ก.ค.ศ.

รับมือครูแห่เกษียณ-คนแก่พุ่ง-เด็กลด

รับมือครูแห่เกษียณ-คนแก่พุ่ง-เด็กลด

นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ ให้สำนักงาน ก.ค.ศ.วางแผนรองรับกรณีที่จะมีข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการเป็นจำนวนมาก รวมทั้งแนวโน้มที่อัตราการเกิดของเด็กไทยจะลดลง นั้น ขณะนี้สำนักงาน ก.ค.ศ.กำลังรวบรวมข้อมูลข้าราชการครูฯ ที่จะเกษียณฯ ในช่วง 10 ปีนี้ เพื่อเสนอต่อนายจาตุรนต์ ในการประชุม ก.ค.ศ. วันที่ 15 สิงหาคมนี้ โดยข้อมูลดังกล่าวจะมีส่วนในการวางแผน หรือ กำหนดนโยบายในการผลิตครู เพื่อรองรับครูที่จะเกษียณฯ... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

คลอดเกณฑ์ใหม่เฟ้นครูผู้ช่วยกรณีทุจริต

คลอดเกณฑ์ใหม่เฟ้นครูผู้ช่วยกรณีทุจริต

คลอดเกณฑ์ใหม่เฟ้นครูผู้ช่วยกรณีทุจริต เปิดโอกาสให้สมัครได้แค่เขตพื้นที่เดียว ชี้ถึงถอนชื่อได้ก็หมดสิทธิ์สอบ นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้พิจารณากรณีหลังคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา 119 เขต มีมติให้ปลดครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และมีรายชื่ออยู่ใน 344 ราย ตามข้อมูลของดีเอสไอว่าจะดำเนินอย่างไรนั้น บอร์ด ก.ค.ศ. มีมติว่าจะไม่มีการเลื่อนบัญชีในลำดับถัดไปขึ้นมาแทน แต่ได้มอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ.จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษขึ้นมาใหม่เพื่อใช้เปิดสอบคัดเลือกใหม่ แทนกลุ่มที่ถูกให้ออกจากราชการ ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ.กำลังพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าวอยู่ โดยจะต้องมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่จากนั้นต้องนำเสนอที่ประชุม... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

เชือดทุจริตสอบครูผู้ช่วย ล็อตแรก 344 รายพ้นแม่พิมพ์

เชือดทุจริตสอบครูผู้ช่วย ล็อตแรก 344 รายพ้นแม่พิมพ์

ก.ค.ศ.แจ้งเขตเชือดทุจริตสอบครูผู้ช่วย ล็อตแรก 344 รายพ้นแม่พิมพ์ พร้อมขึ้นบัญชีดำหมดอนาคตทางราชการ อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

‘ภาวิช’ หนุน ก.ม.ขึ้นเงินเดือนอาจารย์อุดมศึกษา

‘ภาวิช’ หนุน ก.ม.ขึ้นเงินเดือนอาจารย์อุดมศึกษา

ที่ปรึกษา รมว. ศึกษาธิการ  หนุนกฎหมายขึ้นเงินเดือนอาจารย์อุดมศึกษา ชี้เป็นบุคลากรที่ควรได้รับการดูแลอย่างดี เตรียมเสนอ “พงศ์เทพ” ในสัปดาห์นี้ อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

ผอ.หอวัง ขอความเป็นธรรม ‘พงศ์เทพ’

ผอ.หอวัง ขอความเป็นธรรม ‘พงศ์เทพ’

ผอ.หอวัง ขอความเป็นธรรม “พงศ์เทพ” สุดทนถูกย้ายไม่เป็นธรรม แฉข้อมูลที่ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯได้รับคลาดเคลื่อน อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

ก.ค.ศ.เร่งชดเชยเงินเดือนครูปรับใหม่

ก.ค.ศ.เร่งชดเชยเงินเดือนครูปรับใหม่

ก.ค.ศ.เร่งชดเชยเงินเดือนครูปรับใหม่ แจงบัญชีกลุ่มบรรจุก่อน 1 ม.ค.55 ขยับแล้วไม่ถึง 1.5 หมื่นเพิ่มค่าครองชีพ อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

โพลชี้คนส่วนใหญ่มอง กคศ.ทำงานล่าช้า ไม่โปร่งใส

โพลชี้คนส่วนใหญ่มอง กคศ.ทำงานล่าช้า ไม่โปร่งใส

“สวนดุสิตโพล” สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ก.ค.ศ. ในสายตาครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง” พบประชาชนส่วนใหญ่มองว่า ก.ค.ศ.ทำงานล่าช้า ไม่โปร่งใส แบ่งพรรคแบ่งพวก แต่มีความเชี่ยวชาญ และความสามารถเฉพาะด้าน อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

เปิดช่องคนไร้ตั๋ววิชาชีพสอบครูผู้ช่วย

เปิดช่องคนไร้ตั๋ววิชาชีพสอบครูผู้ช่วย

จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมอนุมัติให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วยจากเดิมที่ ก.ค.ศ.ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งไว้ คือ  1. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด และ 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยปรับในข้อ 2 เป็นมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบัน ผู้ที่จบปริญญาตรีขึ้นไป มีหลากหลายสาขาที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน  เช่น วิศวกรรม สถาปัตยกรรม เครื่องยนต์... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

การเทียบตำแหน่งและวิทยฐานะบุคลากรทางการศึกษากับข้าราชการพลเรือน

การเทียบตำแหน่งและวิทยฐานะบุคลากรทางการศึกษากับข้าราชการพลเรือน

ครั้งก่อนได้พูดถึงเรื่อง ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงไปแล้ว ในวันนี้จะขอพูดถึงการแต่งตั้งประธานกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะ ซึ่งตามกฎ ก.ค.ศ. อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

ก.ค.ศ. เร่งเดินหน้าดำเนินการจัดทำระเบียบ ให้ครูได้รับ “เงินวิทยพัฒน์”

ก.ค.ศ. เร่งเดินหน้าดำเนินการจัดทำระเบียบ ให้ครูได้รับ “เงินวิทยพัฒน์”

สำนักงาน ก.ค.ศ. เร่งเดินหน้าดำเนินการจัดทำระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินวิทยพัฒน์ อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม