กรมบัญชีกลางปรับปรุงระบบหักเงินเดือนข้าราชการชำระหนี้ให้ กยศ.

กรมบัญชีกลางปรับปรุงระบบหักเงินเดือนข้าราชการชำระหนี้ให้ กยศ.

กรมบัญชีกลาง ปรับปรุงระบบจ่ายตรงเงินเดือน เพื่อรองรับการหักเงินเดือนลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการเพื่อชำระหนี้ให้ กยศ.

เมื่อวันที่ (11 พ.ค. 61)  นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า หลังจากพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ได้ประสานข้อมูลลูกหนี้กับกรมบัญชีกลาง เพื่อช่วยหักเงินเดือนข้าราชการที่เป็นลูกหนี้ กยศ. ซึ่งมีลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการกว่า 200,000 คน

ทั้งนี้ กยศ. ได้กำหนดแนวปฏิบัติการหักเงินเดือน และจะเจรจาตกลงกับลูกหนี้เป็นรายบุคคลเกี่ยวกับจำนวนเงินเดือนที่จะหักเพื่อชำระหนี้ต่อเดือน เพื่อลดผลกระทบต่อลูกหนี้ จากนั้นจะจัดทำข้อมูลข้าราชการที่ยินยอมชำระหนี้ตามที่ได้ตกลงกับ กยศ. แยกตามส่วนราชการแต่ละแห่ง เพื่อให้ส่วนราชการนำข้อมูลดังกล่าวไปตรวจสอบก่อนส่งให้กรมบัญชีกลางดำเนินการหักเงินเดือนจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนต่อไป

กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการพัฒนาระบบให้ส่วนราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้และดำเนินการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ได้ โดยจะเริ่มหักเงินเดือนลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการของกรมบัญชีกลางเป็นกลุ่มแรกในเดือนกรกฎาคม 2561 และขยายไปยังข้าราชการหน่วยงานอื่น ในเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งกรมบัญชีกลางยินดีเป็นเครื่องมือ

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก ::  PPTVHD36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.