Tag: สทศ.

สทศ.ปรับวิธีประเมินวีเน็ตเด็กช่างเริ่มปีนี้

September 8, 2014 admin No comments

สทศ.ปรับวิธีประเมินวีเน็ตเด็กช่างเริ่มปีนี้ วันนี้ (8 ก.ย.) ดร .อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ได้หารือเรื่องการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษาหรือ วีเน็ต ปีการศึกษา2557กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)เพราะ สอศ.เห็นว่าผลการสอบวีเน็ตทุกปีที่ผ่านมาไม่สะท้อนสมรรถนะที่แท้จริงของผู้ เรียนผลการหารือจึงมีมติให้ปรับรูปแบบการประเมินผลใหม่จากเดิมที่ สทศ.จะออกข้อสอบและเน้นด้านทฤษฎีปรับเป็นการวัดผลทั้งทฤษฎีและปฏิบัติโดย ดำเนินการร่วมกันระหว่างสอศ. สทศ.สถานประกอบการ และองค์กรทางวิชาชีพซึ่งเชื่อว่าการปรับการวัดผลครั้งนี้จะสะท้อนคุณภาพที่ แท้จริงของเด็กอาชีวศึกษา และสะท้อนนโยบายสอศ. ที่เน้นให้เด็กรู้และปฏิบัติได้จริง รองเลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า การสอบวีเน็ตปีการศึกษา 2557แบ่งเป็น 1.ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์20% ดำเนินการโดยสอศ.และเครือข่ายที่ร่วมฝึกอาชีพซึ่งจะประเมินคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมโดยสังเกตจากสภาพจริงในขณะที่เด็กอยู่ในสถาน ศึกษา2.ประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 20%โดย สทศ.เป็นผู้ออกข้อสอบและ 3.ประเมินสมรรถนะวิชาชีพ60%ให้เด็กทดสอบด้วยการปฏิบัติจริงซึ่ง สอศ. สทศ.องค์กรทางวิชาชีพและสถานประกอบการ จะร่วมกันประเมินทั้งนี้ การสอบประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปนั้น สทศ.ได้กำหนดจัดสอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)3 วันที่ 24มกราคม 2558และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)2 วันที่ 25มกราคม 2558ส่วนการประเมินสมรรถนะวิชาชีพจะจัดทดสอบในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2558 “การสอบในปีนี้เด็กทุกคนจะได้ปฏิบัติจริงด้วยไม่ต้องสอบปรนัยแบบ กาบนกระดาษคำตอบเพียงอย่างเดียวและขอให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าการให้ค่าน้ำหนัก การสอบปฏิบัติ60% นั้นไม่ได้เป็นช่องทางที่จะช่วยให้เด็กได้คะแนนเยอะๆเพราะผู้ที่มาประเมิน นั้นไม่ได้เป็นคนของสอศ.เท่านั้นแต่เป็นเจ้าของอาชีพที่จะคัดเลือกเด็กไปทำ งานจริงเช่น สาขางานยานยนต์จะมีชมรมครูและผู้ประกอบการวิชาชีพยานยนต์คณะกรรมการร่วมภาค รัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนสาขายานยนต์มาร่วมประเมินด้วยจึงมีมาตรฐานใน การประเมินแน่นอน”ดร.อกนิษฐ์กล่าว.   Read more →

สทศ เปิดรับสมัครสอบ GAT/PAT ปี 2557

October 1, 2013 admin Comments Off

สทศ เปิดรับสมัครสอบ GAT/PAT ปี 2557 ขณะนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้ประกาศ รับสมัครสอบ ความถนัดทั่วไป(GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT) ประจำปีการศึกษา 2557 แล้วนะคะ น้องๆ สามารถเข้าไปสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 27 ตุลาคม 2556 นี้นะคะ สำหรับรายละเอียดทั้งหมดสามารถคลิกดูได้ข้างล่างนี้ตามหัวข้อเลยค่ะ - ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)เรื่องการรับสมัครสอบ การทดสอบความถนัดทั่วไป(GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT) ประจำปีการศึกษา 2557 - กำหนดการจัดการทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2557 - สทศ.รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 27 ตุลาคม 2556 - คู่มือสำหรับการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2557 - แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว - จังหวัดและอำเภอที่จะจัดเป็นสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 / 2557  - สนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 สอบเดือนธันวาคม 2556 (เฉพาะ กทม. นนทบุรี และปทุมธานี) ***สมัครสอบคลิกที่นี่*** การสอบ GAT/PAT (General Aptitude Test/Professional and Academic Aptitude Test) ความถนัดทั่วไป (GAT : General Aptitude Test) คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกได้ 2 ส่วน คือ 1. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 50 % 2. ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ [...] Read more →

ฝากข่าว – ประชาสัมพันธ์

สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันกวดวิชา สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ได้ง่าย ๆ ส่งมาที่ thailandschool.org@gmail.com , thailandschool@yahoo.com กำหนดหัวข้อ “ประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา”

ติดต่อ ThailandSchool.org

149 ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี 17 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 Tel : 089-8107464 thailandschool@gmail.com
Scroll to Top