ทุนปริญญาโท

ทุนรัฐบาลเกาหลี ป.โทขึ้นไป ปี 2018 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!

รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจัดโครงการทุนการศึกษารัฐบาลเกาหลี (KGSP) ทั้งในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี เป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างมิตรประเทศ โดยเปิดรับแยกรอบกันระหว่างทุนระดับปริญญาตรี และทุนระดับสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งวันนี้พี่จะพูดถึงทุนระดับสูงกว่าปริญญาตรี หรือก็คือทุนปริญญาโทและปริญญาเอกนั่นเองค่ะ จำนวนทุน ทุนรัฐบาลเกาหลีระดับปริญญาโทในปีนี้แจกรวมทั้งสิ้น 775 ทุนจากทั่วโลก สำหรับประเทศไทยได้รับโควตามาจำนวน 15 ทุนค่ะ แบ่งเป็น 1. Embassy Track ประเภทสมัครผ่านสถานทูต จำนวน 5 ทุน 2. Universities Track ประเภทสมัครกับมหาวิทยาลัยที่ต้องการโดยตรง จำนวน 10 ทุน (แบ่งเป็นทุนปกติ 7 ทุน และทุนสายวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยภูมิภาคอีก 3 ทุน) *เลือกสมัครได้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น จะสมัครทั้ง 2 track ไม่ได้นะคะ มหาวิทยาลัยที่เลือกเรียนได้ ผู้สมัครผ่านสถานทูตและผู้สมัครแบบ universities track ที่อยากใช้โควตา 7 ทุนแรก จะเลือกเรียนที่ใดก็ได้จาก 64 สถาบันนี้ แต่ผู้ที่ต้องการสมัครแบบ universities track โดยใช้โควตา 3 ทุนหลัง จะเลือกสมัครได้แค่ 36 มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Regional และจะต้องเลือกเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น บางมหาวิทยาลัยมีบางคณะให้สมัครผ่านสถานทูต ...

Read More »

Technical University of Denmark มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ด้านวิศวกรรมของเดนมาร์ก

Technical University of Denmark หรือ DTU ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1829 โดย H. C. Ørsted บิดาแห่งทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะ ที่นี่ถือเป็นวิทยาลัยเทคนิคแห่งแรกของประเทศด้วย จากนั้นก็ค่อยๆ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และขยายสถาบันขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันดับ 1 ของประเทศค่ะ จากการจัดอันดับปีนี้ของ QS จัดให้ DTU เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับที่ 116 ของโลก และมีสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดีที่สุดเป็นอันดับที่ 43 ของโลกค่ะ DTU มีการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งระดับที่สอนเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆ เลยคือระดับปริญญาโทขึ้นไปค่ะ วันนี้พี่ก็เลยจะมาแนะนำหลักสูตรปริญญาโทของที่นี่ให้โดยเฉพาะ การเรียนปริญญาโทที่ DTU หลักสูตรปริญญาโทของที่นี่จะเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมและเทคโนโลยีทุกหลักสูตรเลยค่ะ นอกจากนี้ก็อัปเดตเนื้อหาใหม่ๆ ในหลักสูตรเสมอเพื่อให้ทันกับโลกทุกวันนี้ ทุกหลักสูตรใช้เวลาเรียน 2 ปี โดยแบ่งเนื้อหาวิชาเป็น 4 หมวดคือหมวดวิชาพื้นฐาน 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะทาง 30 หน่วยกิต หมวดธีสิส 30 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีอีก 30 หน่วยกิตค่ะ ส่วนจะมีหลักสูตรอะไรบ้างนั้น ดูได้ตรงนี้เลย ...

Read More »

ทุนรัฐบาลเกาหลี ป.โทขึ้นไป ปี 2018 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!

รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจัดโครงการทุนการศึกษารัฐบาลเกาหลี (KGSP) ทั้งในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี เป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างมิตรประเทศ โดยเปิดรับแยกรอบกันระหว่างทุนระดับปริญญาตรี และทุนระดับสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งวันนี้พี่จะพูดถึงทุนระดับสูงกว่าปริญญาตรี หรือก็คือทุนปริญญาโทและปริญญาเอกนั่นเองค่ะ จำนวนทุน ทุนรัฐบาลเกาหลีระดับปริญญาโทในปีนี้แจกรวมทั้งสิ้น 775 ทุนจากทั่วโลก สำหรับประเทศไทยได้รับโควตามาจำนวน 15 ทุนค่ะ แบ่งเป็น 1. Embassy Track ประเภทสมัครผ่านสถานทูต จำนวน 5 ทุน 2. Universities Track ประเภทสมัครกับมหาวิทยาลัยที่ต้องการโดยตรง จำนวน 10 ทุน (แบ่งเป็นทุนปกติ 7 ทุน และทุนสายวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยภูมิภาคอีก 3 ทุน) *เลือกสมัครได้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น จะสมัครทั้ง 2 track ไม่ได้นะคะ มหาวิทยาลัยที่เลือกเรียนได้ ผู้สมัครผ่านสถานทูตและผู้สมัครแบบ universities track ที่อยากใช้โควตา 7 ทุนแรก จะเลือกเรียนที่ใดก็ได้จาก 64 สถาบันนี้ แต่ผู้ที่ต้องการสมัครแบบ universities track โดยใช้โควตา 3 ทุนหลัง จะเลือกสมัครได้แค่ ...

Read More »

ทุนเรียนบริหารธุรกิจจาก Solbridge ประเทศเกาหลีใต้

SolBridge International School of Business ตั้งอยู่ที่เมืองแดจอน ประเทศเกาหลีใต้ เป็นสถาบันเฉพาะทางด้านธุรกิจที่มีทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทให้เลือกเรียนค่ะ หลักสูตรทั้งหมดสอนเป็นภาษาอังกฤษล้วน และมีสาขาให้เลือกเรียนมากมายด้วยค่ะ สำหรับทุนการศึกษาที่มอบให้ผู้สมัครเรียนนั้น จะพิจารณาโดยอัตโนมัติจากเอกสารที่ใช้สมัครเข้าเรียนค่ะ โดยจะดูจากเกรดเฉลี่ยเดิม คะแนนระดับภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่เคยทำ การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ และเรียงความที่เขียนในการสมัคร ทุนนี้เป็นทุนเฉพาะค่าเล่าเรียน และมีมูลค่าตั้งแต่ 30% – 100% ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัครคนนั้นๆ ทุนระดับปริญญาตรี มอบส่วนลดค่าเล่าเรียนให้เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ทุนระดับปริญญาโท มอบส่วนลดค่าเล่าเรียนให้เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา เอกสารที่ต้องใช้ 1. ใบสมัครเข้าเรียน ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.solbridge.ac.kr/story/page/index.jsp?code=solbridge0601 2. ผลสอบภาษาอังกฤษ สมัครเรียนตรีใช้ IELTS 5.5 หรือ TOEFL iBT 61 คะแนนขึ้นไป สมัครเรียนโทใช้ IELTS 6.5 หรือ TOEFL iBT 79 คะแนนขึ้นไป 3. สำเนาพาสปอร์ต 4. ข้อมูลกิจกรรมและรางวัลที่ได้รับมา 5. เรียงความยาว 1,000 คำที่เขียนด้วยลายมือตัวเอง เนื้อหาเล่าถึงเหตุการณ์หรือช่วงเวลาสำคัญที่เปลี่ยนชีวิตที่เคยเกิดขึ้นในชีวิต 6. หลักฐานทางการเงิน (สเตตเมนต์ธนาคารที่ระบุว่าผู้สมัครมีเงินพออย่างน้อย ...

Read More »

“ทุนไปรษณีย์ไทย” สำหรับนักเรียนไทยที่สนใจเรียน ป.โท ที่อังกฤษและอเมริกา

ทุนไปรษณีย์ไทย  ทุนจากบริษัทไปรษณีย์ไทยนี้เปิดรับสมัครทั้งพนักงานในบริษัทและบุคคลทั่วไปค่ะ โดยทุนจะพิจารณาให้กับคนที่จะเรียนต่อ ป.โท ปีการศึกษา 2561 สาขาบริหารธุรกิจ (Master of Business Administration) จำนวน 1 ทุน ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่บริษัทกำหนดมาดังนี้ อังกฤษ: – University of Cambridge  – London Business School – University of Manchester  – University of Oxford  – University of London  สหรัฐอเมริกา:  – Harvard University  – University of Pennsylvania (Wharton)  – University of Chicago (Booth) – Massachusetts Institute of Technology  – Stanford University คุณสมบัติผู้ขอรับทุน ...

Read More »

เปิดรับสมัครแล้ว! ทุน ป.ตรีและโทที่ Lund University ประเทศสวีเดน

มหาวิทยาลัยลุนด์ (Lund University) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโซนยุโรปตอนเหนือ และเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศสวีเดน โดยมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมืองลุนด์ เป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัยที่อยู่ทางตอนใต้ของสวีเดนค่ะ  ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยลุนด์จะมอบให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมที่มาจากต่างประเทศ โดยมีทั้งทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ทุน 75%, 50% และ 25% ไม่รวมค่ากินอยู่และค่าใช้จ่ายอื่นๆโดยพิจารณาจากผลการเรียนและเหตุผลในการเข้าเรียนเป็นหลักค่ะ คุณสมบัติผู้รับทุน • เป็นนักศึกษาจากต่างประเทศ ที่ไม่ได้มาจากทวีปยุโรป และสวิตเซอร์แลนด์ • สมัครเข้ามหาวิทยาลัยลุนด์แล้ว (โดยต้องสมัครเข้าหลักสูตร ป.ตรี, โท) *หมายเหตุ* • ทุนนี้ไม่รวมค่าที่พักและค่าอยู่อาศัยในประเทศสวีเดน • แต่ละสาขามีเกณฑ์รับสมัครแตกต่างกันไปค่ะ สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยตรง ขั้นตอนการสมัคร 1. สมัครเข้าคณะและสาขาที่ต้องการในมหาวิทยาลัยลุนด์ก่อน โดยช่วงเวลาสมัครเข้ามหาวิทยาลัยของสวีเดนจะอยู่ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 2017 – 15 ม.ค. 2018 (สำหรับนักเรียนต่างชาติ เริ่มเรียนช่วงเดือนกันยายน 2018) 2. เมื่อสมัครแล้วจะมีการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร หลังจ่ายเงินแล้วจะสามารถสมัครทุนได้เป็นขั้นตอนต่อไป โดยทุนจะเริ่มให้สมัครหลังช่วงเวลารับสมัครเข้ามหาวิทยาลัย คือช่วงเดือนก.พ. 2018 ค่ะ น้องๆ สามารถดูรายละเอียดสาขาต่างๆ ที่เปิดสอนในระดับป.ตรี ได้ที่นี่ โดยระดับป.ตรีส่วนมากจะเรียนเป็นภาษาสวีเดน ป.โท ส่วนมากจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษค่ะ ดูรายละเอียดสาขาได้ที่นี่ รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.lunduniversity.lu.se/admissions/bachelors-masters-studies/scholarships-awards/lund-university-global-scholarship ...

Read More »

ทุน ป.โทฝรั่งเศสเปิดรับสมัครแล้ว! Franco-Thai Scholarship program 2018

ทุนนี้เป็นทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนักศึกษาไทยที่ต้องการไปศึกษาต่อระดับ ป.โท หรือ ป.เอก ที่ประเทศฝรั่งเศส โดยจะเลือกศึกษาในหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษในสาขาวิชาใดก็ได้ ชนิดของทุน ทุน Franco แบ่งออกเป็น 2 ชนิดดังนี้ • ทุน Social Protection Scholarship หรือ Bourse de Couverture Sociale ทุน Social Protection Scholarship จะให้สิทธิพิเศษในด้านที่พักหรือค่าเล่าเรียน โดยจะหาให้ในราคาต่ำหรืออาจจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเลย รวมถึงได้สิทธิต่างๆ ใกล้เคียงนักศึกษาชาวฝรั่งเศส แต่ทุนนี้จะมอบให้ผู้ที่สามารถหาทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้แล้วเท่านั้น • ทุนเต็มจำนวน ทุนเต็มจำนวนจะให้ค่าใช้จ่ายรายเดือน (767 ยูโรต่อเดือน), ตั๋วเครื่องบินไป-กลับฝรั่งเศส, ที่พัก และได้สิทธิพิเศษแบบทุน Social Protection Scholarship ด้วย หมายเหตุ ทั้งสองทุนไม่ครอบคลุมค่าเล่าเรียน เพราะค่าเล่าเรียนฝรั่งเศสค่อนข้างต่ำ และสิทธิพิเศษจาก Social Protection สามารถเรียนฟรีได้ในหลายสถาบันค่ะ ระยะเวลาของทุน • ป.โท: ทุนจะครอบคลุมเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา (10 เดือน) แต่ในบางกรณี บางสาขาอาจได้รับทุนถึง 2 ...

Read More »

ทุน ป.โทญี่ปุ่นสาขาพัฒนาอย่างยั่งยืน JFUNU Scholarships ปีการศึกษา 2018

มูลนิธิ Japan Foundation ร่วมมือกับ UNU หรือมหาวิทยาลัย United Nations University สถาบันการศึกษาขั้นสูงด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น แจกทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมจากประเทศที่กำลังพัฒนาและต้องการความช่วยเหลือในด้านเงินทุนการศึกษา และต้องเป็นผู้ที่สมัครเข้าเรียน ป.โทสาขาการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในมหาวิทยาลัย United Nations University เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่มหาวิทยาลัยจะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนกัน เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ค่ะ นอกจากนั้นยังมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร มีนักศึกษาจากต่างประเทศเข้าเรียนมากมาย และคณาจารย์มากประสบการณ์ที่มาจากทั่วโลก มูลค่าทุน -ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน -ทุนนี้จะให้ค่าครองชีพเดือนละ 130,000 JPY (ประมาณ 37,837 บาท) เป็นเวลา 24 เดือน (2 ปี) -ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศญี่ปุ่น *หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับทุนจะยังคงต้องจ่ายค่าทำวีซ่า, ค่าประกันสุขภาพ และอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ค่ะ คุณสมบัติผู้รับทุน ก่อนจะสมัครเข้า ป.โทสาขาการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมหาวิทยาลัย United Nations University นั้นจะต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้: -มีความสนใจในการพัฒนาอย่างยั่งยืน -มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะศึกษาในด้านนี้ และเข้าใจ ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ บนโลกนี้ -มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีจากสถาบันที่จบมา หรือใครที่กำลังศึกษาอยู่ และกำลังจะจบ ป.ตรี จะต้องจบก่อนเดือนกันยายน ...

Read More »

ทุน ป.โทสายประวัติศาสตร์โบราณคดี จาก The University of Edinburgh

The University of Edinburgh: School of History, Classics and Archaeology มหาวิทยาลัยเอดินเบอระเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่และมีชื่อเสียงมาตั้งแต่ปี 1583 นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรและในโลกอีกด้วยค่ะ จากการจัดอันดับล่าสุดของทั้ง QS และ THE มหาวิทยาลัยเอดินเบอระก็ติด Top 30 ของโลกจากทั้งสองการจัดอันดับเลย คณะประวัติศาสตร์ คลาสสิก และโบราณคดี ก็เป็นอีกหนึ่งคณะดังของมหาวิทยาลัยนี้เลย ติด Top 25 ของโลกในการจัดอันดับเฉพาะสาขาวิชานี้ด้วย ใครอยากทำวิจัยสายนี้ยังไงก็ต้องนึกถึงชื่อของที่นี่เป็นตัวเลือกแรกๆ แน่นอนเลยค่ะ ทุนการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2018 – 19 (เปิดเทอมกันยายน 2018) ทางคณะก็มีทุนการศึกษามาแจกนักศึกษาต่างชาติ 4 ประเภททุน รวมทั้งหมด 8 จำนวนทุนด้วยค่ะ 1. School Scholarship จำนวน 1 ทุน ทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนในราคาของนักศึกษาในประเทศ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวปีละ 7,000 ปอนด์ 2. School Masters Scholarships จำนวน 2 ทุน ทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนในราคาของนักศึกษาในประเทศเท่านั้น ...

Read More »

ทุน ป.โท Fulbright ปีการศึกษา 2019 เปิดรับสมัครแล้ว

มูลนิธิการศึกษาไทย–อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครการสอบชิงทุนฟุลไบรท์สำหรับนักศึกษาไทยที่ต้องการไปศึกษาต่อปริญญาโท–เอก (FULBRIGHT THAI GRADUATE SCHOLARSHIP or TGS) จำนวน 7 ทุน สำหรับปีการศึกษา 2019 นี้ โดยจะเปิดให้สมัครทุกสาขายกเว้นแพทยศาสตร์และพยาบาล รวมไปถึงสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ต้องเข้าคลินิค คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร 1. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและสุขภาพแข็งแรง และต้องไม่มีวีซ่าอพยพจากอเมริกา หรือกรีนการ์ด และไม่ถือสองสัญชาติ 2. ต้องเรียนจบระดับปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ในเทอมสุดท้ายในมหาวิทยาลัยของไทย (สามารถนำใบทรานสคริปต์จนถึงปีสุดท้ายเทอม 1 มายื่นได้) หรือจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันใดก็ได้มาแล้วหรือในระยะเวลาเปิดรับสมัครทุน แต่ต้องจบ ป.ตรีมาจากมหาวิทยาลัยของไทยเท่านั้น (หากมีประสบการณ์การทำงานมาก่อนจะยินดีอย่างยิ่ง)3. สำหรับผู้ที่จบ ป.ตรี ที่ต้องการสมัครขอทุน ป.โทหรือ ป.โทต่อเนื่อง ป.เอก ต้องมีเกรดเฉลี่ย GPA ไม่ต่ำกว่า 3.0 ในระดับปริญญาตรี สำหรับผู้ที่จบ ป.โท ที่ต้องการสมัครขอทุน ป.เอก ต้องมีเกรดเฉลี่ย GPA ของ ป.โทไม่ต่ำกว่า 3.5 4. ต้องใช้คะแนนสอบ TOEFL iBT อย่างน้อย 80 คะแนนขึ้นไป โดยผลสอบต้องไม่นานเกิน 2 ปี (ไม่รับผลสอบอื่นนะคะ) 5. ต้องอยู่เมืองไทยในช่วงสอบสัมภาษณ์ (9-10 กรกฎาคม 2018) ขั้นตอนการสมัคร 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ เขียนเรียงความ และอัปโหลดเอกสารต่างๆ ที่นี่ http://application.fulbrightthai.org/?mod=welcome&op=program_register&id=15 ก่อนเวลาบ่ายโมงตรงของวันจันทร์ที่ 9 เมษายนนี้ 2. หลังจากสมัครออนไลน์เสร็จแล้ว ก็จัดเอกสารตัวจริงอีกชุดสำหรับสมัครด้วยค่ะ – ใบสมัครออนไลน์ ปริ้นต์ออกมาเซ็นชื่อ – สำเนาทรานสคริปต์ เซ็นรับรองด้วยตัวเองทุกหน้า – ผลสอบ TOEFL ที่ปริ้นต์จาก pdf ในเว็บ ...

Read More »