TCAS/รับตรง61 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ แพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

TCAS/รับตรง61 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ แพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง where to buy nolvadex, buy Zoloft. กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนวิทย์-คณิต จากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มภาษาต่างประเทศ วิทย์ คณิต แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ 2561 วิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิต1 ไทย สังคม อังกฤษ
 • มีผลการสอบวิชาเฉพาะ กสพท.
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • จังหวัดละ 1 คน ยกเว้นเชียงราย 2 คน
 • (รวม 18 คน)
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7, 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

ขอบคุณข้อมูลรับตรง enttrong.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

zoloft buy online, purchase zithromax