Tag Archives: Moe Net

แฉเช่าสัญญาณ Moe Net ไม่ชอบมาพากล

พบหลักฐานจ่ายเงินบิ๊ก ศธ.แลกต่อสัญญาเช่า “ธีระเกียรติ” ยันเชือดแน่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง ที่มีนายสมศักดิ์ มิตะถา ผอ.สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (ยูนิเน็ต) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นประธานกรณีตรวจสอบระบบการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตของระบบ Moe Net นั้น ขณะนี้ตนดึงการสืบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวมาดูเองแล้ว พร้อมกับทีมกฎหมายของตน เพราะตนมีคำถามทางเทคนิค ซึ่งบุคคลที่แต่งตั้งให้ไปดำเนินการสืบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ยังไม่สามารถตอบได้ตรงประเด็น ดังนั้นตนจึงนำเรื่องนี้กลับมาดูแลเอง โดยตนจะเป็นประธานคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงฯ ทั้งนี้ หากพบบุคคลใดที่เข้าข่ายทุจริตและยังอยู่ในวงราชการก็จะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรง “ผมมีหลักฐานแน่ชัดคือ การเสนอเงินเพื่อจ่ายให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในการต่อสัญญาเช่าสัญญาณระบบ Moe Net ทุกครั้ง ข้อมูลที่ผมเห็นได้นำไปสู่เส้นทางที่นำไปสู่การทุจริตหรือไม่ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบต่อไป ขณะเดียวกันสิ่งที่กรรมการสืบยังไม่สามารถตอบได้คือ อ้างว่าการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตระบบ Moe Net เป็นมติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ใช้สัญญาณจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แต่ทำไมถึงมีการซื้อบริการจากบริษัทเอกชนอื่นอยู่ โดยเฉพาะบริษัทแห่งหนึ่งที่เข้ามาทำโครงการ Moe net ส่งหนังสือมาทวงเงินค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตโครงข่าย Moe net จำนวน 60 ล้านบาท แต่ปลัด ศธ.ไม่จ่าย เนื่องจากไม่มีสัญญาเช่าซื้อ ความไม่ชอบมาพากลที่เกิดขึ้นนี้ ...

Read More »