ทุนปริญญาตรี

ม.กรุงเทพ มอบทุนประกายเพชรให้เด็กเรียนดี ปี 2557

ม.กรุงเทพ มอบทุนประกายเพชรให้เด็กเรียนดี ปี 2557

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มอบทุนประกายเพชรเพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนที่โดดเด่นตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปทั้ง 5 เทอมในระดับมัธยมปลายเปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2557รายละเอียด เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนที่ โดดเด่นตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปทั้ง 5 เทอมในระดับมัธยมปลาย หลังจากนำเสนอผลงานและผ่านการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาทุนประกายเพชรจะได้รับทุนให้เปล่าที่ครอบคลุมทั้งค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด พร้อมเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละ 6,500 บาท และค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาปีละ 6,000 บาท คุณสมบัติ ผู้ขอรับทุน1.เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย 5 เทอม 3.50 ขึ้นไป... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

ม.หัวเฉียว เปิดรับ 8 โครงการ พร้อมทุนหลายประเภทเริ่ม3 ธ.ค.นี้

ม.หัวเฉียว เปิดรับ 8 โครงการ พร้อมทุนหลายประเภทเริ่ม3 ธ.ค.นี้

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เปิดรับนักศึกษาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2557 จำนวน 8 โครงการ พร้อมมอบทุนการศึกษาหลายประเภท รวมทั้งทุนที่มีเงื่อนไขหลังเรียนจบต้องทำงานให้กับหน่วยงานในสถาบันด้วย เริ่มอังคารที่ 3 ธ.ค.นี้ โดยโครงการพิเศษของม.หัวเฉียว จะรับสมัครผ่านโรงเรียน ไม่เสียค่าสมัคร (เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษา)  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 20 ธ.ค. 56  โครงการที่รับสมัครและทุนการศึกษาที่มอบให้ 1.  โครงการ “เด็กดีมีที่เรียน”     ภายใต้โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

ทุนเข้ารับศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต 57

ทุนเข้ารับศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต 57

ทุนเข้ารับศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต 57   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กำลังรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสอบชิงทุนเข้ารับศึกษาต่อคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน  3 ทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ประเภทที่ 1  ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องปริญญาโท จำนวน 1 ทุน (ได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาเต็มจำนวน ตลอดระยะเวลาให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและโท แต่จะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับ) ประเภทที่ 2  ทุนปริญญาตรี ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ ... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

ม.ศรีปทุมมอบทุน SPU Trendy-New Generationเรียนต่อปริญญาตรี

ม.ศรีปทุมมอบทุน SPU Trendy-New Generationเรียนต่อปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557พร้อมมอบทุนการศึกษา2ประเภท SPU Trendy และ New Generation ให้ผู้ที่จบม.ปลายได้มีโอกาสเรียนต่อปริญญาตรี    โครงการนี้สมัครได้โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก เพียงยื่นเกรดเฉลี่ยสะสม (CGPA) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป เปิดรับตั้งแต่วันนี้้จนถึง 6 ธันวาคม 2556     วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นตามนโยบายของ... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

135ทุนส่งเสริมการศึกษา2557 ม.พายัพ มอบให้นักเรียนทั่วประเทศ

135ทุนส่งเสริมการศึกษา2557 ม.พายัพ มอบให้นักเรียนทั่วประเทศ

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ดำเนินพันธกิจด้านการศึกษามากว่า 40 ปี จึงได้จัดโครงการคัดเลือกบุคคลรับทุนการศึกษาประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จากผู้ที่สนใจทั่วประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ประเภทที่หนึ่ง   ทุน 77 จังหวัด มอบให้ กับนักเรียนที่สมัครขอรับทุนและรายงานตัวเป็นนักศึกษา จังหวัดละ 1 ทุน (จังหวัดที่ตั้งของโรงเรียนที่กำลังศึกษา)  รวม  77 ทุน  ทุนละ 10,000.- บาท เงื่อนไข    1. ทุนนี้เป็นทุนสำหรับเป็นส่วนลดค่าหน่วยกิตของนักศึกษาใหม่... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับตรง 2557 พร้อมมอบ130ทุนวไลยอลงกรณ์

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับตรง 2557 พร้อมมอบ130ทุนวไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติปีการศึกษา 2557 พร้อมมอบทุนวไลยอลงกรณ์  กำหนดการรับสมัครรอบที่ 2 วิธีรับตรง (เสียค่าสมัคร 300 บาท) ผู้สมัครคณะครุศาสตร์ต้องมีคะแนน PAT จึงจะมีสิทธฺิ์สมัคร รับสมัคร วันนี้ ถึง วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 (รับสมัครออนไลน์) (ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา จำนวน 300 บาท และค่าธรรมเนียม 10 บาท ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

ABAC แจกทุน ให้ม.6เรียนต่อระดับปริญญาตรี

ABAC แจกทุน ให้ม.6เรียนต่อระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมอบทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 เนื่องในโอกาสฉลองวันเกิด 80 ปี ภราดา ดร.ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยใช้ชื่อว่า “ทุน 80 ปี บราเดอร์มาร์ติน” เพื่อมอบให้แก่ นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทยให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในสังคมนานาชาติอันทำให้เป็นผู้มี โลกทัศน์และการเรียนรู้กว้างไกลและสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมที่จะ ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

วิทยาลัยศิลปะการแสดง เปิด Auditionเข้าเรียนต่อและชิงทุน ปี2557

วิทยาลัยศิลปะการแสดง เปิด Auditionเข้าเรียนต่อและชิงทุน ปี2557

วิทยาลัยศิลปะการแสดง : ศิลปินแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยสยาม เปิด Audition เข้าเรียนต่อและชิงทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ทุนการศึกษาของวิทยาลัยศิลปะการแสดง : ศิลปินแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี สาขาศิลปะการแสดง และสาขาธุรกิจบันเทิง สำหรับนักศึกษาที่มีพรสวรรค์และมีใจรักในศิลปะการแสดงและมีความสามารถทาง ด้านดนตรี ขับร้อง เต้น การแสดง และด้านธุรกิจบันเทิง เพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความมุ่งมั่น ได้เข้าเรียนที่วิทยาลัย เป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เดินตามความฝันที่ตนตั้งใจไว้ โดยทางวิทยาลัยมอบทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 4 ปี... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

สกอ. จัดสรร125ทุนให้นศ.ชายแดนภาคใต้ เปิดรับถึง29พ.ย.นี้

สกอ. จัดสรร125ทุนให้นศ.ชายแดนภาคใต้ เปิดรับถึง29พ.ย.นี้

สกอ. จัดสรรทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี หรือมีผลการเรียนดี ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด สกอ. ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ/สาขาที่ขาดแคลนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 125 ทุน ใน13 กลุ่มสาขา  ศ.พิเศษ ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยถึงทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (กลุ่ม 2 นักเรียนที่สามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) ว่า ในปีการศึกษา 2556 สกอ. ได้จัดสรรทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามระยะเวลาการ... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม

ว.บัณฑิตเอเซีย รับสมัครนักศึกษาทุนสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ว.บัณฑิตเอเซีย รับสมัครนักศึกษาทุนสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

  ด้วยวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้มีความร่วมมือกับบริษัท ซีพี  ออลล์  จํากัด(มหาชน) ในการผลิตบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปีการศึกษา 2557 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนที่เรียนดีทั้งที่มีภูมิลำเนาในชนบทและใน เขตเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและสอดคล้อง กับนโยบายการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  จํานวน  50  ทุน  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ดังนี้ 1.1       เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า โดยจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ในกรณีที่ยังไม่จบการศึกษาให้ใช้ผลการเรียน... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม