Tag Archives: กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี12-16มี.ค.61

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. วิศวกรโยธา 2 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท ปฏิบัติงานที่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) – ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง – ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 2. นายช่างโยธา 4 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ได้รับ ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง ปฏิบัติงานที่ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สะเรียง แขวงทางชนบทแม่ฮ่องสอน 1 อัตรา หมวดบำรุงทางหลวงชนบทงาว แขวงทางหลวงชนบทลำปาง 1 อัตรา หมวดบำรุงทางหลวงชนบทลี้ แขวงทางหลวงชนบทลำพูน 2 อัตรา 3. พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา 2 อัตรา ได้รับวุฒิ ปวช.ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ...

Read More »

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 8-16มี.ค.61

  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่กฎหมายกําหนด 2. นายช่างโยธา 1 อัตรา : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง ขอและยื่นใบสมัคพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) ต.วังน้ำเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ภายในวันที่ 8-16 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-3858-9643 ต่อ 113 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวท.7-13มี.ค.61

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ (1) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางที่ส่วนราชการเจ้าของสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) หรือ (2) ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยจะต้องขับเครื่องจักรกลตามลักษณะงานที่กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งมาไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้ 1.รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ต่ำกว่า 150 BHP ลงมา 2. รถตักทุกแบบต่ำกว่า 150 BHP 3. รถกระเทความจุตั้งแต่ 5 – 10 ลูกบาศก์หลา 4. รถพ่นยาง 5. รถลากพ่วงขนาด ตั้งแต่ 20 ตันลงมา 6. รถตีเส้น 7. รถบดไอน้ำ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 8. ...

Read More »

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 19-23ก.พ.61

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี) ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ภายในวันที่ 19-23 ก.พ.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3544 0386 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  thaijobsgov  

Read More »

กรมทางหลวงชนบทเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 15 อัตรา

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 15 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://drr.job.thai.com รายละเอียดเพิ่มเติม – ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ ***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/ประกาศผลสอบcom-404237596310906

Read More »

กรมทางหลวงชนบทเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 15 อัตรา

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 15 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://drr.job.thai.com รายละเอียดเพิ่มเติม – ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ ***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/ประกาศผลสอบcom-404237596310906

Read More »