กรมศิลปากรเร่งบูรณะจิตรกรรมฝาผนังวัดสุทัศน์

“อธิบดีกรมศิลปากร เผยกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม เร่งบูรณะจิตกรรมฝาผนังพระวิหารหลวง หลังพบสีหลุดร่วง โป่งพอง คาดแล้วเสร็จมิถุนายนนี้”

วันนี้( 10 พ.ค.) นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากร โดยกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม กองโบราณคดี ได้รับการประสานงานจากวัดสุทัศน์เทพวราราม วรมหาวิหาร  เพื่อทำการสำรวจความชำรุดของจิตรกรรม ฝาผนังภายในพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์ อันทรงคุณค่าโดยสันนิษฐานว่าเขียนขึ้นโดยฝีมือช่างในสมัยรัชกาลที่ 3  ซึ่งพบว่า จิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารหลวง มีสภาพหมองคล้ำ เนื่องมาจากฝุ่นละอองและคราบสกปรกเกาะหนาแน่น ชั้นสีเกิดการหลุดร่วง โป่งพอง เสื่อมสภาพ หลุดล่อนเป็นแผ่นออกจากผนัง รวมไปถึงชั้นปูนบางส่วน  มีการเสื่อมสภาพ ซึ่งพบการชำรุดส่วนใหญ่บริเวณตอนล่างของผนังโดยรอบ รวมไปถึงจิตรกรรมบริเวณเสาดังนั้นจึงสั่งการให้บูรณะอย่างเร่งด่วน เพื่อให้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ให้มีความมั่นคงแข็งแรง และคงไว้ซึ่งความเป็นของแท้ดั้งเดิม

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวต่อไปว่า หลังจากการสำรวจ จึงดำเนินโครงการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารหลวง ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน มีความคืบหน้าแล้วเสร็จไปแล้ว ร้อยละ 70 และอยู่ระหว่างดำเนินการอนุรักษ์ในพื้นที่บริเวณเสาทั้ง 8 ต้น และบานประตู โดยกำหนดให้แล้วเสร็จสมบูรณ์  ภายในเดือนมิถุนายน 2561  ซึ่งจะทำให้วัดสุทัศน์ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สถาปนาขึ้นพร้อมๆ กับกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นแหล่งรวมศิลปกรรมแขนงต่างๆ อันทรงคุณค่า โดยเฉพาะงานจิตรกรรม และสถาปัตยกรรม

 

ที่มา :  where can i buy nolvadex online, order lioresal. dailynews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.