Check in Energy เรียนรู้เรื่องรักษ์พลังงาน

อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ

เรียนรู้เรื่องรักษ์พลังงาน กับอาคารปิรามิดแห่งแรกในเมืองไทย

  • อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ เปิดคอร์สอบรมการอบรมการจัดการพลังงานในอาคารฟรี ตั้งแต่วันนี้- 1 ก.ย. 2556

อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ อาคารต้นแบบในการอนุรักษ์พลังงาน หนึ่งเดียวในเมืองไทยเปิดคอร์สพิเศษให้ประชาชน องค์กร และหน่วยงานที่สนใจเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน เข้าฟังบรรยายเรื่อง เทคนิคการก่อสร้างอาคาร และการจัดการพลังงานในอาคาร พร้อมทั้งเปิดให้เยี่ยมชมศูนย์แสดงเทคโนโลยีพลังงานฟรี

อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ

อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ อาคารทรงปิรามิดที่ออกแบบและก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานที่ทัน สมัย ร่วมกับระบบธรรมชาติที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย ทำให้อาคารแห่งนี้ใช้พลังงานเพียง 1ใน 3 ของอาคารที่มีขนาดเท่ากัน นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานที่ทันสมัย ที่สุดในอาเซียนจำนวน 3 ภาค ได้แก่ ภาคบ้านอยู่อาศัย ภาคอาคารธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเปิดให้ศึกษาเรียนรู้ทุกวัน เวลาราชการ

อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ

สนใจเข้าเยี่ยมชม หรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่โทร. 02-577-7035-40 ต่อ 101

เยี่ยมชมออนไลน์ที่ http://www2.dede.go.th/bhrd/displaycenter/index.php

 

อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ