Tag: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.สรุป ตกซ้ำชั้นแค่ป.1-3 ถ้ายังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อีกขยายไปถึงป.4-6

November 4, 2013 admin No comments

สพฐ.สรุป ตกซ้ำชั้นแค่ป.1-3 ถ้ายังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อีกขยายไปถึงป.4-6   สพฐ.สรุป”ตกซ้ำชั้น”แค่ป.1-3 ถ้ายังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อีกขยายไปถึงป.4-6/ระดับมัธยมให้เรียนซ่อมรายวิชา “อภิชาติ” พร้อมจ่อเสนอร่างระเบียบตกซ้ำชั้นให้ “อ๋อย” พิจารณาสัปดาห์หน้า เปลี่ยนเรียนตกซ้ำชั้นแค่ ป.1-ป.3 ส่วนที่เหลือให้เรียนตกซ้ำรายวิชา แต่ถ้ายังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อาจขยายไปถึง ป.4-6 ช่วงชั้นที่เหลือในเรียนซ่อมเป็นรายวิชา ส่วนเรียนต่อ ม.4 พริ้วไม่แก้ประกาศรับนักเรียนปี 57 อ้างแค่ทบทวน เพิ่มแนวปฏิบัติให้โรงเรียนก็พอ เชื่อปรับวิธีแนะแนวก็สามารถเพิ่มยอดอาชีวะได้ ไม่ต้องไปบังคับ  นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงความคืบหน้าร่างระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่ที่จะใช้ในปีการ ศึกษา 2557 ซึ่งจะให้มีการตกซ้ำชั้นในระดับชั้นประถมศึกษาหากไม่ผ่านวิชาใดวิชาหนึ่ง เพราะเป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ส่วนระดับมัธยมศึกษา หากไม่ผ่านในรายวิชาใดจะต้องมาลงเรียนรายวิชานั้นใหม่ในภาคเรียนถัดไป ว่า คณะทำงานจะประชุมสรุปอีกครั้งเพื่อเสนอให้ รมว.ศธ.พิจารณาในสัปดาห์หน้า ขณะที่ร่างระเบียบฯ สพฐ.จะเสนอให้มีการตกซ้ำชั้นเฉพาะนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) เพราะความเห็นครูประถมที่เชิญมาทั่วประเทศก็เห็นสอดคล้องกับความคิดของตนและ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ซึ่งพบว่าเด็กช่วงชั้นดังกล่าวยังมีเวลา สามารถฝึกให้อ่านออก เขียนได้ เพราะหากอ่านไม่ออกเลยก็ไม่มีทางที่ผลการเรียนจะดีขึ้น แต่หากไม่ไหวจริงๆ อาจต้องขยายไปช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) เพราะบางคนอาจมีปัญหา อาทิ จบชั้น ป.6 แต่อ่านหนังสือไม่ออกเลย ส่วนช่วงชั้นที่เหลือจะให้มีการเรียนซ้ำรายวิชา เลขาฯ สพฐ.ยังชี้แจงกรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กลัวถูกฟ้องร้องจนต้องถอยไม่แก้ประกาศรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 ทั้งที่เคยตั้งใจจะเข้มข้นในการรับนักเรียนขึ้นชั้น ม.4 ทั้งจำกัดนักเรียนต่อห้อง 40 คน กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป เพื่อสนับสนุนนโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญเป็น 51% ต่อ 49% ในปี 2558 ตามนโยบายของนายจาตุรนต์ ที่ผ่านมาไม่ได้พูดว่าจะรื้อหลักเกณฑ์รับนักเรียนชั้น ม.4 ว่าต้องเป็นอย่างไร เพียงแต่ให้ไปทบทวนดูว่าประกาศรับนักเรียนดังกล่าวที่ประกาศไปก่อนประกาศ นโยบาย รมว.ศธ.เรื่องการผลิตกำลังคนตามเป้าหมายสอดคล้องกันหรือไม่ ซึ่งทั้ง ผอ.โรงเรียนและนักวิชาการ สพฐ.ได้พิจารณาแล้ว พบว่าไม่ต้องแก้ประกาศ เพียงแต่สามารถทำเป็นแนวปฏิบัติไปก็พอ มิฉะนั้นจะเป็นการไปจำกัดซึ่งอาจเป็นการบังคับ เลขาฯ กพฐ.กล่าวอีกว่า สำหรับแนวปฏิบัติดังกล่าวนั้นจะให้คณะกรรมการฯ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่งดำเนินการเพิ่มสัดส่วนการเรียนต่อ สายอาชีพตามบริบทพื้นที่ของตัวเอง อาทิ ให้สถานศึกษารับนักเรียนเพียงรอบเดียว [...] Read more →

เด็กค้านสพฐ.เพิ่มเกรดเรียนต่อม.4 ชี้จูงใจสายอาชีพ-สอศ.ต้องปรับลุกส์-แก้ตีกัน

November 1, 2013 admin No comments

เด็กค้านสพฐ.เพิ่มเกรดเรียนต่อม.4 ชี้จูงใจสายอาชีพ-สอศ.ต้องปรับลุกส์-แก้ตีกัน เด็กค้านสพฐ.เพิ่มเกรดเรียนต่อม.4 ชี้จูงใจสายอาชีพ-สอศ.ต้องปรับลุกส์-แก้ตีกัน นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์ รองประธานเครือข่าย ยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เตรียมทบทวนออกประกาศลดจำนวนรับนักเรียนจบชั้น ม.3 ต่อ ชั้นม.4 และพิจารณาเพิ่มเกรดเฉลี่ยจากเดิม 2.00 เป็น 2.50 เพื่อหวังให้นักเรียนหันไปเลือกเรียนต่อสายอาชีพเพิ่มมากขึ้นว่า ไม่ควรเพิ่มเกรดเฉลี่ย 2.50 ทุกห้องหรือแผนกการเรียน แต่ควรออกเป็นมาตรฐานตามแผนกการเรียน เช่น สายวิทย์-คณิต ใช้เกรดเฉลี่ย 2.50-3.00 ส่วนสายศิลป์-คำนวณ และศิลป์-ภาษา หรือศิลป์อื่นๆ ใช้เกรดเฉลี่ย 2.00 เพราะเด็กแต่ละสายมีความถนัดไม่เท่ากัน หากออกเป็นมาตรฐาน 2.50 ทั้งหมด จะทำให้เด็กต้องแข่งขันกันมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการออกไปกวดวิชาตามสถาบันต่างๆ ซึ่งจะยิ่งทำให้ระบบการศึกษาไทยเสียภาพลักษณ์มากยิ่งขึ้น รองประธานเครือข่ายยุวทัศน์กล่าวต่อว่า ส่วนนโยบายส่งเสริมให้เด็กเรียนต่อสายอาชีพเพิ่มขึ้นนั้น ถึงจะเป็นความต้องการของประเทศ แต่ สพฐ.ควรทบทวนวิธีคิดใหม่ เพราะจะทำให้เด็กที่ได้เกรดต่ำกว่า 2.50 ถูกมองว่าเรียนไม่ดี และอยู่ในสภาพถูกบังคับให้ต้องไปเรียนสายอาชีพ ทั้งๆ ที่บางคนไม่อยากเรียน จนตัดสินใจออกนอกระบบการศึกษาในที่สุด ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ก็ต้องปรับภาพลักษณ์เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองด้วย “สอศ.ควรเชิญหน่วยงานต่างๆ มาร่วมหาทางออก โดยเฉพาะปัญหาการยกพวกตีกัน เพราะปัจจุบันเด็กที่จบ ม.3 กว่าร้อยละ 70 จะเลือกเรียนต่อ ม.4 เนื่องจากผู้ปกครองเป็นห่วงความปลอดภัย แต่หากสอศ.สามารถปรับภาพลักษณ์ตรงนี้ได้ เด็กก็จะหันมาสนใจในสายนี้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล รวมไปถึงหากร่างพ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท อนุมัติเพื่อทำโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เด็กเหล่านี้จะเป็นบุคลากรให้กับประเทศได้อย่างแน่นอน และจะสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วย” นาย รวิศุทธ์กล่าว ขอบคุณข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด Read more →

กรมบัญชีกลางให้เดินหน้าจัดซื้อแท็บเล็ตโซน 3ชี้ไม่ผิดระเบียบ

October 14, 2013 admin No comments

กรมบัญชีกลางให้เดินหน้าจัดซื้อแท็บเล็ตโซน 3ชี้ไม่ผิดระเบียบ   เลขา กพฐ.เผยผลการพิจารณาจาก กวพ.อ.ของกรมบัญชีกลางหลัง สพฐ. ยกเลิกการประมูลแท็บเล็ตโซน 3 ให้เดินหน้าจัดซื้อแท็บเล็ตโซน 3 ต่อไป เหตุไม่ใช่การยกเลิกตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ ชี้ผู้เสนอราคาดำเนินการโดยชอบตามระเบียบ       นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ของกรมบัญชีกลาง ได้ส่งผลการพิจารณามาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามที่บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ยื่นอุทธรณ์กับ กวพ.อ.กรณีที่คณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-ออคชั่น) ของ สพฐ. ประกาศยกเลิกผลการประมูลอี-ออคชั่น คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) นักเรียนโซน 3 ไปเมื่อประมาณวันที่ 9 ก.ย.2556 เนื่องจากเห็นว่า การเสนอราคาของโซน 3 มีราคาแพงกว่าโซน 4 อย่างมีนัยยะสำคัญ โดยผลการพิจารณาสรุปให้ สพฐ.เดินหน้าจัดซื้อแท็บเล็ตกับผู้เสนอราคารายต่ำสุดต่อไป เพราะถือว่าเป็นการยกเลิกโดยใช้ดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน ไม่ใช่การยกเลิกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549     ทั้งนี้ มีการตั้งข้อสังเกตว่า บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุดในโซน 3 ได้เสนอราคาไม่เกินราคามาตรฐานหรือราคากลาง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ ขณะที่ทางหน่วยงานก็ไม่มีข้อมูลว่า ผู้เสนอราคามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขการ ประกวดราคา หรือมีหลักฐานที่ชัดเจนโดยปราศจากข้อโต้แย้งทางคุณภาพ คุณสมบัติทางเทคนิค หรือเหตุอื่นใดว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อราชการหรือไม่  ฉะนั้นจึงไม่อาจยกเลิกการประกวดราคาได้ เพราะถือเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ พัสดุ ว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549     ดังนั้น เลขา กพฐ.เตรียมเสนอผลการพิจารณาดังกล่าวต่อนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อนำเข้าหารือกับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน ถึงแนวทางในการดำเนินการต่อไป.-สำนักข่าวไทย Read more →

ศธ.นัดสรุปอีกรอบ เปิดเทอมสพฐ.-อาชีวะส่อเค้า16พ.ค.เหมือนเดิม

October 7, 2013 admin No comments

ศธ.นัดสรุปอีกรอบ เปิดเทอมสพฐ.-อาชีวะส่อเค้า16พ.ค.เหมือนเดิม เลื่อนเปิด-ปิด รับเทอมอาเซียน สพฐ.-อาชีวะ ส่อเค้ากลับมาเปิดเหมือนเดิมคือ 16 พ.ค.แม้ก่อนหน้านี้สพฐ.จะมีมติเลื่อนเป็น 10 มิ.ย.ไปแล้ว รมว.ศธ.ยันยึดถือจากคามเห็นหลายฝ่ายรวมทั้งมีงานวิจัยยืนยันถึงข้อดีข้อเสีย เตรียมสรุป 9 ต.ค.นี้  นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผย หลังจากการประชุม กับผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม โดยนายจาตุรนต์กล่าวว่าที่ประชุมได้มีการหยิบยกเรื่องการเลื่อนเปิดและปิด ภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดศธ.ตามประเทศในกลุ่มอาเซียน และมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งจะเริ่มในปีการศึกษา 2557 โดยขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีแนวโน้มที่จะให้สถานศึกษาในสังกัด สพฐ.และ สอศ.เปิดภาคเรียนเหมือนเดิมในช่วงวันที่ 16 พ.ค.ของทุกปี แม้ว่าก่อนหน้านี้ สพฐ.จะมีมติที่จะเลื่อนเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 10 มิ.ย.2557 ก็ตาม “แนวคิดที่จะให้กลับมาเปิดภาคเรียนในช่วงเวลาเดิมนั้น ไม่ได้เป็นนโยบายของตน แต่เป็นผลจากการที่มีการสำรวจความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลจากการวิจัยต่างๆ ที่ผู้รับผิดชอบไปดำเนินการจัดเก็บข้อมูลมา เพราะฉะนั้น เพื่อให้เรื่องนี้มีข้อสรุปที่ชัดเจน ตนจะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 9 ต.ค.นี้ ซึ่งทุกส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องมานำเสนอ ความคิดเห็นเรื่องการเลื่อนเปิดภาคเรียนอย่างเป็นระบบ และชัดเจน รวมถึงข้อดีและข้อเสียของการเลื่อนเปิดภาคเรียน เพื่อจะได้เป็นข้อยุติทั้งในการตัดสินใจ และในเรื่องของหลักเหตุผลที่จะใช้ในการตัดสินใจ ” นายจาตุรนต์กล่าว Read more →

ฝากข่าว – ประชาสัมพันธ์

สถาบันศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันกวดวิชา สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ได้ง่าย ๆ ส่งมาที่ thailandschool.org@gmail.com , thailandschool@yahoo.com กำหนดหัวข้อ “ประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา”

ติดต่อ ThailandSchool.org

149 ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี 17 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 Tel : 089-8107464 thailandschool@gmail.com
Scroll to Top