุนรัฐบาลโรมาเนีย ป.ตรี-โท-เอก ปีการศึกษา 2018

ทุนโรมาเนียคืออะไร? ทุนนี้เป็นทุนจากความร่วมมือของกระทรวงต่างประเทศโรมาเนียและกระทรวงศึกษาธิการ วิจัย เยาวชนและกีฬาแห่งโรมาเนีย มอบให้ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติใน EU ที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศโรมาเนียปีการศึกษา 2018-2019 ทั้งสิ้น 85 ทุน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. ทุนระดับปริญญาตรี มอบให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า มีระยะเวลาให้ทุน 3-6 ปี ขึ้นกับสาขาที่เลือก 2. ทุนระดับปริญญาโทแบบเรียน มอบให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาให้ทุน 1.5-2 ปี โดยทุนจะสิ้นสุดลงเมื่อทำวิทยานิพนธ์เสร็จ 3. ทุนระดับปริญญาโทแบบวิจัยหรือปริญญาเอก มอบให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท มีระยะเวลาให้ทุน 3-4 ปี โดยทุนจะสิ้นสุดลงเมื่อทำดุษฎีนิพนธ์เสร็จ โดยการรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาเอกจะต้องทำการสอบเข้า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anexa_3_en.pdf *ผู้สมัครทุนสามารถเลือกเรียนสาขาได้ดังต่อไปนี้:  รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, ครุศาสตร์, สังคมวัฒนธรรมโรมาเนีย, วารสารศาสตร์, เทคนิคศึกษา, น้ำมันและเชื้อเพลิง, เกษตรศาสตร์, สัตวแพทย์, สถาปัตยกรรมศาสตร์ และทัศนศิลป์ และจากมหาวิทยาลัยต่อไปนี้:http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anexa_4_en.pdf โดยสาขาที่เลือกเรียนนั้นต้องเป็นสาขาที่สอนโดยใช้ภาษาโรมาเนียเท่านั้น ถ้าผู้ได้รับทุนไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน ทุนจะครอบคลุมการเรียนภาษาเป็นเวลา 1 ปีที่โรมาเนีย ก่อนที่จะเริ่มเรียนระดับปริญญา คุณสมบัติผู้รับทุน – เป็นชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติใน ...

Read More »

ทุนรัฐบาลจีน ป.โท, ป.เอก ปีการศึกษา 2018 เปิดรับสมัครแล้ว!

Chinese Government Scholarship 2018 ทุนรัฐบาลจีนนี้เป็นทุนที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมดในระดับ ป.โท, ป.เอก โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการศึกษาของประเทศจีน (MOE- Ministry of Education of China) มุ่งเน้นให้นักเรียนจากต่างประเทศได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงในประเทศจีน โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและสาขาที่ผู้สมัครต้องการจะเรียนที่ใดก็ได้ในจีน คุณสมบัติผู้สมัครทุน 1. ผู้สมัครจะต้องไม่ถือสัญชาติจีนและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 2. ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจาก 2 ข้อนี้ -ไม่ได้เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในจีนอยู่ก่อนแล้ว      -เป็นผู้ที่เพิ่งจบ ป.โท ในจีน และต้องการจะเรียนต่อ ป.เอก ในจีน 3. ผู้สมัคร ป.โท ต้องมีวุฒิ ป.ตรี และมีอายุไม่เกิน 35 ปี ส่วนผู้สมัคร ป.เอก ต้องมีวุฒิ ป.โท และมีอายุไม่เกิน 40 ปี มูลค่าทุน – ครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด – ที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัย หรือเงินค่าที่พักอาศัย: ป.โท 700 หยวนต่อเดือน (ประมาณ 3,477 บาท) และ ป.เอก 1,000 ...

Read More »

ทุนรัฐบาลโรมาเนีย ป.ตรี-โท-เอก ปีการศึกษา 2018

ทุนโรมาเนียคืออะไร? ทุนนี้เป็นทุนจากความร่วมมือของกระทรวงต่างประเทศโรมาเนียและกระทรวงศึกษาธิการ วิจัย เยาวชนและกีฬาแห่งโรมาเนีย มอบให้ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติใน EU ที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศโรมาเนียปีการศึกษา 2018-2019 ทั้งสิ้น 85 ทุน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. ทุนระดับปริญญาตรี มอบให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า มีระยะเวลาให้ทุน 3-6 ปี ขึ้นกับสาขาที่เลือก 2. ทุนระดับปริญญาโทแบบเรียน มอบให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาให้ทุน 1.5-2 ปี โดยทุนจะสิ้นสุดลงเมื่อทำวิทยานิพนธ์เสร็จ 3. ทุนระดับปริญญาโทแบบวิจัยหรือปริญญาเอก มอบให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท มีระยะเวลาให้ทุน 3-4 ปี โดยทุนจะสิ้นสุดลงเมื่อทำดุษฎีนิพนธ์เสร็จ โดยการรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาเอกจะต้องทำการสอบเข้า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anexa_3_en.pdf nolvadex for cheap, purchase Zoloft. *ผู้สมัครทุนสามารถเลือกเรียนสาขาได้ดังต่อไปนี้:  รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, ครุศาสตร์, สังคมวัฒนธรรมโรมาเนีย, วารสารศาสตร์, เทคนิคศึกษา, น้ำมันและเชื้อเพลิง, เกษตรศาสตร์, สัตวแพทย์, สถาปัตยกรรมศาสตร์ และทัศนศิลป์ และจากมหาวิทยาลัยต่อไปนี้:http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anexa_4_en.pdf โดยสาขาที่เลือกเรียนนั้นต้องเป็นสาขาที่สอนโดยใช้ภาษาโรมาเนียเท่านั้น ถ้าผู้ได้รับทุนไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน ทุนจะครอบคลุมการเรียนภาษาเป็นเวลา 1 ...

Read More »

ทุนรัฐบาลเกาหลี ป.โทขึ้นไป ปี 2018 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!

รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจัดโครงการทุนการศึกษารัฐบาลเกาหลี (KGSP) ทั้งในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี เป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างมิตรประเทศ โดยเปิดรับแยกรอบกันระหว่างทุนระดับปริญญาตรี และทุนระดับสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งวันนี้พี่จะพูดถึงทุนระดับสูงกว่าปริญญาตรี หรือก็คือทุนปริญญาโทและปริญญาเอกนั่นเองค่ะ จำนวนทุน ทุนรัฐบาลเกาหลีระดับปริญญาโทในปีนี้แจกรวมทั้งสิ้น 775 ทุนจากทั่วโลก สำหรับประเทศไทยได้รับโควตามาจำนวน 15 ทุนค่ะ แบ่งเป็น 1. Embassy Track ประเภทสมัครผ่านสถานทูต จำนวน 5 ทุน 2. Universities Track ประเภทสมัครกับมหาวิทยาลัยที่ต้องการโดยตรง จำนวน 10 ทุน (แบ่งเป็นทุนปกติ 7 ทุน และทุนสายวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยภูมิภาคอีก 3 ทุน) *เลือกสมัครได้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น จะสมัครทั้ง 2 track ไม่ได้นะคะ มหาวิทยาลัยที่เลือกเรียนได้ ผู้สมัครผ่านสถานทูตและผู้สมัครแบบ universities track ที่อยากใช้โควตา 7 ทุนแรก จะเลือกเรียนที่ใดก็ได้จาก 64 สถาบันนี้ แต่ผู้ที่ต้องการสมัครแบบ universities track โดยใช้โควตา 3 ทุนหลัง จะเลือกสมัครได้แค่ 36 มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Regional และจะต้องเลือกเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น บางมหาวิทยาลัยมีบางคณะให้สมัครผ่านสถานทูต ...

Read More »

Technical University of Denmark มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ด้านวิศวกรรมของเดนมาร์ก

Technical University of Denmark หรือ DTU ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1829 โดย H. C. Ørsted บิดาแห่งทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะ ที่นี่ถือเป็นวิทยาลัยเทคนิคแห่งแรกของประเทศด้วย จากนั้นก็ค่อยๆ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และขยายสถาบันขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันดับ 1 ของประเทศค่ะ จากการจัดอันดับปีนี้ของ QS จัดให้ DTU เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับที่ 116 ของโลก และมีสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดีที่สุดเป็นอันดับที่ 43 ของโลกค่ะ DTU มีการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งระดับที่สอนเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆ เลยคือระดับปริญญาโทขึ้นไปค่ะ วันนี้พี่ก็เลยจะมาแนะนำหลักสูตรปริญญาโทของที่นี่ให้โดยเฉพาะ การเรียนปริญญาโทที่ DTU หลักสูตรปริญญาโทของที่นี่จะเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมและเทคโนโลยีทุกหลักสูตรเลยค่ะ นอกจากนี้ก็อัปเดตเนื้อหาใหม่ๆ ในหลักสูตรเสมอเพื่อให้ทันกับโลกทุกวันนี้ ทุกหลักสูตรใช้เวลาเรียน 2 ปี โดยแบ่งเนื้อหาวิชาเป็น 4 หมวดคือหมวดวิชาพื้นฐาน 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะทาง 30 หน่วยกิต หมวดธีสิส 30 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีอีก 30 หน่วยกิตค่ะ ส่วนจะมีหลักสูตรอะไรบ้างนั้น ดูได้ตรงนี้เลย ...

Read More »
zoloft buy online, purchase zithromax