Tag Archives: กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครงานวุฒิ ปวส.23เม.ย.-1พ.ค.61

กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งทางบกจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเงิน ขอและะยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งทางบกจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 297 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ภายในวันที่ 23 เม.ย.-1 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2591 4079 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov

Read More »

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช.2-5เม.ย.61

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง จำนวน ๑ อัตรา เงินเดือน ๑๐,๕๐๐ บาท ผู้ประสงค์สมัครและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ กรมการขนส่งทางบก อาคาร ๓ ชั้น ๔ ฝ่ายตรวจการ กองตรวจการขนส่งทางบก โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๗๑ ๘๘๗๙ ต่อ ๓๔๓๒  รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »