Tag: ข่าวการศึกษา

ไม่ปิดกั้นโอกาส ผอ.เขตฯ ก้าวสู่เส้นทางนักบริหารระดับต้น

July 22, 2014 admin No comments

ไม่ปิดกั้นโอกาส ผอ.เขตฯ ก้าวสู่เส้นทางนักบริหารระดับต้น ศธ. ยันไม่ปิดกั้นโอกาส ผอ. เขตก้าวสู่เส้นทางนักบริหาร และไม่ได้มีแค่การเป็นผู้บริหารต้นเพียงอย่างเดียวแต่มีช่องทางอื่นๆ ด้วย ระบุทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายและที่ผ่านมาก็ไม่มีหน่วยงานใดเปิดให้คนนอก สมัครเช่นกัน เผยเตรียมทำหนังสือถึง ก.พ. ถามแนวปฏิบัติเพื่อกำหนดให้เป็นแนวทางเดียวกันในการสมัครผู้บริหารครั้งต่อ ไป วันที่ (21 ก.ค.) นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัด กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. ว่า ที่ประชุมได้หารือกรณีที่มีผู้ร้องเรียนให้ยกเลิกประกาศรับสมัครผู้บริหาร ระดับต้น ทั้ง 4 ตำแหน่งของสำนักงานปลัด ศธ. โดยระบุว่าในประกาศรับสมัครมีการล็อกสเปกกำหนดให้ผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการ พลเรือน ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของ สป. เท่านั้น จึงจะมีสิทธิสมัครคัดเลือกเป็นผู้บริหารระดับต้น 4 ตำแหน่ง โดยที่ประชุมมีความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่สามารถยกเลิกการรับสมัครครั้งนี้ ได้ แต่จะทำหนังสือสอบถามถึงแนวปฏิบัติ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อจะได้ออกเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนก่อนประกาศรับสมัครในปีต่อไป “ที่ ประชุมแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางและเห็นว่าที่ผ่านมาหน่วยงานอื่นๆ ก็ไม่ได้รับสมัครแบบเปิดกว้างเช่นกัน อีกทั้งขั้นตอนการรับสมัครครั้งนี้ก็ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย มีการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) สป.ศธ. ทำหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ได้ตั้งคณะกรรมการสรรหาที่มาจากผู้บริหาร ศธ. ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ผู้แทนข้าราชการ ศธ. ซึ่งถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ขณะเดียวกัน ก่อนที่จะมีการประกาศรับสมัครได้มีการตรวจสอบแล้วว่า หาก สป. ประกาศรับสมัครเป็นการภายในก็จะมีผู้มีสิทธิเข้าสมัครถึง 164 คน ถือว่าไม่น้อยเทียบกับตำแหน่งที่ประกาศรับ 4 ตำแหน่ง” นางสุทธศรี กล่าว ผู้ สื่อข่าวถามว่า กรณีที่ผู้ร้องเรียนระบุว่าประกาศรับสมัครดังกล่าวทำให้ผู้อำนวยการเขต พื้นที่ฯ ไม่สามารถเจริญก้าวหน้าในสายงานบริหารได้และขู่จะนำงานในส่วนของ สป.ศธ. ที่กระจายลงไปยังเขตพื้นที่มาคืนนั้น ปลัด ศธ. กล่าวว่า ภาระ งานดังกล่าวเป็นไปตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เน้นกระจายอำนาจให้เขตพื้นที่ฯ ดูแลการจัดการศึกษามากขื้น และให้ ผอ.เขตพื้นที่ฯ ข้าราชการระดับ 10 ซึ่งมีความก้าวหน้าในตัวเองอยู่แล้ว หากอยากจะเข้าสู่ตำแหน่งสายบริหารก็มีช่องทางให้ อาทิ เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ทรงคุณวุฒิก็สามารถมาเป็นผู้ช่วยหรือที่ปรึกษาเลขาธิการ ซึ่งสามารถเลื่อนมาเป็นรองเลขาธิการได้ และปัจจุบันก็มีอดีตผอ.เขตพื้นที่ ผอ.โรงเรียนเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร โดยไม่จำต้องผ่านตำแหน่งผู้บริหารต้นมาแล้วหลายราย ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ [...] Read more →

ฟิสิกส์โอลิมปิก 2014 เด็กไทยคว้า 4 ทอง 1 เงิน

July 22, 2014 admin No comments

ฟิสิกส์โอลิมปิก 2014 เด็กไทยคว้า 4 ทอง 1 เงิน เด็ก ไทยสร้างชื่อต่อเนื่อง ซิว 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงินฟิสิกส์โอลิมปิก จากคาซักสถาน เดินทางกลับถึงไทยพรุ่งนี้ เที่ยวบิน KC 939 เวลา 09.30 น.  นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้ อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ได้จัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 13 – 21 กรกฎาคม 2557 ณ กรุงแอสตานา ประเทศคาซักสถาน มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 374 คน จากทั้งหมด 85 ประเทศ ผล ปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถคว้าชัย 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ดังนี้ เหรียญทอง ได้แก่ นายวิชญ์ ศรีปรัชญากุล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม นายสรวิชญ์ วัฒนเพ็ญไพบูลย์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม นายธิปยวิศว์ ชื่นจิตร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นายกรวัฒน์ พฤกษานุศักดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และ เหรียญเงิน นายพศวีร์ มานะกุล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม สำหรับ ภาพรวมผลการแข่งขั้น ทั้ง 85 ประเทศ มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 43 คน รางวัลเหรียญเงิน 80 คน รางวัลเหรียญทองแดง 89 คน เกียรติคุณประกาศ 62 คน สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ 5 เหรียญทอง ไต้หวันได้ 5 เหรียญทอง เกาหลีใต้ได้ 5 เหรียญทอง ประเทศไทยได้ 4 เหรียญทอง [...] Read more →

‘รังสิมา’ แฉทุจริตใน ศธ. ซื้อตำแหน่ง ผอ.คุรุสภาจังหวัด

July 22, 2014 admin No comments

‘รังสิมา’ แฉทุจริตใน ศธ. ซื้อตำแหน่ง ผอ.คุรุสภาจังหวัด “รังสิมา รอดรัศมี” แฉทุจริตใน ศธ. ซื้อตำแหน่ง ผอ.คุรุสภาจังหวัด วอน คสช. เร่งระงับป้องกันก่อนทุจริตลาม วันที่ 20 ก.ค. น.ส.รังสิมา รอดรัศมี อดีต ส.ส.สมุทรสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตนได้รับการร้องเรียนของข้าราชการครูในสำนักงานคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ส่อว่าอาจจะมีการทุจริตซื้อขายตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุรุสภาจังหวัด จำนวน 78 ตำแหน่ง ที่เพิ่งเปิดโครงการนี้ขึ้น โดยกระบวนการการทุจริตเริ่มต้นจากการกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าไปคัดเลือก ในตำแหน่งดังกล่าว กำหนดอายุระหว่าง 45-70 ปี โดยไม่มีการสอบคัดเลือก แต่ให้เขียนวิสัยทัศน์และสอบสัมภาษณ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องและไม่โปร่งใส ส่อและเสี่ยงต่อการเจตนาเล่นพวกพ้อง ทำให้จะไม่ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และข้าราชการครูอายุระหว่าง 60-70 ปี ที่ได้รับเงินบำนาญแล้ว ก็ยังได้รับเงินเดือนในฐานะ ผอ.คุรุสภาจังหวัด เดือนละ 25,000 บาท และจะเพิ่มขึ้นไปถึง 45,000 บาท ภายใน 4 ปี ถือว่าเป็นการรับผลประโยชน์แบบ 2 ต่อ หากได้ตำแหน่งนี้ น.ส.รังสิมา กล่าวต่อว่า เท่าที่ตนตรวจสอบพบว่า ผู้ที่สมัครในตำแหน่งนี้หลายราย มีการวิ่งเต้นซื้อตำแหน่งโดยจ่ายเงินให้คณะกรรมการที่เป็นผู้คัดเลือก 100,000 บาท และประธานกรรมการจำนวน 200,000 บาท ก็มีโอกาสได้เป็นแล้ว ซึ่งตำแหน่งนี้มีทั้งหมด 78 ตำแหน่งทั่วประเทศ อย่างน้อยเงินที่จะสูญเสียไปให้คณะกรรมการอย่างน้อย 7,800,000 บาท และผู้ที่เป็นประธานคัดเลือกก็ได้รับประมาณ 15,000,000 บาท ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันในวงการการศึกษาที่น่าอัปยศอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น เมื่อ คสช.มีนโยบายที่จะปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังแล้ว ก็ขอให้ช่วยดูแลสั่งระงับโครงการนี้ก่อนและหามาตรการป้องกันเพื่อเปิดสอบคัด เลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาทำหน้าที่โดยเร่งด่วน เพราะถือเป็นเงินงบประมาณของทางราชการ ซึ่งน่าจะนำเงินไปพัฒนาในด้านการศึกษาของเด็กนักเรียนมากกว่าจะสูญเสียไป อย่างไร้ประโยชน์เช่นนี้     ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ Read more →

เด็กกรุงเทพฯติดบารากู่-มีเพศสัมพันธ์สูง

July 22, 2014 admin No comments

เด็กกรุงเทพฯติดบารากู่-มีเพศสัมพันธ์สูง วันนี้ (22 ก.ค.) พ.ต.อ.หญิงจินดา กลับกลาย อาจารย์จากกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมเสนอรายงานการศึกษาสภาวการณ์เด็ก และเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2556 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)พระนครว่า จากการสำรวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชนในพื้นที่ กทม. 2,448 คน ในปี 2556 เทียบกับปี 2554-2555 พบว่า ด้านโรงเรียน เด็กและเยาวชน มีความรู้สึกเชิงบวกกับโรงเรียน ทั้งบรรยากาศ และความรู้สึกปลอดภัย โดยด้านครู เด็กระบุว่า ครูมีคุณภาพมากขึ้น ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และการเป็นที่ปรึกษา แต่เด็กยังใช้วิธีการเรียนโดยคัดลอกข้อมูลจากเว็บไซต์ในการทำการบ้าน หรือรายงานสูงถึงร้อยละ 91.40 ส่วนด้านเพศ พบว่า เด็กและเยาวชนมีเพศสัมพันธ์สูง คุมกำเนิดต่ำ โดยร้อยละ 37 เคยมีเพศสัมพันธ์ และในจำนวนนี้ร้อยละ 10 ใช้ถุงยางอนามัย หรืออุปกรณ์คุมกำเนิดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้เด็กให้การยอมรับการมีเพศสัมพันธ์/การอยู่ก่อนแต่งมากขึ้น จากร้อยละ 18.53 เป็นร้อยละ 35.00 พ.ต.อ.หญิงจินดา กล่าวต่อไปว่า ด้านอบายมุข พบว่า เด็กและเยาวชนหมกมุ่นกับอบายมุขสูงขึ้นเกือบทุกด้าน โดยเด็กเข้าถึงบุหรี่หรือยาเส้นชนิดอื่นๆ รวมถึงบารากู่ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.73 เป็นร้อยละ 40.86 อีกทั้ง เด็กตกอยู่ในแหล่งอบายมุขรอบตัว ไม่ว่าจะเป็น ในครอบครัวมีคนสูบบุหรี่/ดื่มเหล้า ร้อยละ 55.53 เล่นการพนัน ร้อยละ 51.35 มีเพื่อนสนิทสูบบุหรี่/ดื่มเหล้า ร้อยละ 47.42 เล่นการพนัน ร้อยละ27.16 พบเห็นยาเสพติดในโรงเรียน ร้อยละ 36.24 และชุมชน มีร้านเหล้า ผับ ร้อยละ 40.30 ขณะที่ด้านความรุนแรง พบว่า มีเพื่อนนักเรียนพกอาวุธร้ายแรงเข้ามาในสถานศึกษาร้อยละ 46.44 เคยถูกขู่กรรโชกทรัพย์หรือรีดไถ ร้อยละ 32.22 ทั้งนี้ปัจจัยที่บ่มเพาะความรุนแรง มาจากสภาวะแวดล้อม โดยเด็กร้อยละ 41.45 ระบุถึงความรุนแรงจากการลงโทษด้วยการตี หรือการใช้กำลังกับนักเรียนในรั้วโรงเรียน และเด็กร้อยละ 42.31 มีเพื่อนสนิทที่ใช้ความรุนแรง นอกจากนี้เด็กร้อยละ [...] Read more →

คุรุสภานัดทุกฝ่ายถกแนวทางการได้ตั๋วครู

July 22, 2014 admin No comments

คุรุสภานัดทุกฝ่ายถกแนวทางการได้ตั๋วครู วันนี้ (22 ก.ค.) ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานคณะกรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า ในระยะที่ผ่านมาคุรุสภาได้รับเสียงสะท้อนอย่างต่อเนื่อง ถึงปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการเข้าสู่วิชาชีพครู ดังนั้นเพื่อให้เกิดความกระจ่างเรื่องแนวทางการดำเนินงานต่างๆ คุรุสภาจึงจะจัดงานเสวนาทางวิชาการขึ้น ในวันที่ 1ส.ค.2557 ณ หอประชุมคุรุสภา เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายทั้งกรรมการคุรุสภา ครู ผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา นักวิชาการด้านการศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฎิรูปครูและปฎิรูปการศึกษา เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่หลากหลายพร้อมที่จะนำไปสู่การผลักดันอย่างเป็น รูปธรรมโดยเร็ว และหากมีเรื่องใดที่คุรุสภาไม่สามารถดำเนินการเองได้โดยตรงก็จะทำเรื่องถึง กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ให้นำเสนอไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)พิจารณาต่อไป “ คุรุสภา ต้องการฟังเสียงจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนแนวทางการดำเนินการที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยคงไว้ซึ่งมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน และไม่เป็นปัญหากับทุกคนที่ต้องการจะเข้ามาเป็นครู ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาวิธีการและช่องทางที่หลากหลาย เพื่อใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเนื่องจากในเวลานี้มีคนสนใจจะเข้ามาเป็นครูจำนวน มาก“ ศ.ดร.ไพฑูรย์ กล่าวและว่า ขณะเดียวกันในการประชุมบอร์ดคุรุสภาเมื่อเร็วๆนี้ ก็ได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาไปตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อทบทวนแนวทางทั้งหมดเกี่ยวกับการเข้าสู่วิชาชีพครู โดยย้ำให้เก็บข้อมูลทุกๆด้านก่อนนำมาวิเคราะห์ และสรุปให้ชัดเจน จากนั้นให้นำเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาโดยเร็วที่สุด.   http://www.dailynews.co.th/Content/education/254143/คุรุสภานัดทุกฝ่ายถกแนวทางการได้ตั๋วครู Read more →

สช.สั่งคุมเข้มทวิภาคีอาชีวะเอกชน

July 22, 2014 admin No comments

สช.สั่งคุมเข้มทวิภาคีอาชีวะเอกชน วันนี้ (22 ก.ค.) ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(กช.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้เข้าไปตรวจสอบการจัดการสอนระบบทวิภาคีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และพบว่ามีสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนประมาณ 10-20 แห่งทั่วประเทศไม่ได้ส่งเด็กเข้าไปฝึกงานในสถานประกอบการ และบางแห่งส่งเด็กเข้าไปฝึกงานในสถานประกอบการที่ไม่ได้มาตรฐาน แต่เด็กเหล่านี้สามารถเรียนจบ และได้รับวุฒิ ปวช.นั้น ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จะต้องเข้าไปร่วมตรวจสอบสถานประกอบการที่เข้าร่วมทวิภาคีว่ามีมาตรฐานเพียง ใด ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนประมาณ 70 แห่งที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ ซึ่งในระหว่างที่ส่งเด็กไปฝึกงานในสถานประกอบการ ก็จะมีการส่งอาจารย์ไปนิเทศก์ติดตามอยู่เป็นระยะ “สช.พร้อมจะเข้าไป ตรวจสอบสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐานตามที่ สมศ.ตรวจพบ ซึ่งผมอยากให้มีการประสานหรือแจ้งข้อมูลมายัง สช. ทั้งนี้ผมจะสั่งการให้มีการตรวจสอบให้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะการจัดการศึกษาต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เด็กคนใดที่ไม่ได้ไปฝึกงานในสถานประกอบการ จะไม่สามารถได้รับวุฒิการศึกษาอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามปัจจุบัน สช.มีนักเรียนสายอาชีวศึกษาทุกระดับรวมประมาณ 3 แสนกว่าคน โดยในปีการศึกษา 2557 มียอดผู้เรียนเพิ่มขึ้นประมาณ 3%” เลขาธิการ กช. กล่าว.   http://www.dailynews.co.th/Content/education/254139/สช.สั่งคุมเข้มทวิภาคีอาชีวะเอกชน Read more →

ผอ.กศน.หนุนล็อกสเปกผู้บริหารต้นสป.ศธ.

July 22, 2014 admin No comments

ผอ.กศน.หนุนล็อกสเปกผู้บริหารต้นสป.ศธ. วันนี้(22ก.ค.)ดร.วีระกุล  อรัณยะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้ประสานงานผู้บริหาร กศน. ทั่วประเทศ กล่าวถึงกรณีที่นายอรรถพล  ตรึกตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สปพ.)ขอนแก่น เขต 5 ที่ร้องขอความเป็นธรรมต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)กรณีการรับสมัครคัด เลือกนักบริหารระดับต้น สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(สป.ศธ.) 4 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งผู้ช่วยปลัด ศธ. รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) รอง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)และ รองเลขาธิการการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.)ว่า ตนเห็นด้วยกับ สป.ศธ.ที่กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครว่าต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สป.ศธ.เนื่องจากลักษณะงานตรงตามคุณวุฒิเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในสาย งานที่มีประสบการณ์ มีความรู้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้โดยตรง เปรียบเสมือนกองทัพ ที่มีทั้งกองทัพบกกองทัพอากาศ กองทัพเรือ ก็จะมีลักษณะงานที่แตกต่างกันแต่ละกองทัพต่างก็เติบโตในสายงานของตนได้ ไม่มีการข้ามสายงานกัน “ในกรณีของเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อมีการจัดสรรลงตำแหน่งที่ว่าง ก็จะดำเนินการเองเป็นการภายในและก็ไม่ได้เปิดกว้างให้หน่วยงานใดเข้าไปร่วม กระบวนการคัดเลือกด้วย ซึ่ง ชาว กศน.ก็ไม่ประสงค์จะเข้าไปร่วมด้วยเพราะลักษณะของงานที่แตกต่างกันในแต่ละ องค์กร อีกทั้งเรื่องของความก้าวหน้าบุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษา ก็สามารถกระทำได้ด้วยตนเอง เช่น การขอวิทยฐานะเป็นต้น ดังนั้นจึงไม่ควรออกมาสร้างกระแสเพื่อให้เกิดความแตกแยกใน ศธ.”ดร.วีระกุลกล่าว   http://www.dailynews.co.th/Content/education/254104/ผอ.กศน.หนุนล็อกสเปกผู้บริหารต้นสป.ศธ. Read more →

ม.บูรพารับสมัครนศ.ป.โทนิติศาสตร์ รอบสอง

July 21, 2014 admin No comments

ม.บูรพารับสมัครนศ.ป.โทนิติศาสตร์ รอบสอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้จบการศึกษาระดับป.ตรี นิติศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 5 สาขากฎหมายอาญา รอบที่สอง ตั้งแต่บัดนี้ - 7 สิงหาคม 2557 คุณสมบัติ 1. เป็นผู้จบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์ 2. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 160,000 บาท โดยมีการเรียนการสอนเฉพาะในวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 9.00 น.-16.00 น. ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 038-393475 ต่อ งานบัณฑิตศึกษา หรือศึกษารายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ เอกสารประกอบข่าว : รับสมัครปโทนิติรอบสอง.pdf Read more →

บี้“อำนาจ”แจงสรรหาผอ.คุรุสภาจังหวัด

July 21, 2014 admin No comments

บี้“อำนาจ”แจงสรรหาผอ.คุรุสภาจังหวัด วันนี้ (21 ก.ค.) ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา กล่าวถึงกรณีที่ น.ส.รังสิมา รอดรัศมี อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ระบุว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากข้าราชการครูว่ามีการทุจริตซื้อขายตำแหน่ง ผอ.สำนักงานคุรุสภาจังหวัด 78 ตำแหน่ง ว่า คุรุสภาได้รับเรื่องร้องเรียนมาระยะหนึ่งแล้วและรู้สึกเป็นห่วงมาก แต่ยังไม่มีหลักฐานที่จะดำเนินการใดๆ ได้ ซึ่งในการประชุมบอร์ดคุรุสภาครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมก็ได้กำชับให้นายอำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา ผอ.คุรุสภาจังหวัด ดูแลให้มีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาที่สุด อย่างไรก็ตามขณะนี้ขั้นตอนการสรรหาผอ.คุรุสภาจังหวัดได้ชะลออยู่ เนื่องจากต้องรอหนังสือตอบกลับจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่าการแต่งตั้งข้าราชการระดับ 9 หรือเทียบเท่า ต้องได้รับความเห็นชอบจากคสช.ก่อนหรือไม่ ประธานกรรมการคุรุสภา กล่าวต่อไปว่า ในการประชุมบอร์ดคุรุสภา วันที่ 1 สิงหาคมนี้ ตนจะนำเรื่องการร้องเรียนดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาด้วยว่าจะดำเนิน การอย่างไรต่อไป ส่วนกรณีการตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงกับนายอำนาจ และคณะกรรมการสรรหาฯ นั้น ขณะนี้ตนยังไม่ได้รับหนังสือจาก ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในเรื่องดังกล่าว แต่หากมีหนังสือมาก็คงต้องหารือกับฝ่ายกฎหมายของคุรุสภาก่อนว่าจะสามารถ ดำเนินการได้หรือไม่ ด้าน ดร.สุทธศรี กล่าวว่า ตนจะให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานปลัด ศธ. เพื่อตรวจสอบการสรรหาฯ และตนในฐานะปฏิบัติหน้าที่ รมว.ศึกษาธิการ จะอาศัยอำนาจของ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ให้อำนาจรมว.ศึกษาธิการ ในฐานะกำกับดูแล สั่งการเป็นหนังสือให้คุรุสภาชี้แจง ซึ่งขณะนี้ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังนายอำนาจ ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นนี้แล้ว นายอำนาจ กล่าวว่า ผู้ที่จะมาเป็นผอ.คุรุสภาจังหวัด จะได้รับเงินเดือนเพียง 25,000 บาท ใครจะเอาเงิน 300,000 บาทมาจ่ายเพื่อแลกกับตำแหน่ง ซึ่งตนกล้าเอาหัวเป็นประกันว่าไม่มีการเรียกรับเงินอย่างแน่นอน และที่ผ่านมาไม่เคยทุจริตเรียกรับเงิน อีกทั้งกระบวนการคัดเลือก โดยเฉพาะช่วงการแสดงวิสัยทัศน์ ก็ให้มีการจับสลาก ซึ่งทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใส.   http://www.dailynews.co.th/Content/education/253953/บี้“อำนาจ”แจงสรรหาผอ.คุรุสภาจังหวัด Read more →

ศธ.แจงรับสมัครผู้บริหารระดับต้น

July 21, 2014 admin No comments

ศธ.แจงรับสมัครผู้บริหารระดับต้น วันนี้ ( 21 ก.ค.) ดร.สุทธศรี  วงษ์สมาน  ปลัดกระกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า  ที่ประชุมได้หารือกรณีมีผู้ร้องเรียนให้ยกเลิกประกาศรับสมัครผู้บริหาร ระดับต้นทั้ง 4 ตำแหน่งของสำนักงานปลัด(สป.)ศธ. โดยระบุว่ามีการล็อกสเปคกำหนดไว้ในประกาศรับสมัครว่าจะต้องเป็นข้าราชการ พลเรือน ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของสป.เท่านั้นจึงจะมีสิทธิสมัครซึ่งที่ ประชุมมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ไม่สามารถยกเลิกการรับสมัครได้แต่จะทำหนังสือสอบถามถึงแนวปฏิบัติไปยังสำนัก งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) เพื่อจะได้ออกแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในปีต่อไป ปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมได้พูดคุยกรณีดังกล่าวอย่างกว้างขวาง เห็นว่าที่ผ่านมาหน่วยงาน อื่นก็ไม่ได้รับสมัครแบบเปิดกว้างเช่นกัน   อีกทั้งขั้นตอนการการรับสมัครครั้งนี้ก็ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายมีการ ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) สป.ศธ.ทำหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวง เพื่อตั้งคณะกรรมการสรรหาที่มาจากผู้บริหารศธ. ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ผู้แทนข้าราชการศธ.ซึ่งถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ขณะเดียวกันก่อนที่จะมีการประกาศรับสมัครได้มีการตรวจสอบแล้วว่าหาก สป.ประกาศรับสมัครเป็นการภายในก็จะมีผู้มีสิทธิเข้าสมัครถึง 164 คน ถือว่าไม่น้อยเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่ประกาศรับ  4 ตำแหน่ง   ” กรณีร้องเรียนว่าผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ไม่สามารถเจริญก้าวหน้าได้และขู่จะนำงานในส่วนของสป. ที่กระจายลงไปยังเขตพื้นที่มาคืนนั้น ภาระงานดังกล่าวเป็นไปตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ที่เน้นกระจายอำนาจให้เขตพื้นที่ฯดูแลการจัดการศึกษามากขื้น และผู้อำนวย การเขตพื้นที่มีตำแหน่งระดับ 10  ก็มีความก้าวหน้าในตัวเองอยู่แล้ว หากอยากจะเข้าสู่ตำแหน่งสายบริหารก็มีช่องทางให้  ทั้งโดยการเข้าสู่กระบวนการเลื่อนตำแหน่งมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ทรงคุณวุฒิก็สามารถเป็นผู้ช่วยหรือที่ปรึกษาเลขาธิการซึ่งสามารถ เลื่อนมาเป็นรองเลขาธิการได้  ซึ่งปัจจุบันก็มีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร โดยไม่จำต้องผ่านตำแหน่งผู้บริหารต้นมาแล้วหลายราย   นาย สิทธิศักดิ์ แพร่หลาย ประธานสมาพันธ์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้ศาลปกครองกลางได้รับเรื่องไว้พิจารณาแล้ว และตนได้ร้องขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวโดยให้ชะลอการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ผ่าน การคัดเลือกไว้ก่อน  นอกจากนี้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเข้าอบรมพัฒนา เป็นเวลา30 วัน จึงจะมีสิทธิเข้าสู่ตำแหน่งได้ จึงขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการอบรมดังกล่าวไว้ก่อนเช่นกัน   ซึ่งทราบว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะจัดในวันที่ 2 ส.ค. หากมีการยกเลิกการสอบจริงจะได้ไม่เสียเงินค่าจัดอบรมฟรี   http://www.dailynews.co.th/Content/education/253939/ศธ.แจงรับสมัครผู้บริหารระดับต้น Read more →

ฝากข่าว – ประชาสัมพันธ์

สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันกวดวิชา สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ได้ง่าย ๆ ส่งมาที่ thailandschool.org@gmail.com , thailandschool@yahoo.com กำหนดหัวข้อ “ประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา”

ติดต่อ ThailandSchool.org

149 ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี 17 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 Tel : 089-8107464 thailandschool@gmail.com
Scroll to Top