Tag: ก.ค.ศ.

ก.ค.ศ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผอ.สพท.แล้ว

July 16, 2014 admin No comments

ก.ค.ศ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผอ.สพท.แล้ว วันนี้ (16 ก.ค.)นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ผอ.สพท.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ขณะนี้คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.ที่มี ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.แล้ว โดยมีการขึ้นบัญชีทั้งสิ้น จำนวน 100 ราย จากนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการพัฒนาจาก สพฐ. ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และบัญชีมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการคัดเลือก คือ วันที่ 15 ก.ค.57 หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปิดสอบครั้งใหม่ จากการประสานกับ สพฐ.ทราบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) มีตำแหน่งว่าง 36 ตำแหน่ง แบ่งเป็นเขตพื้นที่ทั่วไป 33 ตำแหน่ง โดยจะบรรจุกลุ่มทั่วไป 16 ราย กลุ่มประสบการณ์ 17รายเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 ตำแหน่ง จะบรรจุกลุ่มทั่วไป1 ราย กลุ่มประสบการณ์ 2 ราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) ว่าง 14 ตำแหน่ง แบ่งเป็นเขตพื้นที่ทั่วไป 13 ตำแหน่ง บรรจุกลุ่มทั่วไป 6ราย กลุ่มประสบการณ์ 7 ราย และเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1ตำแหน่ง บรรจุจากกลุ่มประสบการณ์ 1 ราย และหลังจากนี้คาดว่าจะมีตำแหน่งว่างรองรับการบรรจุได้เพิ่มอีกประมาณ 40 ตำแหน่ง ทั้งนี้สามารถดูรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้ทางเว็บไซต์ ก.ค.ศ. www.opetc.go.th เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีที่มีการร้องเรียนขอความเป็นธรรมในหลายประเด็นรวมทั้งขอให้มีการ ชะลอการประกาศผลไว้ก่อนนั้นคณะกรรมการสรรหาฯได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ไปตรวจสอบแล้ว สำหรับเรื่องข้อสอบซ้ำได้รับรายงานว่าไม่มีเจตนาที่จะทำให้ข้อสอบซ้ำกัน ส่วนเรื่องการทำสัญลักษณ์ไว้ที่ข้อสอบจากการตรวจสอบทั้งฉบับที่มีการกล่าว อ้าง ซึ่งจากการสุ่มตรวจไม่พบการทำสัญลักษณ์ตามที่เป็นข่าวมีเพียงตำหนิจากการ สำเนาข้อสอบกระจายตามจุดต่าง ๆ สำหรับเรื่องการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง ที่ต้องเปิดให้อุทธรณ์หรือโต้แย้งนั้น ฝ่ายกฎหมายยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่คำสั่งทางปกครองเป็นเพียงประกาศ ก.ค.ศ. ส่วนเรื่องการเรียกรับเงิน 7 [...] Read more →

รับมือครูแห่เกษียณ-คนแก่พุ่ง-เด็กลด

August 7, 2013 admin Comments Off

รับมือครูแห่เกษียณ-คนแก่พุ่ง-เด็กลด นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ ให้สำนักงาน ก.ค.ศ.วางแผนรองรับกรณีที่จะมีข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการเป็นจำนวนมาก รวมทั้งแนวโน้มที่อัตราการเกิดของเด็กไทยจะลดลง นั้น ขณะนี้สำนักงาน ก.ค.ศ.กำลังรวบรวมข้อมูลข้าราชการครูฯ ที่จะเกษียณฯ ในช่วง 10 ปีนี้ เพื่อเสนอต่อนายจาตุรนต์ ในการประชุม ก.ค.ศ. วันที่ 15 สิงหาคมนี้ โดยข้อมูลดังกล่าวจะมีส่วนในการวางแผน หรือ กำหนดนโยบายในการผลิตครู เพื่อรองรับครูที่จะเกษียณฯ ด้วย ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2556 จะเป็นปีสุดท้ายที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะได้คืนอัตราเกษียณฯครบ 100% และ ในปีงบฯ 2557 เป็นต้นไป จะได้อัตราเกษียณฯ คืนเพียง 20% เท่านั้น ซึ่งการจะเสนอขอคืนอัตราเกษียณฯ 100% จะต้องเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติ และต้องเสนอขอในภาพรวมของกระทรวง เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับข้อมูลเบื้องต้น มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะครบเกษียณอายุฯ ในระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2556-2561 จำนวน 104,108 คน แยกเป็น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 99,890 คน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 3,320 คน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  205 คน สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน (วชช.) 17 คน สถาบันการพลศึกษา 236 คน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 129 คน ส่วนที่เหลือเป็นของหน่วยงานอื่น ๆ ใน ศธ. นางรัตนา กล่าวด้วยว่า เมื่อจำแนกตามสาขาวิชาเอกพบว่า ภาษาไทย เกษียณอายุราชการจำนวน 7,478 คน [...] Read more →

ฝากข่าว – ประชาสัมพันธ์

สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันกวดวิชา สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ได้ง่าย ๆ ส่งมาที่ thailandschool.org@gmail.com , thailandschool@yahoo.com กำหนดหัวข้อ “ประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา”

ติดต่อ ThailandSchool.org

149 ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี 17 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 Tel : 089-8107464 thailandschool@gmail.com
Scroll to Top