Tag Archives: ผู้ปกครองน.ร.

ผู้ปกครองน.ร.ค้านศธ.รับเด็ก40คน/ห้อง

นายคมสัน ตั้งสุวรรณศรี ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ม.3 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ปกครองและนักเรียน ชั้น ม.3 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) กำลังเดือดร้อน เพราะปีการศึกษา2561กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)กำหนดนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 40 คน ทำให้นักเรียนชั้น ม.3 ที่ต้องการเรียนต่อชั้น ม.4 โรงเรียนเดิมได้รับผลกระทบ ในส่วนของโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)ปัจจุบันมีม.3 จำนวน 16 ห้อง ห้องละ 47- 50 คน ที่ผ่านมาทุกปีเด็กจะได้เลื่อนขึ้นชั้น ม.4 จำนวน 80% แต่เมื่อมีการจำกัดนักเรียนต่อห้องไม่ให้เกิน 40 คนทำให้เด็กประมาณ 100 กว่าคนต้องถูกให้ออก แม้ทุกปีจะมีเด็กไปสอบเข้าโรงเรียนอื่นได้เฉลี่ย 40 – 50 คนก็ตาม ทั้งนี้ทางเครือข่ายผู้ปกครองเห็นว่า นโยบายนี้เป็นนโยบายที่ดี แต่ควรประกาศล่วงหน้า และหากจะบังคับก็ควรบังคับใช้กับการรับนักเรียน ม.1 หรือ ม.3 ที่ จะขึ้น ม.4 ในอีก 3 ปีข้างหน้า ไม่ใช่ใช้กับเด็กที่จะต้องเรียนต่อเนื่องในปีนี้ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ...

Read More »