รับตรง Admissions

สทศ.ยังไม่เลื่อนสอบแกต – แพต

สทศ.ยังไม่เลื่อนสอบแกต – แพต

สทศ.ยังไม่เลื่อนสอบแกต – แพต รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ.จะจัดทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกตและการทดสอบความถนัดทางวิชาการและ วิชาชีพหรือแพต ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 7-10 ธ.ค. 2556 ขณะนี้ สทศ.พร้อมที่จะจัดสอบแล้ว โดย สอบตามปฏิทินเดิมทุกอย่าง เนื่องจากขณะนี้ศูนย์สอบทั่วประเทศยังไม่มีการรายงานความผิดปกติหรือจะมี เหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดสอบได้ ดังนั้นเวลานี้จึงยังไม่จำเป็นต้องเลื่อนการสอบ ดังนั้นตนฝากนักเรียนที่สมัครสอบไว้เรียบร้อยแล้วให้ตรวจเช็กข้อมูลในการสอบ ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th   เช่น สนามสอบ ห้องสอบ ... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

รับตรง มทร.ล้านนา 2557

รับตรง มทร.ล้านนา 2557

  รับตรง ระดับ ปวส.และระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2557 รับจำนวน 11,145 คน คุณสมบัติ - รับนักศึกษาระดับชั้น ม.6,ปวช., ปวส. (รายระเพิ่มเติมได้ที่ http://entrance.rmutl.ac.th/Bh/html/BH02.htm) กำหนดการ รายการ วันที่/ เวลา 1.การสมัครทางไปรษณีย์  1 ธ.ค. 2556 – 31 ม.ค. 2557 2.การสมัครทางอินเทอร์เน็ต... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก 2557

รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก 2557

รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2557 รอบระบบรับตรง กำหนดเกณฑ์ - GPAX ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 - GPA กลุ่มสาระวิทย์ ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 - GPA กลุ่มสาระคณิต ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 - GAT ต้องไม่น้อยกว่า 100 คะแนน - PAT2 ต้องไม่น้อยกว่า 70... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

กำหนดการและคุณสมบัติผู้สมัคร นรต.และ นตท.(ในส่วนของ ตร.) 57

กำหนดการและคุณสมบัติผู้สมัคร นรต.และ นตท.(ในส่วนของ ตร.) 57

กำหนดการและคุณสมบัติผู้สมัคร นรต.และ นตท.(ในส่วนของ ตร.) 57 กำหนดการและคุณสมบัติผู้สมัคร นรต.และ นตท.(ในส่วนของ ตร.) ประจำปี 2557 กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2557 [xls]     ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติผู้สมัคร ประจำปีการศึกษา 2557 [xls]    !!! คำเตือน !!!      หากพบว่ามีข้าราชการตำรวจรายใดใน รร.นรต. เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

รับบุคคลภายนอกหญิง (ม.6), ขรก.ตำรวจหญิง-ชายเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ

รับบุคคลภายนอกหญิง (ม.6), ขรก.ตำรวจหญิง-ชายเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจประกาศกำหนดการรับสมัครบุคคลภายนอกหญิง (ม.6), ข้าราชการตำรวจหญิง และข้าราชการตำรวจชาย เข้าเป็น นักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

รับตรง โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 2557

รับตรง โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 2557

โครงการรับตรง โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ปีการศึกษา 2557 มีทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละ สาขาวิชา จำนวนทั้งสิ้น 12 ทุน รับนักศึกษาโครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ตามสาขาวิชา ดังนี้ - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - สาขาวิชาเทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ -... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

รับตรง โครงการ PSU Smart Students for ASEAN มอ. 57

รับตรง โครงการ PSU Smart Students for ASEAN มอ. 57

โครงการ PSU Smart Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2557 รับจำนวน 40 คน คุณสมบัติ - กำลักศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต - GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 - GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.25 กำหนดการ... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

ส.เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร รับตรงโดยม.ธรรมศาสตร์ พร้อมทุนเรียนฟรี

ส.เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร รับตรงโดยม.ธรรมศาสตร์ พร้อมทุนเรียนฟรี

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ 9 สาขาวิชา โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร  ทำการเปิดรับนักศึกษาโครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ตามสาขาวิชา ดังนี้    -สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    - สาขาวิชาเทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ    - สาขาวิชาการจัดการ ได้แก่ เทคโนโลยีการจัดการ... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

ประกาศผลผู้ผ่านข้อเขียนสอบตรง มศว 57

ประกาศผลผู้ผ่านข้อเขียนสอบตรง มศว 57

ประกาศผลผู้ผ่านข้อเขียนสอบตรง มศว 57!!! ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 ขั้นที่1 (สอบผ่านข้อเขียน) ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์ สอบตรง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556   คณะ/วิทยาลัย/สำนัก รายละเอียด  คณะทันตแพทยศาตร์ รายละเอียด คณะพยาบาลศาสตร์ รายละเอียด คณะเภสัชศาสตร์ รายละเอียด คณะสหเวชศาสตร์ รายละเอียด คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2557

รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2557

โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน (โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2557 คุณสมบัติ - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ - GPAX 5  ไม่น้อยกว่า 2.25 - ผู้ที่จะสมัครในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม