Tag Archives: ทุนรัฐบาลเกาหลี ป.โท

ทุนรัฐบาลเกาหลี ป.โทขึ้นไป ปี 2018 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!

รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจัดโครงการทุนการศึกษารัฐบาลเกาหลี (KGSP) ทั้งในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี เป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างมิตรประเทศ โดยเปิดรับแยกรอบกันระหว่างทุนระดับปริญญาตรี และทุนระดับสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งวันนี้พี่จะพูดถึงทุนระดับสูงกว่าปริญญาตรี หรือก็คือทุนปริญญาโทและปริญญาเอกนั่นเองค่ะ จำนวนทุน ทุนรัฐบาลเกาหลีระดับปริญญาโทในปีนี้แจกรวมทั้งสิ้น 775 ทุนจากทั่วโลก สำหรับประเทศไทยได้รับโควตามาจำนวน 15 ทุนค่ะ แบ่งเป็น 1. Embassy Track ประเภทสมัครผ่านสถานทูต จำนวน 5 ทุน 2. Universities Track ประเภทสมัครกับมหาวิทยาลัยที่ต้องการโดยตรง จำนวน 10 ทุน (แบ่งเป็นทุนปกติ 7 ทุน และทุนสายวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยภูมิภาคอีก 3 ทุน) *เลือกสมัครได้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น จะสมัครทั้ง 2 track ไม่ได้นะคะ มหาวิทยาลัยที่เลือกเรียนได้ ผู้สมัครผ่านสถานทูตและผู้สมัครแบบ universities track ที่อยากใช้โควตา 7 ทุนแรก จะเลือกเรียนที่ใดก็ได้จาก 64 สถาบันนี้ แต่ผู้ที่ต้องการสมัครแบบ universities track โดยใช้โควตา 3 ทุนหลัง จะเลือกสมัครได้แค่ ...

Read More »
zoloft buy online, purchase zithromax