New Zealand ASEAN Scholar Awards (NZAS)

New Zealand ASEAN Scholar Awards (NZAS) เป็นทุนที่เกิดจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างนิวซีแลนด์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และภูมิศาสตร์ จึงมุ่งหวังที่จะได้มอบความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติต่างๆ ให้กับบุคคลที่จะสามารถมาพัฒนาทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในภูมิภาคของตนเองได้ ทุน NZAS มอบให้ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น โดยจะเรียนต่อในหลักสูตรใดของสถาบันใดในนิวซีแลนด์ก็ได้
หลักสูตรที่ให้ทุน
– Postgraduate Certificate (6 เดือน)
– Postgraduate Diploma (1 ปี)
– Masters Degree (1 – 2 ปี)
– PhD (ไม่เกิน 3.5 ปี)
มูลค่าทุน
– ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร
– ค่าใช้จ่ายสัปดาห์ละ 480 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (ประมาณ 11,000 บาท)
– เงินก้อนแรกเมื่อไปถึงนิวซีแลนด์ 3,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 69,500 บาท) ไว้หาที่พักช่วงแรกหรือซื้ออุปกรณ์การเรียนต่างๆ
– ประกันสุขภาพและประกันการเดินทาง
– ตั๋วเครื่องบินไปและกลับหลังจบการศึกษา
– ค่าเดินทางฉุกเฉินหรือจำเป็น (พิจารณาเป็นกรณี)
– ค่าทำวิจัยหรือธีสิส

สาขาการเรียนที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– การพัฒนาด้านการเกษตร เช่นการจัดการธุรกิจการเกษตร สัตววิทยา พันธุศาสตร์ ไบโอเทคโนโลยี หรือการจัดเก็บผลผลิต
– พลังงานทดแทน เช่นพลังงานแสง น้ำ และลม วิศวกรรมพลังงาน เศรษฐศาสตร์พลังงาน
– การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เช่นการจัดการเหตุฉุกเฉิน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ธรณีศาสตร์ หรือสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง
– การจัดการสาธารณะ เช่นการจัดการการเงิน การวางแผนงบประมาณ นโยบายการศึกษา การจัดการหน่วยงานของรัฐ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
– การจัดการธุรกิจเอกชน เช่นการจัดการ การพัฒนาธุรกิจ SME การตลาด หรือการบัญชี
(ความสำคัญจะลดหลั่นลงมาตามลำดับเลย ถ้าเลือกด้านการเกษตรก็จะได้การพิจารณาเป็นพิเศษมากที่สุด)
*หากเป็นผู้สมัครจากสงขลา ยะลา ปัตตานี หรือนราธิวาส จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเพิ่มเติม
**ดูลิสต์สาขาที่พิจารณาเป็นพิเศษทั้งหมดได้ที่ www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/scholarships/who-can-apply-for-a-scholarship-3/thailand-scholarships-2/

คุณสมบัติผู้สมัคร
– มาจากประเทศไทย กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ หรือเวียดนาม
– โดยอาศัยอยู่ในประเทศดังกล่าวในช่วง 2 ปีมานี้
– อายุ 18 ปีขึ้นไป
– มีเกรดเฉลี่ยและคะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ของหลักสูตรที่สนใจเรียนต่อในประเทศนิวซีแลนด์ (ต้องเข้าไปดูที่เว็บคณะและมหาวิทยาลัยที่สนใจโดยตรง)
– ต้องกลับมาทำงานในประเทศตัวเองอย่างน้อย 2 ปี หลังเรียนจบ
– มีประสบการณ์การทำงานเต็มเวลาอย่างน้อย 1 ปี หรือทำงานพาร์ทไทม์อย่างน้อย 2 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่จะสมัครเรียน
วิธีการสมัคร
ลิงค์หน้าต่างการสมัครจะเปิดให้สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป แต่สามารถเข้าไปเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนได้ โดยเข้าไปที่ https://scholarship.force.com/CommunityFAEligibilityPage?uparam=1482180393186 เพื่อเช็กคุณสมบัติว่าครบมั้ย แล้วจะได้โค้ดคุณสมบัติมาใส่ในการสมัครทุนอีกที จากนั้นทำตามขั้นตอนที่เว็บแนะนำดังนี้ค่ะ
ขั้นที่ 1 ตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนถูกต้อง (ลิงก์เมื่อกี้)
ขั้นที่ 2 สร้างบัญชีใน Real Me (จะมีลิงก์ต่อให้หลังทำขั้นที่ 1 เสร็จ)
ขั้นที่ 3 สมัครทุน NZAS โดยสร้างแอคเคานต์สำหรับสมัครทุน
ขั้นที่ 4 รอจนทุนเปิดรับสมัครในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ แล้วเข้าเว็บด้วยแอคเคานต์ที่สร้างขึ้นเพื่อเข้าไปกรอกใบสมัคร
     หลังทำขั้นตอนที่ 1 -3 เรียบร้อยแล้ว เว็บทุนจะมีระบบส่งไปแจ้งเตือนวันเปิดรับสมัครทุนเพื่อกันลืมด้วยค่ะ

ระยะเวลาสมัครทุน
15 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2018 เวลาเที่ยงตรง (ตามเวลานิวซีแลนด์)

*หากผ่านการคัดเลือกรอบแรกจากใบสมัคร ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อเพื่อให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมในการสมัคร เช่น สำเนาพาสปอร์ต สำเนาทรานสคริปต์ สำเนาปริญญาบัตร สำเนาผลสอบ IELTS และหนังสือรับรองจากนายจ้าง

ช่วงที่กำลังรอเปิดรับสมัครอยู่นี้ น้องๆ ก็เสิร์ชหาสาขาและมหาวิทยาลัยที่อยากเรียนในนิวซีแลนด์รอไว้ได้เลยนะคะ พอเว็บรับสมัครเปิดจะได้พร้อมสมัครทันที นอกจากนี้ทางคณะกรรมการยังบอกด้วยว่าช่วง 3-5 วันสุดท้ายก่อนปิดรับสมัคร ระบบมักจะล่ม ฉะนั้นต้องรีบสมัครกันตั้งแต่เนิ่นๆ นะคะ จะได้ไม่เสียโอกาสไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax