ม.เวสเทิร์น

4คณะสัตว์แพทย์งดรับนักศึกษาใหม่เร่งแก้หลักสูตร

4คณะสัตว์แพทย์งดรับนักศึกษาใหม่เร่งแก้หลักสูตร

ผู้แทนสัตวแพทยสภาแจ้งว่า จากการตรวจเยี่ยมคณะสัตวแพทย์ทั้ง 4 แห่ง พบว่ามีหลายเรื่องที่จะต้องมีการปรับปรุงและแก้ไข เช่น โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ ห้องตรวจโรค ห้องผ่าตัด ซึ่งไม่เหมาะสม… จากกรณีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 4 แห่ง ไม่ได้ รับการรับรองหลักสูตรจากสัตวแพทยสภานั้น รศ.นพ. กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ตัวแทนสัตวแพทยสภาและคณบดีคณะสัตวแพทย์ ของมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ได้แก่ ม.เวสเทิร์น, ม.มหาสารคาม (มมส.),... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม