Tag Archives: คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช 61

รับตรง รอบ 2 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช 61

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รอบที่ 2 การรับแบบโควตา เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 25 ธ.ค. 2560 – 16 มี.ค. 2561 รอบ 2 กลุ่ม 1 – นักเรียนโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล – นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง – นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือข้าราชการบำนาญ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือเป็นบุตรของข้าราชกรุงเทพมหานครหรือลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือเป็นบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คลิก ระเบียบการ รอบ 2 กลุ่ม 2 นักเรียนโรงเรียนทีไม่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คลิก ระเบียบการ   ที่มา :  unigang  

Read More »