คาดชงร่างพ.ร.บ.การศึกษาเข้าสภาฯพ.ค.นี้

เลขาธิการสภาการศึกษา เผย คาด ชงร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.. เข้าสภาพิจารณาเดือนพ.ค.นี้ เพื่อประกาศใช้ภายในปี 64

คาดชงร่างพ.ร.บ.การศึกษาเข้าสภาฯพ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการพิจารณาความสอดคล้องของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ฉบับที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นผู้เสนอและฉบับที่ตัวแทนภาคประชาชนเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและสมัชชาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นผู้เสนอ โดย ครม.ได้เสนอเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาเพื่อพิจารณาแล้วนั้น ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฏีกา ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน และได้มีการนำร่างพ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ เปิดรับฟังความคิดเห็น เพื่อที่จะนำข้อเสนอแนะร่างพ.ร.บ.ทั้ง 2 ร่างมาบูรณาการปรับปรุงและทำให้ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ มีความสอดคล้องกับทั้ง 2 ร่างพ.ร.บ.ที่เสนอเข้ามา ทั้งนี้ในส่วนของการปรับปรุงแก้ไขก็จะมีการรับฟังความเห็นจากผู้ที่นำเสนอร่างฯ ทั้ง 2 ฉบับด้วย ว่า มีเรื่องใดที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียว และมีเรื่องใดที่ขัดแย้ง ในลักษณะไหน และจะขับเคลื่อนไปด้วยแนวทางใด ให้เหมาะสมกับการทำงานขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศในอนาคตต่อไป

“ผมคาดว่ากระบวนการพิจารณาร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯ ของคณะกรรมการกฤษฏีกา น่าจะเสร็จภายใน 1-2 เดือนนี้ เพื่อที่จะเตรียมนำเข้าพิจารณา ในการประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ทั้ง สกศ.ได้ติดตามกระบวนการยกร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯ อย่างต่อเนื่องตามนโยบายของคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ในฐานะรักษาการ รมว.ศธ. ที่ต้องการให้ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ สามารถประกาศใช้ได้ภายในปีนี้”เลขาธิการสกศ.กล่าว

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/829489