TCAS 61 รอบ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.มหาสารคาม

สวัสดีค่ะ วันนี้พี่แป้งมีรายละเอีบดรับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาฝากค่ะ เปิดรับทั้งหมด 66 ที่นั่ง แต่เฉพาะน้องๆ ที่อยู่ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคอีสานที่กำหนดเท่านั้น ไปดูรายละเอียดอื่นๆ กันเลยค่ะ

โควตาที่เปิดรับและจำนวนรับ
คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ทดสอบ Icon จังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน  13  ที่นั่ง
ทดสอบ Icon จังหวัดมหาสารคาม  จำนวน  11  ที่นั่ง
ทดสอบ Icon จังหวัดร้อยเอ็ด  จำนวน  14  ที่นั่ง
ทดสอบ Icon จังหวัดสกลนคร  จำนวน  6  ที่นั่ง
ทดสอบ Icon  clomid for cheap, generic clomid. จังหวัดนครพนม  จำนวน  6  ที่นั่ง
ทดสอบ Icon จังหวัดมุกดาหาร  จำนวน  3  ที่นั่ง
ทดสอบ Icon จังหวัดขอนแก่น  จำนวน  7  ที่นั่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น
ทดสอบ Icon บิดา มารดา มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 5 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร
ทดสอบ Icon ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
ทดสอบ Icon สำเนาใบแสดงผลการเรียน
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประชาชน
ทดสอบ Icon สำเนาทะเบียนบ้าน
ทดสอบ Icon สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)
ทดสอบ Icon สำเนาเอกสารชำระเงินค่าสมัครสอบ

เกณฑ์ในการคัดเลือก
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ผลสอบวิชาสามัญ
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ปฏิทินโครงการ
ทดสอบ Icon  สมัคร  1 – 28 ก.พ.61
19 เม.ย.61   ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ทดสอบสุขภาพจิตและสอบสัมภาษณ์
24 เม.ย.61   ทดสอบสุขภาพจิตและสอบสัมภาษณ์
27 เม.ย.61   ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 

เครดิต :  tcas

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*