กรมการขนส่งทางบก รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-18พ.ค.61

สำนักวิศวกรรมยานยนต์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับมาตรฐานยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิชาการขนส่ง 2 อัตรา
เงินเดือน 15,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

2. นายช่างตรวจสภาพรถ 6 อัตรา
เงินเดือน 12,080 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล

3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา
เงินเดือน 10,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช. ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์และบริหารธุรกิจ

สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ อาคาร 6 ชั้น 3 กรมการนสงทางบก ถนนพหโยธิน แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : 9 – 18 พฤษภาคม 2561

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ที่มา :  thaijobsgov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.