กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ

ครูเอกชนแห่กู้เงินกองทุนฯสช.ปล่อยกู้ไปแล้วกว่า 900 ล.

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.54นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า หลังจากที่กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เปิดให้ครูโรงเรียนเอกชนที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ ไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไปได้ยื่นขอเงินกู้เพื่อสวัสดิการ โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.50 บาท ตั้งแต่เดือนก.ย.ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้กองทุนฯ ได้อนุมัติวงเงินให้แก่ผู้กู้ไปแล้วประมาณ 8,100 ราย ในอัตรา 30,000-500,000 บาท และปัจจุบันยังคงมีครูขอยื่นกู้อีกเดือนละประมาณ 200-300 ราย ซึ่งกองทุนฯ กำลังเร่งพิจารณาอนุมัติวงเงินให้กับผู้กู้เหล่านี้อยู่... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม