Tag Archives: ข่าวการศึกษา

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเปิดสมัครสอบรับราชการ 9 อัตรา

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 2. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ...

Read More »

อุดมศึกษาไทย พบ 1.7 พันหลักสูตร ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

อุดมศึกษาไทย พบ 1.7 พันหลักสูตร ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

เลขากกอ.แจง หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มี 1,790  หลักสูตรส่วนใหญ่เป็นปัญหาจำนวนอาจารย์ผู้สอน รับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด      หลังจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า การดำเนินงานหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งรายงานเมื่อเดือนตุลาคม 2559 จำนวน 150 แห่ง จากทั้งหมด 154 แห่ง มีการรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น 8,949 หลักสูตร มีหลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐานจำนวน 2,030 หลักสูตร และมีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งรายงานผลการดำเนินงานไม่ครบถ้วนทุกหลักสูตร จึงมีผลกระทบต่อการรับรองคุณวุฒิเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบวิชาชีพเช่นกัน        ดร.สุภัทร  จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ออกมาชี้แจงถึงหลักสูตรเถื่อน ไร้มาตรฐาน ว่าขณะนี้มีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำ ของสกอ.จริง แต่ไม่ถึง 2,000 กว่าหลักสูตรอย่างที่มีการเปิดเผยข้อมูล โดยจากการตรวจสอบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2559 นั้นพบว่ามีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน 1,790  หลักสูตรเท่านั้น และสกอ.ก็ส่งข้อมูลดังกล่าวไปให้ทางสตง. ซึ่งตัวเลขจำนวนหลักสูตรไม่ตรงกัน  ก็ไม่แน่ใจว่า ข้อมูล ที่ ...

Read More »

ศธ.เล็งใช้มาตรา 44 ตั้งกรมวิชาการ

ศธ.เล็งใช้มาตรา 44 ตั้งกรมวิชาการ

ยังไม่เคาะปรับโครงสร้างเล็ก-ใหญ่ อย่าห่วงดึงเอกชนร่วมจัดศึกษา รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการปรับโครงสร้าง ศธ. ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษาและการกีฬาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ซึ่งเท่าที่ทราบ กมธ.การศึกษาฯ เสนอให้ ศธ.มีขนาดเล็กลงกระจายอำนาจให้มากขึ้น โดยให้มี ปลัด ศธ.เป็นผู้ประสานระดับ 11 เพียงคนเดียว แต่หากจะปรับตามนั้นก็ต้องตอบคำถามให้ได้ด้วยว่า ถ้าให้ปลัด ศธ.มีอำนาจสูงสุด และมีการตัดสินใจผิดพลาด ใครจะต้องรับผิดชอบบ้าง ตรงนี้ต้องดูทั้งระบบ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา จะปรับเล็กหรือใหญ่ ตนยังไม่สามารถบอกได้ แต่จากนี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน อาทิ นโยบายประชารัฐ ซึ่ง รมว.ศธ. เป็นประธานคณะกรรมการชุดที่ 11 ที่อยากให้ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียนมากขึ้น ซึ่งต้องมาดูข้อดีข้อเสีย และไม่ใช่เรื่องที่น่าห่วงเพราะต่างประเทศก็ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่ามีเรื่องใดบ้าง หากจำเป็นต้องปรับแก้ก็อาจจะต้องดำเนินการ ทั้งการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการพัฒนาครูและการพัฒนาหลักสูตรต่างๆด้วย รศ.นพ.กำจรกล่าวอีกว่า เรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการคือ การเดินหน้าจัดตั้งกรมวิชาการ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาว่า จะใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 เพื่อจัดตั้ง หรือจะใช้อำนาจของ รมว.ศธ. ...

Read More »

ตั้ง ‘ธนู’ นั่งเอแบค-สางทุจริต

ตั้ง 'ธนู' นั่งเอแบค-สางทุจริต

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในฐานะกรรมการคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมฯ ซึ่งมี ศ.ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานคณะกรรมการควบคุมฯเป็นประธานว่า ที่ประชุมได้ รับทราบการแต่งตั้ง ดร.ธนู กุลชล เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ม.เอแบค แทน ดร.มัทนา สานติวัตร และจะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 16 ก.พ.นี้ ทั้งนี้ดร.ธนูเป็นผู้ที่เหมาะสม เพราะมีประสบการณ์ในการบริหารงานมหาวิทยาลัยเอกชนมานานและเคยเป็นนักบวชด้วย โดยได้หารือกับทางมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยแล้ว รศ.นพ.สรนิตกล่าวด้วยว่า ส่วนปัญหาเรื่องการทุจริตภายใน ม.เอแบค นั้น วันที่ 23 ก.พ.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมฯ ซึ่งจะตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงปัญหาภายใน ม.เอแบค ได้แก่ ปัญหาการดำเนินโครงการห้องปฏิบัติการเครื่องฝึกบินจำลองเสมือนจริงแบบแอร์ บัส เอ 320, ปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ และปัญหาการรายงานงบดุลประจำปี 2557 โดยจะเชิญผู้แทนจากคณะกรรมการควบคุมฯ บุคคลภายนอก และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ มาร่วมเป็นกรรมการ โดยใช้เวลาตรวจสอบ 2-3 เดือน.   clomid buy online, buy clomid. ที่มาข่าวการศึกษา http://www.thairath.co.th/content/577965

Read More »