สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

สพฐ.ลุยบรรจุครูเกษียณ1.3หมื่นเปิดทาง”อัตราจ้าง-น.ร.ทุน-บัญชีเดิม”เร่งสำรวจเออร์ลี่ฯปี2555ใน31พ.ค.

สพฐ.ลุยบรรจุครูเกษียณ1.3หมื่นเปิดทาง’อัตราจ้าง-น.ร.ทุน-บัญชีเดิม’เร่งสำรวจเออร์ลี่ฯปี2555ใน31พ.ค. เมื่อวันที่ 28 เมษายน นายกมล ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สพฐ.ได้แจ้งไปยังเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศให้ดำเนินการโครงการมาตรการ ปรับปรุงอัตรากำลังส่วนราชการ หรือโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (เออร์ลี่รีไทร์) ประจำปีงบประมาณ 2555 วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) กำหนดแผนมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังส่วนราชการออกมา ในส่วนของ สพฐ.ได้รับการจัดสรรอัตราเออร์ลี่รีไทร์ในปีนี้ประมาณ13,000 อัตรา ไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาโดยจะให้เขตพื้นที่ฯ ส่งข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการมา ภายในวันที่... อ่านข่าวข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาเพิ่มเติม