Tag: ข่าวการศึกษา

สพฐ.เสริมจุดอ่อนยกระดับโอเน็ต

September 10, 2014 admin No comments

สพฐ.เสริมจุดอ่อนยกระดับโอเน็ต ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) กล่าวระหว่างการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูป แบบนิติบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 114 แห่ง เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งวางแผนด้านวิชาการเพื่อยกระดับศักยภาพของเด็กไทย ซึ่งจะประเมินจากผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2557 ที่จะมีการสอบในช่วงต้นปี 2558 และขอให้นักเรียนทำคะแนนเฉลี่ยเกินร้อยละ 50 หรืออย่างน้อยต้องเพิ่มขึ้นจากเดิม ทั้งนี้หากคะแนนในภาพรวมนั้นเฉลี่ยโอเน็ตทั้งประเทศไม่เพิ่มขึ้นจากประมาณ ไม่เกินร้อยละ 40 ในปีก่อน ตนพร้อมจะพิจารณาตัวเอง และพร้อมย้ายไปปฏิบัติหน้าที่อื่นหากผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร “ผมเป็น ข้าราชการ คงไม่สามารถพูดต่อผู้บังคับบัญชาได้ว่า หากไม่สำเร็จตามที่ตั้งใจจะขอลาออก ข้าราชการ ทำแบบนั้นไม่ได้ แต่ก็เป็นเหมือนความในใจ เป็นความตั้งใจที่จะพยายามผลักดันให้ผลการจัดการศึกษาดีขึ้น เนื่องจากงานด้านการศึกษาใช้เวลายาวนานเป็นสิบปีกว่าจะเห็นผล แต่คะแนนโอเน็ตก็สามารถเป็นคำตอบให้สังคมได้ ผมจึงตั้งใจจะใช้ตัวนี้เป็นเกณฑ์ในการประเมินตัวเองด้วย”เลขาธิการ กพฐ.กล่าวและว่า สำหรับคะแนนโอเน็ตเฉลี่ยระดับประเทศปีล่าสุด ระดับชั้น ม.3 มี 7 จาก 8 วิชาที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 45 โดยวิชาที่ได้น้อยที่สุดคือ คณิตศาสตร์ที่ได้คะแนนเฉลี่ยเพียง 25.45 ขณะที่วิชาที่มีคะแนนสูงสุดคือสุขศึกษาร้อยละ 58.30 ซึ่งสอดคล้องกับผลคะแนนโอเน็ตระดับชั้น ม.6 ที่วิชาที่ได้คะแนนสูงสุดและเกินร้อยละ 50 มีวิชาเดียว คือ สุขศึกษา 62.03 ส่วนอีก 7 วิชาได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 50 โดยวิชาที่คะแนนต่ำที่สุดคือ คณิตศาสตร์ เพียงร้อยละ 20.48 เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า ตนมั่นใจว่าจะสามารถยกระดับคะแนนนักเรียนในปีหน้าได้ เพราะตอนนี้ได้เตรียมการร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ในการนำโครงสร้างข้อสอบมาวิเคราะห์เพื่อปรับการเรียนการสอนของโรงเรียน และยังนำข้อมูลผลสอบซึ่งชี้ชัดว่า เด็กโรงเรียนใด จังหวัดใด อ่อนวิชาใด เพื่อจัดการเรียนการสอนเสริมในจุดอ่อนอย่างเข้มข้น ซึ่งตนจะต้องบีบทั้งตัวเองและบีบโรงเรียนให้ทำให้ได้ เพราะเราทำงานด้านการศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ เรามีอำนาจในการทำงานแล้ว เราก็ต้องรับผิดชอบต่อผลงานด้วย ดร.กมล กล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีที่ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ที่ได้แนะนำให้เด็กไทยต้องเรียนมากขึ้น นั้น ตนเห็นด้วย และยืนยันว่าแนวทางการปรับหลักสูตรในปัจจุบันไม่ได้ต้องการให้เด็กเรียนน้อย ลง แต่มุ่งให้มีความเครียดน้อยลง โดยอาจต้องปรับเปลี่ยนการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น [...] Read more →

สะกิดสพฐ.ศึกษาปรัชญาให้การบ้าน

September 10, 2014 admin No comments

สะกิดสพฐ.ศึกษาปรัชญาให้การบ้าน วันนี้(10ก.ย.)ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) กล่าวถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้การบ้านนักเรียน ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ให้ครูพิจารณาให้การบ้านนักเรียนว่าต้องไม่ยากเกินไป ไม่มากเกินไป โดยครูแต่ละวิชาต้องพูดคุยกันเพื่อตกลงกันในการให้การบ้าน เพื่อไม่ให้มีการบ้านมากหรือยากเกินไปจนต้องไปจ้างคนอื่นทำ รวมถึงให้สถานศึกษาจัดการสอนเสริมนอกเวลาแก่นักเรียนที่อาจจะเรียนช้ากว่า เพื่อน นั้น ในฐานะที่เป็นครูของสถาบันผลิตครู อยากให้ สพฐ.ศึกษาถึงปรัชญาของการให้การบ้านให้ดีว่าคืออะไร เพราะการให้การบ้านเด็ก คือ ความต้องการให้ผู้เรียนได้ทบทวน หรือฝึกปฏิบัติเรื่องที่ได้เรียนไปแล้ว ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความรอบรู้ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในเนื้อหาอื่นๆ ต่อไป ดังนั้นการที่ครูจะให้การบ้านเด็กได้อย่างเหมาะสมต้องเริ่มจากการเพิ่ม คุณภาพการเรียนการสอน เพราะเมื่อครูสอนได้ดี สามารถทำให้เด็กเข้าใจในบทเรียนได้ ไม่ว่าการบ้านจะมากหรือยากผู้เรียนก็จะสามารถทำได้อย่างไม่เครียดและไม่ยาก “ตามบริบทของสังคมไทย ถ้าไม่ให้การบ้าน เด็กก็จะมีเวลาว่างมาก จนอาจใช้เวลาในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ อาจไปเล่นเกม หรือมั่วสุม จนอาจนำไปสู่ปัญหายาเสพติดและความรุนแรงได้ ส่วนกรณีการให้โรงเรียนจัดสอนพิเศษนอกเวลาเรียนโดยหลักการก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ก็รู้สึกขัดๆกับแนวทางที่จะให้ลดเวลาเรียน และห้ามกวดวิชา”ผศ.ดร.สุรวาทกล่าวและว่า การแก้ปัญหาโดยการออกแนวปฏิบัติดังกล่าวของ สพฐ.นั้นตนไม่มั่นใจว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือไม่ แต่ตนอยากเสนอให้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริง ๆ นั้นคือ คุณภาพการเรียนการสอน ครูไม่มีเวลาเตรียมการสอนเท่าที่ควรและไม่ได้เตรียมการให้การบ้าน ซึ่งสาเหตุเพราะครูมีงานมากจนไม่มีเวลา เพราะฉะนั้น สพฐ.ควรมีแนวปฏิบัติที่จะช่วยส่งเสริมครูให้มีเวลาเตรียมการสอนเพื่อเพิ่ม คุณภาพการเรียนการสอนด้วย   Read more →

ยังไม่ฟันธงเก็บเงินเพิ่มโรงเรียนดัง

September 10, 2014 admin No comments

ยังไม่ฟันธงเก็บเงินเพิ่มโรงเรียนดัง   วันนี้ (10 มิ.ย.)ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ตนได้มอบให้สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ไปพิจารณาทบทวนค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เรียกเก็บจากผู้ปกครองนักเรียนนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน เนื่องจากพบว่าโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีอัตราการแข่งขันสูง มีปัญหาค่าสาธารณูปโภค ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟฟ้า ค่าอินเตอร์เน็ต มากกว่างบประมาณที่ได้รับ เช่น โรงเรียนมีการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตกับทีโอทีและบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)แต่สัญญาณไม่ดี ทำให้ต้องไปซื้อสัญญาณกับบริษัทในท้องถิ่นเพิ่มเติมจนทำให้มีค่าใช้จ่ายมาก ขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ สพฐ.กำลังหารือกับบริษัทดังกล่าว เพื่อให้มีการปรับสัญญาณให้ดีขึ้น ดังนั้นหากสามารถจัดค่าสาธารณูปโภคได้ลงตัวหรือเพียงพอโรงเรียนก็อาจจะลดการ จัดเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมน้อยลงได้ “ปกติแล้วโรงเรียนที่มีค่า สาธารณูปโภคสูงมาก ๆ จะทำเรื่องเสนอของบประมาณเพิ่มเติม ซึ่ง สพฐ.ก็จะมีการเกลี่ยงบประมาณไปให้บางส่วนเท่านั้น แต่หลายโรงเรียนก็ใช้วิธีไปทอดกฐินเพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายส่วนนี้ส่วนเรื่อง ระบบอินเตอร์เน็ตเรากำลังสำรวจการใช้งานของโรงเรียนว่า มีสัญญาณแรงพอหรือไม่เพราะบางพื้นที่สัญญาณดี บางพื้นที่ไม่ดี หากพบว่า พื้นที่ใดไม่สามารถส่งสัญญาณได้ดี สพฐ.จะขอให้ปรับลดราคาค่าสัญญาณลง เพื่อนำเงินส่วนนี้ไปเกลี่ยให้โรงเรียนได้ใช้จ่ายต่อได้เพราะแต่ละปี สพฐ.ต้องตั้งงบประมาณสำหรับค่าอินเตอร์เน็ตประมาณ 800 กว่าล้านบาท” ดร.กมล กล่าว Read more →

สพฐ.เตรียมขยายผลหลักสูตรรับมือน้ำท่วม

September 10, 2014 admin No comments

สพฐ.เตรียมขยายผลหลักสูตรรับมือน้ำท่วม   วันนี้ (10ก.ย.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่จังหวัด พิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัยพบว่า สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามีการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม อย่างดี มีการส่งเสริมและจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถช่วยเหลือตัวเองเมื่อประสบเหตุน้ำท่วม โดยทั้ง 2จังหวัดมีวิธีการเตรียมพร้อมนักเรียนในการรับมือเหตุน้ำท่วมได้น่าสนใจ โดยที่จังหวัดพิษณุโลกมีการจัดทำหลักสูตรอุทกภัยศึกษาให้นักเรียนทุกคนเรียน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะสอนให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพภูมิประเทศภูมิ อากาศของจังหวัดพิษณุโลก รู้ว่าเหตุใดพื้นที่อำเภอพรหมพิราม อำเภอบางระกำ จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมบ่อยขณะเดียวกันก็สอนวิธีการดูแลช่วยเหลือตนเอง รวมไปถึงการป้องกันตนเองจากโรคหรือสัตว์ร้ายที่มากับภัยน้ำท่วม ขณะที่จังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินการตาม “โครงการพายเรือได้ ว่ายน้ำเป็น” ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งให้พัฒนานักเรียนทุกคน ต้องพายเรือและว่ายน้ำเป็น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม ซึ่งพบว่าที่สุโขทัยได้ทำโครงการนี้จนเป็นผลสำเร็จ และตนเห็นว่าควรจะขยายผลโครงการนี้ให้ครอบคลุมสถานศึกษาทั่วประเทศ “ขณะนี้ได้ขอข้อมูลหลักสูตรอุทกภัยศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำมาจัดพิมพ์คู่มือการสอน นำไปแจกให้กับโรงเรียนพื้นที่อื่น ๆ เพื่อนำไปใช้สอนเด็กนักเรียน เพราะมองว่าไม่ว่าเด็กหรือโรงเรียนจะอยู่พื้นที่ใดก็ตาม ทั้งชายทะเลหรือภูเขาก็ควรได้เรียนรู้วิธีการป้องกันและรับมือภัยน้ำท่วม ซึ่งจะกำหนดให้โรงเรียนเปิดสอนเป็นวิชาเลือก ขณะที่โครงการพายเรือได้ ว่ายน้ำเป็น นั้น ผมตั้งใจจะให้ขยายผลไปสู่โรงเรียนทั่วประเทศด้วยเช่นกันเพราะเรื่องนี้ก็ เป็นเรื่องสำคัญและยังสอดคล้องกับโครงการของ สพฐ.ที่ให้เขตพื้นที่การศึกษาไปจัดทำโครงการเซฟวิ่งไลฟ์ ที่มุ่งเน้นให้เด็กทุกคนว่ายน้ำเป็น เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งทั้งหมดจะให้เริ่มทำทันทีในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557”ดร.กมลกล่าว Read more →

อาจารย์มหิดลจี้”รัชตะ”ทบทวนบทบาทตัวเอง

September 10, 2014 admin No comments

อาจารย์มหิดลจี้”รัชตะ”ทบทวนบทบาทตัวเอง วันนี้ (10 ก.ย.) รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ในฐานะกรรมการสภา มม.ประเภทอาจารย์ประจำ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนในฐานะตัวแทนกรรมการสภา มม. ประเภทอาจารย์ประจำ ได้ทำหนังสือถึงสภา มม.ให้ทบทวนบทบาท และหน้าที่ของ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ที่ขณะนี้นั่งควบทั้งตำแหน่งอธิการบดี มม. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นอกจากนี้จะไปทวงถามคำตอบในการประชุมสภา มม.วันที่ 17 กันยายนนี้ด้วย เนื่องจากเห็นว่า ศ.นพ.รัชตะ ไม่ควรนั่งควบทั้งสองตำแหน่ง และ ศ.นพ.รัชตะ มาจากการสรรหา ซึ่งเคยสัญญากับประชาคม มม.ว่า จะปฏิบัติงานในฐานะอธิการบดีอย่างเต็มที่เต็มเวลา ดังนั้นหาก ศ.นพ.รัชตะไม่ลาออกจากตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ก็คงไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ และเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่นักศึกษาด้วย “ผม และกรรมการสภามม. จะเดินหน้าเรียกร้องความถูกต้องจนกว่า ศ.นพ.รัชตะ จะเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยขั้นต่อไปอาจจะมีการตั้งเวทีสาธารณะ เพื่อพูดคุยกับประชาคม มม. ให้ตื่นตัวเรียกร้องผลประโยชน์ให้กับคน มม. ส่วนจะเชื่อมโยงไปถึงนักศึกษาหรือไม่นั้น ส่วนตัวเห็นว่าปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องระหว่างอาจารย์กับอาจารย์ ไม่ควรดึงนักศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้อง” รศ.ดร.กิติกร กล่าว. Read more →

9 มทร.ผนึกพลังสืบสานวัฒนธรรมไทย

September 10, 2014 admin No comments

9 มทร.ผนึกพลังสืบสานวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรมประจำชาติไทย เป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ทั้ง 9 แห่ง ที่มุ่งสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษา ผู้ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาทุกคน ได้รู้ซึ้งถึงบทบาทของตนเองที่มีต่อการอนุรักษ์ และสืบสานให้ศิลปวัฒนธรรมอยู่คู่กับคนไทยตราบนานเท่านาน เพราะสิ่งนี้นอกจากจะสามารถบ่งบอกความเป็นคนไทย หรือชาติไทยได้อย่างมีพลังแล้ว ยังเป็นกระบอกเสียงสำคัญที่ทำให้ชาวโลกเกิดการยอมรับ และเชิดชูวัฒนธรรมไทยมาจนถึงทุกวันนี้ ในทุก ๆ ปี มทร.ทั้ง 9 แห่ง จะรวมตัวกันจัดกิจกรรม เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภายใต้ชื่องาน “9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 โดย มทร.อีสาน จังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดงานขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักศึกษา ได้นำวัฒนธรรมของแต่ละภาค หรือพื้นที่ที่ มทร.แต่ละแห่งตั้งอยู่ มาเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้กันในเครือข่าย 9 ราชมงคล ประกอบด้วย มทร.อีสาน จังหวัดนครราชสีมา, มทร.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี, มทร.พระนคร กทม., มทร.สุวรรณภูมิ กทม., มทร.ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา, มทร.กรุงเทพ กทม., มทร.ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่, มทร.รัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม และ มทร.ตะวันออก จังหวัดจันทบุรี การจัดงานในปีนี้พิเศษกว่าทุกปี ซึ่งนอกจากจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละ มทร. แล้ว ทาง มทร.ทั้ง 9 แห่ง ยังได้พร้อมใจกันจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 โดยแสดงถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับ มทร. และประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งคีตศิลป์ นาฏศิลป์ไทย การช่างไทย งานพิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์และโบราณสถาน ภาษา และวรรณกรรมไทย จนได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญาว่า “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” [...] Read more →

สพฐ.แจงภาพนางเอกเอวีปกแบบเรียน

September 10, 2014 admin No comments

สพฐ.แจงภาพนางเอกเอวีปกแบบเรียน วันนี้ (10ก.ย.)ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงกรณีโลกโซเชียลแชร์แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานที่มีรูปนักแสดง หญิงหนังเอวีอยู่บนหนังสือเรียนว่า เรื่องนี้ทราบมาว่าเจ้าของสำนักพิมพ์ได้ชี้แจงแล้วว่า แบบเรียนดังกล่าวยังไม่ได้นำมาเผยแพร่ เป็นเพียงการทำร่างอาทเวิร์คไว้ก่อน ซึ่งเข้าใจว่าผู้จัดพิมพ์คงจะหาภาพมาจัดวางไว้บนปกหนังสือไว้ก่อน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะนำมาใช้จริง ทั้งนี้การจัดพิมพ์หนังสือเรียนทุกเล่มจะต้องส่งมาให้สำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ตรวจสอบก่อนที่จะวางจำหน่าย แต่ยกเว้นหนังสือเรียนประกอบ เช่น แบบฝึกหัดเขียนก.ไก่ หรือแบบฝึกหัดเขียนเลข เป็นต้น ที่ไม่จำเป็นต้องมาขออนุญาตจาก สพฐ.อย่างไรก็ตามตนอยากให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการแชร์ข้อมูลด้วย Read more →

สพฐ.ดูแลสิทธิเรียนฟรีเด็กต่างด้าว

September 9, 2014 admin No comments

สพฐ.ดูแลสิทธิเรียนฟรีเด็กต่างด้าว วันนี้ (9 ก.ย.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงกรณีเครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านประชากรข้ามชาติและนักสิทธิมนุษยชน คัดค้านแนวทางการลดสิทธิเรียนฟรีในโครงการเรียนฟรีเรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ของเด็กต่างด้าวจาก 5 รายการเหลือเพียงแค่ 2 รายการ คือ ค่าเล่าเรียนและอุปกรณ์การเรียน โดยระบุว่าเป็นการผลักภาระให้โรงเรียนและผู้ปกครอง อีกทั้งสร้างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงแค่ความคิดเชิงวิชาการ ยังไม่ใช่นโยบาย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ยังต้องหารือกับสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงมหาดไทย และองค์กรท้องถิ่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาเป็นปีกว่าเรื่องนี้จะลงตัว เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า สพฐ.บริหารจัดการเรียนภายใต้หลักการว่า เด็กทุกคนไม่ว่าจะสัญชาติใดต้องได้รับการดูแล อาทิ ด้านการศึกษา สุขภาพอนามัยที่อยู่อาศัยและสิทธิเสรีภาพ ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้ ซึ่งในปัจจุบันมีนักเรียนต่างด้าวที่เข้ามาเรียนในสถานศึกษาไทยจำนวนมาก โดยเด็กเหล่านี้ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับนักเรียนไทยทุกประการ อย่างไรก็ตาม สพฐ.ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อทบทวนเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ เพราะสิทธิเรียนฟรีที่ถูกตัดไปก็มีความสำคัญเช่นกัน   Read more →

คลอดปฎิทินรับนักเรียนปี 58

September 9, 2014 admin No comments

คลอดปฎิทินรับนักเรียนปี 58 วันนี้ (9 ก.ย.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในประกาศนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2558 โดยยังยึดตามแนวนโยบายของปีที่ผ่านมา อาทิ กำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้องระดับชั้น ม. 1 และ ม. 4 ไม่เกิน 50 คน กำหนดให้ใช้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ไม่เกิน ร้อยละ 20 , โรงเรียนที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ให้รับนักเรียนที่จบชั้น ม.3 จากเดิมเข้าเรียนต่อ ม.4 โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00  และกรณีที่มีการสอบคัดเลือกชั้น ม.1 โรงเรียนต้องออกข้อสอบให้อยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื้อไม่เกินชั้น ป.6  ใน 5 วิชาหลัก คือ  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ โดยให้ความยากง่ายพอเหมาะสำหรับเด็กทั่วไปที่จะสามารถทำข้อสอบได้โดยไม่จำ เป็นต้องไปเรียนกวดวิชาเพิ่มเติม  เป็นต้น เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ระดับก่อนประถมศึกษา รับสมัคร วันที่ 27 ก.พ. – 3 มี.ค.2558 จับฉลาก ประกาศผล และรายงานตัวนักเรียน วันที่ 8  มี.ค.2558 มอบตัว วันที่ 15 มี.ค.2558  ชั้น ป.1 ประกาศชื่อโรงเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา(สพป.)และ สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา(สพม.) จัดส่งเด็กเข้าเรียน วันที่ 15 ก.พ.2558  รับสมัคร วันที่  6-10 มี.ค.2558  จับฉลาก ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 15  มี.ค.2558  มอบตัววันที่ 22 มี.ค.2558 ชั้น ม.1 ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน วันที่ 10 มี.ค.2558 [...] Read more →

ผอ.เทคนิคปทุมฯโดนสอบวินัยไม่ร้ายแรง

September 9, 2014 admin No comments

ผอ.เทคนิคปทุมฯโดนสอบวินัยไม่ร้ายแรง วันนี้ (9 ก.ย.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง นายขวัญชัย พาณิชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี กรณีปล่อยปละละเลยให้นักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องนั้น ขณะนี้คณะกรรมการสืบสวนฯ ได้รายงานผลการสืบสวนฯมาแล้ว โดยเห็นว่าเป็นกรณีอันมีมูลที่เชื่อได้ว่า นายวัญชัย มีความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีความประมาทเลินเล่อ ขาดความระมัดระวัง ขาดการเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีการปล่อยปละละเลยทำให้นักเรียน นักศึกษาไปจัดกิจกรรมรับน้องภายนอกสถานศึกษา จนเป็นเหตุให้มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง เสียชีวิต 1 รายที่หาดหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงนายขวัญชัยต่อไป เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า ในเร็วๆ นี้ ตนจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงนายขวัญชัย ซึ่งระดับโทษกรณีผิดวินัยไม่ร้ายแรงมีตั้งแต่ตักเตือน ตัดเงินเดือน และลดขั้นเงินเดือน ส่วนจะเข้าข่ายลงโทษใดนั้น ต้องอยู่ที่การพิจารณาของคณะกรรมการสอบฯ ส่วนความคืบหน้ากรณีที่ทางวิทยาลัยฯ เรียกนักเรียน นักศึกษามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ทางวิทยาลัยฯจะรายงานผลมายัง สอศ.ในวันที่ 11 กันยายนนี้.   Read more →

ฝากข่าว – ประชาสัมพันธ์

สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันกวดวิชา สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ได้ง่าย ๆ ส่งมาที่ thailandschool.org@gmail.com , thailandschool@yahoo.com กำหนดหัวข้อ “ประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา”

ติดต่อ ThailandSchool.org

149 ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี 17 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 Tel : 089-8107464 thailandschool@gmail.com
Scroll to Top