ทุนการศึกษา

Utah State University มอบทุน ป.ตรีกว่า 200 ทุน รวมมูลค่า 16 ล้าน เรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา

ซึ่งในแต่ละปีที่ภาควิชา College of Agriculture and Applied Sciences ของมหาวิทยาลัย Utah State University จะมีการมอบทุนการศึกษามากกว่า 200 ทุน รวมมูลค่ากว่า $500,000 (ประมาณ 16.1 ล้านบาท) ใครที่อยากเรียนต่อด้านเกษตรกรรมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ห้ามพลาดเด็ดขาด Utah State University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล ตั้งอยู่ในเมือง Logan รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีความปลอดภัย เหมาะสำหรับการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนการศึกษามากกว่า 200 ทุน รวมมูลค่ากว่า $500,000 (ประมาณ 16.1 ล้านบาท)   ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: ปริญญาตรี สาขาในภาควิชาของ College of Agriculture and Applied Sciences   คุณสมบัติผู้สมัคร: -นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครทุนนี้ได้ -นักเรียนควรขอความช่วยเหลือทางการเงินก่อน เนื่องจากทุนการศึกษาหลายทุนขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางการเงิน โดย 1/3 ของทุน CAAS จะพิจารณาตามความต้องการ และนักเรียนต้องยื่น ...

Read More »

Kent State University มอบทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติในระดับปริญญาตรี ที่สหรัฐอเมริกา

Kent State University เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้ารับทุน International Freshman Scholarship สำหรับนักศึกษาใหม่ที่จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเคนต์สเตต สหรัฐอเมริกา ในระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง มูลค่าทุนการศึกษา: มีมูลค่าตั้งแต่ $2,000 ถึง $20,000 ต่อปี (ประมาณ 63,000 – 630,000 บาท)   ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: ปริญญาตรี สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน   คุณสมบัติผู้สมัคร: -เป็นนักศึกษาต่างชาติ -เฉพาะนักศึกษาใหม่ (ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้) เข้าศึกษาในฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้น -คะแนนเฉลี่ยมสะสมสูงสุด 3.6 สำหรับคะแนนระดับ US 4.0 -คะแนน ACT แต่ละส่วนประกอบด้วย 27 คะแนน หรือ คะแนนการสอบ SAT แบบใหม่ 1280 หรือ SAT แบบเก่า 1210 ทั้งใน Critical Reading & Math -สมัครเข้าเรียนต่อในชั้นปีแรกของ Kent State University อย่างไม่มีเงื่อนไข ...

Read More »

ทุน ป.ตรี ออสเตรเลีย Melbourne International Undergraduate Scholarships

ทุน Melbourne International Undergraduate Scholarships นี้เป็นทุนจากมหาวิทยาลัย University of Melbourne ที่เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เป็นมหาวิทยาลัยอันดับสองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศโดยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1853 และเคยถูกจัดอันดับโดย Times Higher Education ว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 33 ที่ดีที่สุดในโลก และอันดับที่ 40 จากการจัดอันดับของ Academic Ranking of World Universities (เป็นแห่งแรกของออสเตรเลียที่ได้ติดอันดับ) จำนวนทุนที่แจก  ทุนนี้จะแจกทั้งหมด 50 ทุนต่อปี มูลค่าทุน  ผู้สมัครทุนจะสามารถสมัครเลือกรับทุนได้ตามนี้ -ค่าเล่าเรียนจำนวน $10,000 (หรือประมาณ 263,207 บาท) สำหรับการเรียนในปีแรก หรือ -ค่าเล่าเรียน 50% สำหรับตลอดหลักสูตรป.ตรี หรือ -ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนสำหรับตลอดหลักสูตรป.ตรี คุณสมบัติผู้รับทุน  -ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ และไม่ได้อาศัยอยู่ในออสเตรเลียแบบถาวร -ได้รับการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยแล้วถึงจะสมัครทุนได้ -สมัครได้ทุกสาขาวิชา -มีผลการเรียนที่ผ่านมาในระดับดีเยี่ยม -ไม่เคยเรียนป.ตรีมาก่อน การสมัครทุน ทุนนี้จะคัดเลือกอัตโนมัติจากการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย University of Melbourne ...

Read More »

ทุนเต็มจำนวน MBA ฮาร์วาร์ด ประจำปีการศึกษา 2019

เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าหลักสูตร MBA ที่ฮาร์วาร์ด หรือหลักสูตรธุรกิจนี้ได้รับความนิยมมากที่สุดในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเลยก็ว่าได้ เพราะถูกจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ของอเมริกา (โดยการจัดอันดับของ Bloomberg) และอันดับ 2 ของโลก (โดยการจัดอันดับของ Financial Times) และวันนี้พี่ก็มีข่าวดีมาบอกคือหลักสูตร MBA นี้เปิดรับสมัครและแจกทุนให้ผู้เข้าเรียนด้วยค่ะ โดยทุนมีชื่อว่า The Boustany MBA Harvard Scholarship ที่จะแจกทุกๆ 2 ปี สำหรับครั้งนี้คือปีการศึกษา 2019 (ช่วงฤดูใบไม้ร่วง) ที่จะถึงค่ะ ดังนั้นน้องๆ ก็จะมีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจก่อนสมัครแน่นอนค่ะ ทุนให้อะไรบ้าง?  -ค่าเล่าเรียนจำนวน 90,000$ หรือประมาณ 3,005,100 บาท (45,000$ ต่อปี หรือประมาณ 1,502,550 บาทค่ะ) -ค่าเดินทาง (ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ และอื่นๆ) -ค่าที่พัก (รวมถึงตอนฝึกงานด้วย) คุณสมบัติผู้สมัครทุน  -เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม -ผู้สมัครจะมาจากประเทศใดก็ได้ แต่ทุนจะมอบสิทธิ์ให้ผู้สมัครจากเลบานอนก่อน -ผู้สมัครทุนจะต้องสมัครเข้าเรียนและได้การตอบรับเข้าเรียนในหลักสูตร MBA ที่ฮาร์วาร์ดก่อน การสมัครทุน  หลังจากได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้ว ผู้สมัครต้องส่งเอกสารดังนี้.. -สำเนา CV ...

Read More »

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน IEE อเมริกา & จีน รุ่นที่ 12

โครงการแลกเปลี่ยนที่เปิดรับ คุณสมบัติของผู้รับทุน  (ต้องมีคุณสมบัติทุกข้อตรงตามประกาศเท่านั้น) สัญชาติไทย  (สำหรับ ทุนเอกชน F–1 และ F–1 Select นักเรียนที่ถือสัญชาติอื่น สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้) อายุของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในแต่ละประเทศต้องเป็นไปตามประกาศ (ตามตารางด้านบน) มีสถานภาพเป็นนักเรียน ในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ทั้งในระหว่างการสอบและระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ ระดับการศึกษา ในแต่ละประเทศต้องเป็นไปตามประกาศ (ตารางด้านบน) พิจารณาเกรด ปี 2557 – 2559 โดยเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ในแต่ละประเทศต้องเป็นไปตามประกาศ (ตารางด้านบน) สำหรับ ทุนรัฐบาล J-1 เกรดในปี 2557 – 2559 เกรดทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00 (อนุโลมให้มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ได้ไม่เกิน 5 ตัว แต่ในภาคเรียนล่าสุดต้องไม่มีวิชาใดต่ำกว่า 2.00 ) มีความประพฤติดี รับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยจากโรงเรียน และ/หรือ ทางกฎหมาย สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่มีความพิการ  ทุพพลภาพ  ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง  โรคติดต่อ หรือโรคที่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์  ไม่มีสภาวะบกพร่องทางอารมณ์  และ/หรือ  โรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ เช่น โรคซึมเศร้า / ไบโพล่า สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ดี  มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี  พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ – เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้  ...

Read More »

สถาบัน IFA Paris มอบทุนเรียนต่อด้านแฟชั่นที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

IFA Paris เป็นสถาบันสอนด้านแฟชั่น ตั้งอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ก่อตั้งในปี 1982 ยินดีมอบทุนให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือโทในทุกสาขาวิชาที่ทางสถาบันเปิดสอน สาขาที่เปิดสอน Bachelor Fashion Design & Technology Bachelor Fashion Marketing Bachelor Visual Merchandising Master of Arts Contemporary Fashion Design MBA Global Fashion Media MBA Fashion Business MBA Luxury Brand Management MBA Perfume & Cosmetics Management คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเรียน – มีคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด ได้แก่ IELTS 5.5 สำหรับสมัครเข้าปริญญาตรี/6.5 สำหรับปริญญาโท TOEFL iBT 65 คะแนนสำหรับสมัครเข้าปริญญาตรี/79 คะแนนสำหรับสมัครเข้าปริญญาโท – ผู้สมัครเข้าปริญญาโท ต้องศึกษาจบปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด สื่อและการติดต่อสื่อสาร ...

Read More »

ทุนการศึกษาเต็มจำนวนพร้อมเงินเดือน ระดับปริญญาตรี-เอก เรียนต่อที่ USTC ประเทศจีน

USTC (University of Science and Technology of China) เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมชิงทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งมอบในส่วนของค่าเล่าเรียนต็มจำนวนพร้อมค่าครองชีพรายเดือน University of Science and Technology of China เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ตั้งอยู่ในเหอเฝย์ มณฑลอานฮุย ประเทศจีน ซึ่งเป็นสมาชิกของ C9 League ก่อตั้งโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำ 9 แห่งในประเทศจีน มูลค่าทุนการศึกษา: -ฟรีค่าเล่าเรียน -ปริญญาตรีค่าครองชีพรายเดือน RMB 2,500 หยวน (ประมาณ 12,000 บาท) -ปริญญาโทค่าครองชีพรายเดือน RMB 3,000 หยวน (ประมาณ 14,000 บาท) -ปริญญาเอกค่าคตรองชีพรายเดือน RMB 3,500 หยวน (ประมาณ 17,000 บาท) -ฟรีที่อยู่อาศัย ซึ่งจัดหาให้โดย USTC -ประกันสุขภาพครบวงจร   ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: ปริญญาตรี ปริญญาโท ...

Read More »

Kent State University มอบทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติในระดับปริญญาตรี ที่สหรัฐอเมริกา

Kent State University เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้ารับทุน International Freshman Scholarship สำหรับนักศึกษาใหม่ที่จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเคนต์สเตต สหรัฐอเมริกา ในระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง มูลค่าทุนการศึกษา: มีมูลค่าตั้งแต่ $2,000 ถึง $20,000 ต่อปี (ประมาณ 63,000 – 630,000 บาท) ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: ปริญญาตรี สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน คุณสมบัติผู้สมัคร: -เป็นนักศึกษาต่างชาติ -เฉพาะนักศึกษาใหม่ (ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้) เข้าศึกษาในฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้น -คะแนนเฉลี่ยมสะสมสูงสุด 3.6 สำหรับคะแนนระดับ US 4.0 -คะแนน ACT แต่ละส่วนประกอบด้วย 27 คะแนน หรือ คะแนนการสอบ SAT แบบใหม่ 1280 หรือ SAT แบบเก่า 1210 ทั้งใน Critical Reading & Math -สมัครเข้าเรียนต่อในชั้นปีแรกของ Kent State University อย่างไม่มีเงื่อนไข -คะแนนสอบ TOEFL ...

Read More »

“แทน ธนัชชา” สวยใสดาวสตรีอ่างทอง

ชื่อ – นามสกุล : ธนัชชา จันทร์งาม ชื่อเล่น : แทน วันเกิด : 10 ตุลาคม 2541 อายุ : 17 ปี พี่น้อง : น้องสาว 1 คน ส่วนสูง : 175 ซม. น้ำหนัก : 55 กก. สัดส่วน : 35-27-35 บ้านเกิด : อ่างทอง อาหารที่ชอบ : ผลไม้ ที่เที่ยวสุดโปรด :ชอบตลาดนัดตอนกลางคืน สิ่งที่เกลียด/กลัว :ไม่ชอบปลาทองมันลื่นๆ ค่ะ กีฬา : ไม่เล่นเลย สไตล์การแต่งตัว : แล้วแต่อารมณ์ค่ะ แต่เป็นคนที่แต่งได้หลายลุค ของสะสม : หนังสือนิยาย+เครื่องสำอาง อินสตาแกรม : @Tan_Thanatcha สาววัยใสชุด ม.ปลาย หน้าหวานหยด ...

Read More »

Zayed University หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอาหรับเอมิเรตส์ พร้อมทุนการศึกษา!

 เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 และเป็น 1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ที่รัฐบาลสนับสนุน ได้รับการรับรองจากสำนักงานอุดมศึกษาสหรัฐอเมริกา และเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลกลางแห่งแรกใน UAE ที่ได้รับการรับรองในระดับสากลด้วยค่ะ Zayed University มี 2 วิทยาเขตที่ทันสมัยมากๆ อยู่ที่เมืองดูไบและอาบูดาบี และเปิดรับนักเรียนทุกเชื้อชาติจากทั่วโลกค่ะ ส่วนใครที่คิดว่าชื่อมหาลัยฟังแล้วไม่คุ้นหูเลย พี่ขอบอกว่าชื่อนี้มีที่มาจากชื่อของท่านประธานาธิบดีคนแรกของ UAE ชื่อว่า Zayed bin Sultan Al Nahyan โดยทางมหาวิทยาลัยตั้งไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านนั่นเองค่ะ เรามาดูกันดีกว่าว่าที่นี่เปิดสอนสาขาอะไรบ้าง สาขาที่เปิดสอน ป.ตรี จะเปิดสอนสาขาวิชาดังนี้.. B.S. in Business Sciences B.S. in Communication and Media Sciences B.S.Ed. in Education B.S. in Technology & Education B.A in International Studies B.A in Emirati Studies B.S. in ...

Read More »